Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 »

Agasou
Date: 2015-04-22 21:28:18

Agasou do lele, lele ankò! Met Agasou do lele, lele ankò-e! Sevi Bondje avek lafwa... me'm sevi mistè mwe jou angaje la! Agasou do lele, lele ankò-e!


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Agasou is back , back again!
Met Agasou is back, back again!
Serve with divine faith ...
I serve my Mysteries the day I am engaged!
Agasou back, back again!

By XxkingxX By Kirill The Magus By Mambo Vye Zo
Ogou Feray
Date: 2014-12-19 16:57:10

Ogou Fe Fe Feray o!
Ogou Fe Fe Feray o!
Sa ki fe yo byen, ba yo lavi pou mwe
Sa ki fè yo mal la lese san yo koule
Ogou Fe Fe Feray o!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Ogou Fe Fe Feray oh!
Ogou Fe Fe Feray oh!
Those who's done good to others, give them life for me
Those who's done bad to others, let their blood runs down
Ogou Fe Fe Feray oh!

By Mambo By Kirill The Magus By Mambo
Danballa Wedo
Date: 2014-12-19 16:57:10

Danbala men lwa koulev la ehhh
Danbala men lwa koulev la se yon lwa ki danjere


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Dambala! here comes the snake lwa eehhh
Dambala! here comes the snake lwa. This is a lwa that is dangerous.

By cassandra By Kirill The Magus By Dayila
Ghede
Date: 2014-12-19 16:53:32

Gason de kwa a! Gason de nan simityè, Madanm nan fan Baron nan de la simityè a nan travay ou , li se tan yo montre majik la, li se tan yo montre yo majik ou a ap travay!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Men of the Cross! Men of the cemetery, wife of Baron fan of the cemetery at work, it is time to show the magic, it is time to show your magic will work!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Legba
Date: 2014-12-19 16:52:01

Bonjour Papa Legba Gro Lwa Mwen,
Bonjour Papa Legba Gro Lwa Mwen!
A Legba banm ti moso!
A Legba Papa banm ti moso,
Bonjour Papa Legba Gro Lwa Mwen!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Bonjour Papa Legba, my great Lwa,
Bonjour Papa Legba, my great Lwa!
A Legba give me a little morsel!
A Legba Papa give me a little morsel,
Bonjour Papa Legba, my great Lwa!

By Mambo By Kirill The Magus By curnown

1 2 »