Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4

Ezili Freda - Erzulie Mambo Kay Kelemanya
Date: 2020-07-04 01:34:02

Erzulie mambo kay kelemanyan ooo Erzuli maitresse kay la kelemanyan genyen on tan na sonje maitresse kelemanyan


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Erzulie mambo home kelemanyan ooo Erzuli maitresse home kelemanyan have a time in mind maitresse kelemanyan

By Mambo By Mambo Vye Zo By Oself
Papa Loko - Papa Loko Ou Sè Van
Date: 2020-07-01 15:07:23

Papa loko ou sè van
Pousè-n alè
Nous sè papiyon
Na potè nouvèl bay agoué
E tou sa ki di biyin...
Jé-m layé
E Tou sa Ki di mal o-o
Jè-m layé


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Loko, you are the wind. Blow on us!
We are butterflies sweeping in from the sea, bringing news.
All that is good and all that is bad we see.
We will tell you.

By Mambo Vye Zo
Ghede - Yo Nap Rele Yo
Date: 2020-07-01 15:01:56

Yo, nap rele Yo
Guede nou va vou
Nap rele yo,
Adja nou rive.


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

You, we are calling you
Ghede nouvavou
We are calling
Soon we arrive.

By DeeDee By Mambo Vye Zo By James
Legba - An Nou Mache
Date: 2020-07-01 15:00:45

An nou mache papa legba
An nou mache
An nou mache vieux legba
An nou mache
Nou prale we sak
genyen nan kayla
Nou prale we kote lesen komande


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

We walk, Papa Legba
We walk
We walk, Old Legba,
We walk
We are going to see what
is in the house
We go where we are told to.

By sparkledust By Mambo Vye Zo By James
Gran Bwa - M'pa Nana Betize
Date: 2020-07-01 14:59:52

Gran Bwa m'pa nan betize oh metre Gran Gwa m'pa nan bitize ave yo sa ki vle kontan kotan saki vle fache fache oh metre bwa ye oh gran bwa ye ou pa nan betize ave yo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Gran Bwa I do not joke with them big wood I do not joke with Those who want to be content can be, those who want to be angry can be angry
Gran Bwa I do not joke with them

By claudianana By Mambo Vye Zo By claudianana
Ogou - Roi des Anges
Date: 2020-07-01 14:57:46

[Spoken word]
Ogou sou cheval Blan li
Lap galopé, galopé, galopé
E'l di Ayiti pwal chanje
Sou tèt li ou jwenn
Ogou Badagri, Ogou Feray, St-Jaques Majeur, Obatalah

[Choeur]
Ogou oh roi des anges

Lèm sonje pitit an mwen chwal an mwen
Chwal an mwen parenn ogou chwal an mwen
Lèm sonje pitit an mwen chwal an mwen

[Choeur]
Ogou oh roi des anges

Lèm sonje pitit an mwen chwal an mwen
Chwal an mwen parenn ogou chwal an mwen
Lèm sonje pitit an mwen chwal an mwen

Ogou ohhh - Ogou ohhh
Ogou ohh Ogou ohh roi des anges - Roi des anges
[2x]
Men lè Ogou bwè - li pa janm sou ohh (8x)

Ogou ohh (3x)
Ohh ohh
Ogou ohh ohh ohh

Ogou Lé Ogou LéLé ranpa - Ogou Lé Ogou Lélé ranpa (2x)
Ogou soti nan ginen pou li sèvi nou ranpa - Ogou oh Ogou Lélé ranpa (2x)


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Ogou-O! King of the Angels,(bis 3)
I miss my child, my horse!
My horse, Godfather Ogou, my horse!
I miss my child, my horse!

Ogou Lè Ogou Lèlè dance!
Ogou left Ginen, He serves us here
Ogou-O, Ogou Lèlè dance!*

* ranpa is a type of dance, called kadans ranpa in Haiti

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Gran Ezili - Gran·n-Ezili Doba-e
Date: 2020-07-01 14:57:00

Gran·n-Ezili... Doba-e
n'ape pale yo, yo pa vle koute!
o, Gran·n-Ezili Doba-e
n'ape pale yo, yo pa vle koute!
nou te pale ti moun yo...
nou te pale zanfan layo...
o, Gran·n-Ezili Doba-e
nou t'ape pale... -yo pa't vle koute!


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Gran · n-Ezili ... Doba-e
let's talk, they do not want to listen!
o, Gran · n-Ezili Doba-e
let's talk, they do not want to listen!
We talked to the kids ...
We talked to the children of the lwas ...
o, Gran · n-Ezili Doba-e
we talked ... - did not listen!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Bon Swa Papa Loko Oungan Mwen
Date: 2015-03-17 18:00:38

Bon swa Papa Loko oungan mwen,
Bade wa n'di le, Gweto Lisa dole-zo!
Bon swa Papa Loko oungan mwen,
Bade wa n’ di le, Gweto Lisa dole-zo!
Apre Bondye nou lan men yo
Apre Bondye nou lan men yo-la!
Bondye devan, Ou pa we Le Sen deye-O!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Bonswa Papa Loko my houngan,
The King and everyone says Gweto Lisa dole-zo!
Bonswa Papa Loko my houngan,
The King and everyone says, Gweto Lisa dole-zo!
After God, we are in your hands
After God, we are in your hands.
After God, you do not see the Saints behind!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan Mele kou o!
Date: 2015-03-17 18:00:38

Ayizan, Ayizan mele kou-o!
Ayizan, Ayzian, mele kou-o Sé nou ye!
Fré a nou ye
Ayzian mele kou-o!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ayizan, Ayizan, its time
Ayizan Ayizan, its time, sisters we are!
Brothers we are
Ayizan, its time!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan n'ap prale
Date: 2015-03-17 18:00:38

Ayizan n ap prale é,
Nou prale Gelefwe,
N pral cheche paran yo
Ayizan n ap pralé anyé,
Nou prale Gelefwe,
N pral cheché paran yo
Manbo Ayizan, se ou ki mare mwen,
Se ou ka lage mwen
Ayizan –izan, se ou ki mare mwen,
Se ou ka lage mwen o
Nou pral Gelefwe,
N pral cheche paran yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ayizan we are going,
We are going to Gelefwe,
We are looking for our family
Ayizan we are going,
We are going to Gelefwe,
we are looking for our family
Manbo Ayizan, it is you who bound me,
It is you who can release me
Ayizan, it is you who bound me,
It is you who can release me
We are going to Gelefwe,
We are searching for our family

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo

1 2 3 4