Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2

Legba
Date: 2015-04-22 21:28:18

Legba nan barye-a l'kanpe Parenn nan barye-a l'kanpe...mache prese vinn jete dlo Legba nan barye l'kanpe


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By XxkingxX By Kirill The Magus
Agasou
Date: 2015-04-22 21:28:18

Agasou do lele, lele ankò! Met Agasou do lele, lele ankò-e! Sevi Bondje avek lafwa... me'm sevi mistè mwe jou angaje la! Agasou do lele, lele ankò-e!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Agasou is back , back again!
Met Agasou is back, back again!
Serve with divine faith ...
I serve my Mysteries the day I am engaged!
Agasou back, back again!

By XxkingxX By Kirill The Magus By Mambo Vye Zo
Ogou Feray
Date: 2014-12-19 16:57:10

Ogou Fe Fe Feray o!
Ogou Fe Fe Feray o!
Sa ki fe yo byen, ba yo lavi pou mwe
Sa ki fè yo mal la lese san yo koule
Ogou Fe Fe Feray o!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ogou Fe Fe Feray oh!
Ogou Fe Fe Feray oh!
Those who's done good to others, give them life for me
Those who's done bad to others, let their blood runs down
Ogou Fe Fe Feray oh!

By Mambo By Kirill The Magus By Mambo
Danballa Wedo
Date: 2014-12-19 16:57:10

Danbala men lwa koulev la ehhh
Danbala men lwa koulev la se yon lwa ki danjere


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Dambala! here comes the snake lwa eehhh
Dambala! here comes the snake lwa. This is a lwa that is dangerous.

By cassandra By Kirill The Magus By Dayila
Ghede
Date: 2014-12-19 16:53:32

Gason de kwa a! Gason de nan simityè, Madanm nan fan Baron nan de la simityè a nan travay ou , li se tan yo montre majik la, li se tan yo montre yo majik ou a ap travay!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Men of the Cross! Men of the cemetery, wife of Baron fan of the cemetery at work, it is time to show the magic, it is time to show your magic will work!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Legba
Date: 2014-12-19 16:52:01

Bonjour Papa Legba Gro Lwa Mwen,
Bonjour Papa Legba Gro Lwa Mwen!
A Legba banm ti moso!
A Legba Papa banm ti moso,
Bonjour Papa Legba Gro Lwa Mwen!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Bonjour Papa Legba, my great Lwa,
Bonjour Papa Legba, my great Lwa!
A Legba give me a little morsel!
A Legba Papa give me a little morsel,
Bonjour Papa Legba, my great Lwa!

By Mambo By Kirill The Magus By curnown
Freda
Date: 2014-12-19 16:51:07

tout kol se lo, tout kol se
ezuli soti en ba dlo toute se lo
cheveu nan tet li, se lo
rad ki sou li se lo
tout kol se lo, tout kol se lo
ezuli soti en ba dlo tout kol se lo


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

she has gold all over her body,
ezuli came out of the water with gold all over her body
her hair is full of gold, her clothes is full of gold
she has gold all over her body
erzuli came out of the water with gold all over her body

By sunshine By Kirill The Magus By sunshine
Legba
Date: 2014-10-27 20:52:25

O Legba! Commande,
Vie Legba! Commande!
Commande-yo!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

O Legba! Give orders,
Old Legba! Give orders!
Give them orders!

By Mambo By Kirill The Magus By Mambo
ogou wa d zanj
Date: 2014-10-27 20:52:02

Ogou O, wa de zanj
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe
Chwal an mwe parenn Ogou chwal an mwe
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe

Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Pa fout vre
Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Men gen Bondje O gen lesen-yo
Djab-la di lap manje mwen se pa vre
Se pa vre ti moun-yo se pa vre
Sa se jwet ti moun-yo sa se blag


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ogou O, King of the Angels

I miss my child, my horse

My horse, godfather Ogou, my horse

I miss my child, my horse

Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?

It's not true

Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?

But we have God, Oh we have the Saints

The djab says he'll eat me, it's not true

It's not true, children, it's not true

That's a game, children, that's a joke

By Rubens By Kirill The Magus By Rubens
saint jacques
Date: 2014-10-27 20:52:02

saint jacques hoo chwal an mwen nan poto li pa genyen pesone mounn bal lavie pou mwen


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By saintclair By Kirill The Magus

« 1 2