Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sen Jak Maje
Date: 2014-11-05 02:32:37

Sen Jak O Bondye nan ciel la ki we mwen pakonnin pale,
Sen Jak O Bondye nan ciel la ki we mwen pakonnin pale,
mape rele zanmi ipokrit sa yo mwen besoin konnin jouda mal palan sa yo jou m en coler ma vomi san mwen ba yo.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Saint Jacques Oh! God in heaven knows i don't know how to speak. i'm calling on those hypocritical friends, i need to know those gossipmongers, the day i'm angry i will vomit my blood for them

By Mambo By Martineducteil By lasirene
Koui a nan mim map mandé
Date: 2014-11-05 02:31:14

Koui a nan mim map mandé
fem kado 10 kob souplé
sé pa pov mwen pov ki fé map mandé
sé relasyon mapou (guinen) ke map chaché


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Martineducteil By Martineducteil
Simbi D'lo
Date: 2014-10-30 03:06:19

Gwo Lwa, gwo pwen-m, Simbi nan Dlo,
Gwo Lwa, gwo pwen-m, Simbi nan Dlo,
Gwo Lwa, gwo pwen-m, Simbi nan Dlo,
Djab la rete bo rivaj l’ape gade, Simbi sa ou we, pinga ou pale.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Big Lwa, my big point, Simbi in Water,
Big Lwa, my big point, Simbi in Water,
Big Lwa, my big point, Simbi in Water,
Djab stays besides the shores, he is watching.
Simbi what you see, you don’t
speak.

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Loko
Date: 2014-10-30 03:06:19

Bonswa Papa Loko houngan mwen,
Bade wandile gweto lisa dole-o!
Bonswa Papa Loko houngan mwen,
Bade wandile gweto lisa dole-o!
Apre Bondye mwen nan men o!
Apre lasen, mwen nan men o la!
Bondye devan, marasa deye o!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Good Evening Papa Loko, my houngan.
Bade wandile gweto lisa dole-o!
Good Evening Papa Loko, my houngan.
Bade wandile gweto lisa dole-o!
After God, I am your hands.
After the saints, I am in your hands,
God is in front, the marasa are behind!

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Legba
Date: 2014-10-30 03:06:19

Lafanmi o, an n rasanble nan demanbre a,
n pral fè seremoni an.
Limen balenn nan – o an n rele lwa yo.
Sonnen ason an – rele Papa Legba. .
Nan kafou a, o nou angaje.
Papa Legba – louvri baryè pou lwa yo.


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Family, o, let's assemble, we are going to do ceremony.
Light the candle, oh let's call the lwa.
Shake the asson- call Papa Legba
At the crossroad, oh we are in trouble
Papa Legba open the gate for the lwa

By tashagr By Martineducteil By tashagr
Legba
Date: 2014-10-30 03:06:18

Yo pran papa legba yo metel nan barie
Yo pran granne erzuli yo metel ladan kay
lapli tonbe te a glisse la pli tonbe te a glisse la
le ya besoin legba ya mache deye li
Yo pran papa legba yo metel nan barie
Yo pran granne erzuli yo metel ladan kay
lapli tonbe te a glisse la pli tonbe te a glisse la
le ya besoin legba ya mache deye li
Yo pran papa legba yo metel nan barie
Yo pran granne erzuli yo metel ladan kayv
lapli tonbe te a glisse la pli tonbe te a glisse la
le ya besoin legba ya mache deye li!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Legba took them mutually in barie
Take it home granne erzuli are mutually
rain had fallen further to the glisse glisse been the
when ya need Legba being followed and
Papa Legba took them mutually in barie
Take it home granne erzuli are mutually
rain had fallen further to the glisse glisse been the
when ya need Legba being followed and
Papa Legba took them mutually in barie
Take granne erzuli of the mutually kayv
rain had fallen further to the glisse glisse been the
when ya need Legba being followed!

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Legba
Date: 2014-10-30 03:06:18

kriol sonde miwa Legba eh,kriol sonde miwa Legba eh,kriol sonde miwa Legba an ye oh.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Creole, search the mirror, Legba eh
Creole, search the mirror, Legba eh
Creole, search the mirror -
Legba is there

By lasirene By Martineducteil By donaines
Agarou wedo
Date: 2014-10-27 20:53:18

Misan, misan, misan anyé o'
Agarou wedo, kréyol mandé wem
ou pa wé ma pralé
Ma pralé o
Ma pralé o


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Martineducteil By Martineducteil
Ogou Badagris
Date: 2014-10-27 20:52:26

ogou batagris sa wap fe la se mete yo metem veye mwen pap dormi feray mwen pap dormi mwen deja garcon la guerre mwen pap sa dormi ye feray o se nan la guerre mwen te ye yo metem veye


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

ogou badagris what are you doing here
they put me on watch
I'm not sleeping Feray
I'm not sleeping
I'm already a man of war
I'm not going to sleep Feray
I was in the war
They put me on watch

By Kirill The Magus By Martineducteil By clauclau
Ogou Fe
Date: 2014-10-27 20:52:26

Ogoun Fer, e!
Ogoun Fer, si ou konnen tire machete,
Fok ou konnen pare.
Ogoun Fer, e!
Ogoun Fer, si ou konnen tire machete,
Fok ou konnen pare.
Tire! Pare!
Tire! Pare!
Ogoun Fer, e!
Ogoun Fer, si ou konnen tire machete,
Fok ou konnen pare.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Iron Ogoun, eh!
Iron Ogoun, if you know how to strike with the machete,
You must know how to parry the blow.
Iron Ogoun, eh!
Iron Ogoun, if you know how to strike with the machete,
You must know how to parry the blow.
Strike! Parry!
Strike! Parry!
Iron Ogoun, eh!
Iron Ogoun, if you know how to strike with the machete,
You must know how to parry the blow.

By Mambo By Martineducteil By Mambo

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12