Top 10 Songs
Kreyol translation English translation
Erzulie Dantor - Set kout kouto
Date: 2020-08-30 16:46:22

Set kout kouto, set kout pwenyad,
Prete m dedin a, pou m vomi san mwen,
(repeat)
San mwen ape koule.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Seven stabs of the knife, seven stabs of the dagger,
Lend me the basin, so I can vomit my blood,
(repeat)
My blood is pouring down.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Erzulie Freda - Li pa manje moun anko
Date: 2020-07-29 10:32:09

Ezili fre, li fre, li Freda (repeat)
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou
Ezili Fre, li fre, li yon bel fanm
Ezili Fre, li fre, li yon fanm blanch
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Ezili she is fresh, she is cool, she is Freda (repeat)
Ezili O!She doesn't eat people anymore
God beholds her as innocent
Ezili she is fresh, she is cool, she is a beautiful woman
She is fresh, she is cool, she is a white woman, Ezili O!She doesn't eat people anymore God beholds her as innocent

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Legba - ouvre baye pou mwen
Date: 2020-08-30 16:47:44

Papa Legba ouvre baye pou mwen, Ago eh!
Papa Legba Ouvre baye pou mwen,
Ouvre baye pou mwen, Papa
Pou mwen passe, Le'm retounnen map mesi Lwa yo!


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Papa Legba, open the gate for me, Ago eh
Papa Legba, open the gate for me
Open the gate for me, Papa
For me to pass, when I return I will thank the Lwa!

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
La Sirene - Sirene O, se Mwen-a Balenn O
Date: 2020-07-01 19:03:19

Siren oh se moin balein,
oh siren oh se moin balein,
oh pagin anyin pase bondye nan peyia, siren oh se moin balein kap komande!
Siren oh se moin balein,
oh siren oh se moin balein,
oh pagin anyin pase bondye nan peyia, siren oh se moin balein kap komande!


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

O Sirene! I am the whale
O Sirene! I am the whale
There is no one greater than God in the country
O Sirene! It is I, the whale, who is commanding!
O Sirene! I am the whale
O Sirene! I am the whale
There is no one greater than God in the country
O Sirene! It is I, the whale, who is commanding!

By Mambo By andezo By James
Kalfou - Kafou O! Se Ou Ki Mama Mwen
Date: 2020-07-01 18:58:31

Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen
Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen,
Se ou ki ba mwen tete,
Se ou ki ba mwen lave,
Pa kite mwen yo wont ta O,
Devan sobadji lwa yo


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Kalfou O!
You are my father, you are my mother
Kalfou O!
You are my mother, you are my father
You take care of my head,
You wash me
Dont let them put shame on me
under the sacred room of the spirits

By Mambo Vye Zo By Houngan Kris By Mambo Vye Zo
Agwe - Mwen Tande Yon Kanno Ki Tire
Date: 2020-09-11 20:46:41

Mwen tande yon kanno ki tire
Ann ale wè, papa sa sa ye.(bis)
Batiman Agwe Tawoyo a ki rive
Batiman Koki Dore a debake
Mwen tande yon kanno ki tire
Ann ale wè papa sa sa ye.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

I heard the firing of a cannon
Let's go see what is it (repeat)
The ship of Agwe Tawoyo has arrived.
The ship of the Golden Shell has arrived.
I heard the firing of a cannon
Let's go see what is it.

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
La Siren
Date: 2017-05-13 13:16:21

mache nan nwit ohh pa genyen chas mwen mache nan nwit la sirene male rive mwen
mache nan nwit oh m pa genyen chas mwen mache nan nwit la sirene male rive mwen
yon sel pitit mwen genyen manbo la sirene ohhhh(bis )


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Walk in the night, oh! No one chases me
Walk in the night, La Sirene, I am arriving
Walk in the night, oh! No one chases me
Walk in the night, La Sirene, I am arriving
I have only one child, Mambo La Sirene!
ohhhh

By cassandra By Martineducteil By James
Danbala Wedo - Papa Dambala, Dambala
Date: 2020-10-01 12:28:21

Papa Dambala, Dambala
Ou konnen n´sé pitit-ou Papa
Papa Dambala, Danmbala
Louvri Jé-ou pou gadé-n (bis)

Dambala éy
Mapé mandé ou
Koté ouap kité pitit ou-yo

Dambala roy
Fo ou vini ouè
Nan ki mizè pitit ou yé


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Dambala, Dambala
You know we are yout children
Papa Dambala, Dambala
Open your eyes and see us (bis)

Dambala, hey, I'm asking you
To see where we you leave your children
Dambala, king, you must come and see
The poverty your children are in.

By PS By Martineducteil By PS
La sirene
Date: 2016-01-12 01:11:20

la Sirene bouyi lanme a pou mwem la plui pa tonbe soleil pa leve, la plui pa tonbe solei pa leve mwem gen twa pwason mwem poum ale batise oh Metres la sirene bouyi lanme a pou mwem la plui pa tonbe soleil pa leve mwem gen twa pwason pou mwem batise.


MatinikDjouba


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

La Sirene boils the sea for me
The rain does not fall, the sun does not rise,
The Rain does not the fall, the sun does not rise.
I have three fish
I am going in order to build.
Oh Mistress La Sirene boils the sea for me
The rain up does not not fall, the sun does not rise.
I have three fish for my build.

By serviteur By serviteur By Mambo Vye Zo
Gran Bwa - O Gran Bwa
Date: 2020-07-03 15:10:10

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa se ou ki wa
O Gran Bwa, O Gran Bwa
Nan forè se ou ki wa.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa you are king
O Gran Bwa, O Gran Bwa
In the forest you are king.

By James By James By James