Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

Ogou - Pyè Leman Lèmiso
Date: 2020-08-04 15:17:49

pyè leman lèmiso, ogou batala hey (bis)
pyè leman ou se nèg difè ou ye
lèmiso lespri nou menase vre
pyè leman lèmiso ogou batala


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Ppsk danhome By XxkingxX
Danballa Wedo - Miguel Miyole
Date: 2020-08-04 15:08:20

Miguel miyole,
Damballa Wedo'm deja koulev deja crapo pa sa vale'm,
Miguel miyole, Miguel miyole la
Damballa Wedo se sou govi ya we'm.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By lasirene By XxkingxX
Agwe - Agwe Tawoyo Pa Presse
Date: 2020-07-01 15:11:52

Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Sak vle di byen jem la jem la, Sak vle di mal jem la jem la, Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa o jem la map gade ?!!!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Agwe Tawoyo is not pressed, Agwe Tawoyo is not pressed down by someone I'm looking at
Agwe Tawoyo is not pressed, Agwe Tawoyo is not pressed down by someone I'm looking at
What does it mean to the jem, What does it mean to jem the jem, Agwe Tawoyo do not press, Agwe Tawoyo does not press down those people or the map look !!

By Kirill The Magus By XxkingxX By fredason
Èzili
Date: 2017-03-10 13:14:14

Èzili o Achade Lwa mwen !
Danbala Wèdo sa rèd o!
Èzili o Achade Lwa mwen
Danbala Wèdo sa rèd o!
Pa manje kokoye.
Pa fimen sigarèt.
Pa manje kokoye.
Pa fimen sigarèt.
Pa manje anana.
Kouman lajan m fè manke?


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Oh my Lwa Ezili Achade!
Danbala Wèdo it is hard to bear!
Oh my Lwa Ezili Achade!
Danbala Wèdo it is hard to bear!
Don’t eat coconuts.
Don’t smoke cigarettes.
Don’t eat coconuts.
Don’t smoke cigarettes.
Don’t eat pineapples.
How come my money is missing?

By XxkingxX
Legba
Date: 2014-12-19 16:43:20

Papa Legba se gwo lwa... se vele nasis-o! (bis) Bo Gran Chemin pare nou la! Papa Legba se gwo lwa anye! Papa Legba se gwo lwa se vele nasis-o! Gran Chemin pare


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Legba is the largest Lwa, is wanted in here! (bis)
Gran Chemin socket you!
Papa Legba is the largest law, deny!
Papa Legba is the largest Lwa, is wanted in here-o!
Gran Chemin is ready

By XxkingxX By XxkingxX By Mambo Vye Zo
Ezili Freda
Date: 2014-10-10 20:45:09


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By XxkingxX
Legba (Azouke Legba)
Date: 2014-08-10 18:47:56

Azouké parenn Legba ye
Azouké parenn Legba ye
Parenn Legba, lajan kasé woch O
Azouké parenn Legba ye


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Azouké godfather Legba Yé
Azouké godfather Legba Yé
Godfather Legba, money cuts trough rock Oh
Azouké godfather Legba Yé

By luceromundo By XxkingxX By luceromundo
Kouzen Azaka
Date: 2014-08-10 18:46:34

Kouzen map travay o
Kouzen Zaka map travay avè ou tande
Kouto dignom nan menm
Vye ralfòm nan dom map sekle
Si mpran fanm lale
Si mpran lòt lale
Demen ma jwenn youn lòt o


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Kouzen I am working
Kouzen Zaka I am working alongside you, listen!
Axe in my hand
If my woman leaves
If time goes
Tomorrow I'll find another one

By Mambo By XxkingxX By donaines