Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

Ayizan, nou chante pouw
Date: 2017-07-25 21:15:38

Nou chante pouw Ayizan, Ayizan!
Nou chante pouw Ayizan, Ayizan!
Ou se gwo mambo Ayizan, Ayizan!
Pwotege nou, Ayizan, Ayizan!


Add to Collection

We sing for you, Ayizan, Ayizan!
We sing for you, Ayizan, Ayizan!
You're a great mambo, Ayizan, Ayizan!
Protect us, Ayizan, Ayizan!

By James By James By James
Azaka
Date: 2017-03-10 13:16:00

Travay-o, Zaka, travay-o
Travay sou tè-o
ak anba tè-o


Add to Collection

Work, oh, Zaka, work, oh!
Work on the earth
and under the ground!

By James By James By James
Gran Bwa
Date: 2017-03-10 13:15:17

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa se ou ki wa
O Gran Bwa, O Gran Bwa
Nan forè se ou ki wa.


Add to Collection

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa you are king
O Gran Bwa, O Gran Bwa
In the forest you are king.

By James By James By James