Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12

Ogou Olisha
Date: 2015-04-24 04:21:02

Olisha-e m'a wele-o doudou-e! Okan mina minode... Okoubaba minode! Sizoka-o doudou-e... Sizoka Nèg Nago-e! Olisha-e ou pa we Ogou blese!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By XxkingxX By Martineducteil
Zila (Mambo Zila)
Date: 2015-04-24 04:21:02

Mambo zila bèl fanm fanm dan petro, nou malad oh adyeeee! Mambo zila bèl fanm fanm dan petro la nou malad oh adye sa ki mande pou mambo zila oh adje, sa ki mande pou mambo zila adye oh nou malad oh adyee!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Women Mambo zillah fair woman and beautiful to the eye, teeth petro sick oh adyeeee! Most beautiful among women Mambo zillah petro woman teeth we sick oh you who make the work of what is asking for trouble mambo zillah oh, ask for mambo zillah who make the work of oh you sick oh adyee!

By XxkingxX By Martineducteil By XxkingxX
Manze Marie
Date: 2015-04-24 04:21:02

Manze Marie pa bwe dlo nan gode
Lakay an mwen se nan ve nou sevi lwa yo
Manze Marie pa bwe dlo nan gode
Lakay an mwen se nan ve nou sevi lwa yo!!!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Manze Marie don't drink water in a cup
in my house its an a glass that we serve the spirit
Manze Marie don't drink water in a cup
In my house its an a glass that we serve the spirit

By jazjean By Martineducteil By clauclau
Ghede (Ghede Nibo)
Date: 2015-04-24 04:20:45

Gede Nibo, men lajan
M ape ba ou lajan
pou gade zanfan lwa yo!
O Seklekite, Balewouze,
M ape ba ou manje
pou gade zanfan lwa yo!
Gede, men lajan.
M ape ba ou manje
pou gade zanfan lwa yo!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Gede Nibo, here is some money.
I will give you money
to look after the children of the lwa!
O Seklekite, Balewouze,
I will give you food
to look after the children of the lwa!
Gede here is some money. I will give you food to look after the children of the lwa!

By Mambo Jennifer By Martineducteil By Mambo Jennifer
Kouzen Azaka
Date: 2015-04-24 04:20:44

mwen sot en ba map monté ti goutte dlo kouzin mandé mwen mwen sot en bas map monté ti goute dlo kouzin mandé mwen ti goute dlo kouzin mandé mwen pagin godette oh alasso


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

I come from below, I'm going up, a drop of water Kouzin asks me for, I don't have a cup.

By Mambo By Martineducteil By lasirene
Loko
Date: 2015-04-24 04:20:44

Papa Loko pale pitit la yo wa di yo move tan bare moin,(bis)
Papa Loko revolte, Papa Loko revolte la o kowa nie kowa nie move tan bare moin.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Loko tell your kids the bad weather is blocking me.

By lasirene By Martineducteil By lareina
Sen Jak Maje
Date: 2015-04-24 04:20:43

Sen Jak oh gade'm blese oh mwen blese Ogou mwen pa wè san mwen


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Saint Jacques oh look i'm wounded i'm wounded Saint Jacques i don't see my blood

By Mambo By Martineducteil By lasirene
Kouzen Azaka
Date: 2015-04-24 04:20:43

mwen sot en ba map monté mwen rencontré madan letan dlo nan gé madame oh pa kriyé madame oh pa rélé 3 pimbèches oh zo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Mambo By Martineducteil
Ghede (Baron)
Date: 2015-04-22 21:28:17

Simitye-a, o ple moun-yo.
Bawon mande-o tout moun ki la, si se Bondje'k mete-o?
O Simitye ple moun O devan Baron
plea moun O Baron mande O tout moun ki la si se Bondje'k mete-o
Simitye-a, o ple moun-yo.
Bawon mande-o tout moun ki la, si se Bondje'k mete-o?


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

The Cemetery, oh it is full of people.
Baron asks if all those people are there by God's will?
O Cemetery, full of people under the domain of Baron
Full of people O Baron, they are there under Gods will
The Cemetery, oh it is full of people.
Baron asks if all those people are there by God's will?

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Loko
Date: 2015-04-22 21:28:17

Papa Loko diyo
Atibon Loko di yo sa ye
Se ou menm ki soti Jacamel
Ou ap ba yo nou vel o!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Loko,
Atibon Loko, tell them that
You're the one who comes up from Jacmel
give them the news!

By zos By Martineducteil By zos

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12