Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4

Manbo Ayizan ki malad kouche
Date: 2015-03-17 18:00:38

Manbo Ayizan Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.
Manbo Ayizan Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.
Si n a levè Manbo Ayizan, si n alevè,
Si n a levè Manbo Ayizan, si n alevè.
Manbo Ayizan,Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Manbo Ayizan Is lying down sick,
We’ll see if she will get up.
Manbo Ayizan Is lying down sick,
We'll see if she will get up.
If she will get up Manbo Ayizan, if she will get up,
If she will get up Manbo Ayizan, if she will get up.
Manbo Ayizan is lying down sick,
We'll see if she will get up

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Marasa yo men dlo
Date: 2015-03-17 18:00:37

Marasa yo men dlo men manje
Marasa yo men dlo men manje
Pye a le manye dlo nan gé
Ti moun ya pe kriye,
Bay-o lavi pou mwen!

Seremoni, seremoni O!
Seremoni, seremoni O!
Mwen di a le man-ye, dlo man gé
Ti moun ya pe kriye,
Bay-o lavi pou mwen!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Marasa have water and food,
Marasa have water and food,
Wading in the waters of war,
The children cry out,
Give us life!

Ceremony, ceremony O!
Ceremony, ceremony O!
I said the water of war
Make the children cry out,
Give us life!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Papa Loko nou la, ago-e
Date: 2015-03-17 18:00:37

Papa Loko nou la, ago-e!
Papa Loko nou la, ago-e
Papa Loko,
Blenassi Bade Bole se fre nou,
Batala wa ma mwen
Silibo fe pou nou la,
Bondye vle ede nou


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Loko, we are here ago-e!
Papa Loko, we are here, ago-e
Papa Loko,
Blenassi Bade Bole is our brother,
Batala is my king
Silibo is here for us,
God will help us.

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan
Date: 2015-03-17 18:00:14

Ayizan doko anye oh
Ayizan m'pap mouri malere, eh agoye
Ayizan doko anye oh
Ayizan m'pap mouri malere,
Peche yo di nan prin guinin enco,
Peche yo di nan prin guinin enco guin yon tan na we yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ayizan doko anye O!
Ayizan, I am not dying in poverty!
Ayizan doko anye o!
People say they don't have Ginen anymore,
People say they don't have Ginen anymore,
There'll be a time when we will see them

By lasirene By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ghede
Date: 2015-03-17 17:56:03

Gede lanmo, a la move, Gede lanmo
Gede lanmo, a la move, Gede lanmo
lave m 'ak yo, m 'ak yo, ka pase byen


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Gede of death, the bad ("is present"), Gede of death
Gede of death, the bad ("is present"), Gede of death
Wash me and them, me and them, let everything pass well

By Mambo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Dosou Marasa Kote ou te ye?
Date: 2015-03-16 20:05:29

Dosou Marasa, kote ou te ye?
Maman ou voye chache dlo, kote out te ye?
Kote ou te ye?
Kote ou te,
Maman ou voye chache dlo, kote ou te ye?


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Dou Marasa, where are you?
Your Mama went to look for water, where are you?
Where are you?
Where are you?
Your Mama went to look for you, where are you?

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Mama Joumo, Papa joumo
Date: 2015-03-16 20:05:29

Mama joumo, Papa joumo,
Sevis dey-o!
Sevis dey-o!
Mama joumo, Papa joumo,
Sevis dey-o, sevis dey-o,
Mama joumo, Papa juomo
Se ki vle mange marasa,
Bay o la vi pou mwen! [nou!}


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Mama of twins, Papa of twins,
Today is the service!
Today is the service!
Mama of twins, Papa of twins,
Today is the service!
Today is the service!
Mama of twins, Papa of twins,
The Twins will want their food,
[They wil] give me (us) life!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Simbi Makaya
Date: 2015-03-13 18:31:51

Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan Pa Bondye, ou pa we
Milimine pou moun yo
M'achte balen nan, se pou'm pale a djab mwen
M'achte balen nan, se pou'm pale ak pwen mwen


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan By God, you do not see
I illuminate for people,
I bought my candle for me to talk to my djab,
I bought my candle to talk to my point,
Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan By God, you do not see
I illuminate for people

By Mambo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Loko
Date: 2015-03-13 18:31:51

papa loco pale pitit la yo
wa dit yo mauvais temps barre mwen
papa loco pale pitit la yo
wa dit yo mauvais temps barre mwen
papa loco revolte
papa loco revolte la


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Loko talks to all the children,
The King said bad weathers bars my way!
Papa Loko talks to all the children,
The king said bad weather bars my way!
Papa Loko, revolution!
Papa Loko, revolution here!
The king said, bad weather bars my way.

By clauclau By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan
Date: 2015-03-13 18:31:29

Ayizan mache!
Ayizan mache nan!
Ayizan mache!
Mambo Ayizan pral promene,
Ayizan mache!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ayizan walks!
Ayizan walks in!
Ayizan walks!
Mambo Ayizan will walk,
Ayizan walks!

By curnown By Mambo Vye Zo By curnown

1 2 3 4