Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12

Ogou Balendjo - Ogou Balendjo O Ogou O
Date: 2020-10-01 12:32:15

Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
Se pa manje ranje
Ki pral touye chwal mwen!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
It's not poisoned food
That's going to kill my horse!

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Ogou - Fè Aleman Lèmiso Ogou Batala
Date: 2020-10-01 12:29:48

Fè Aleman Lèmiso Ogou Batala-e oh Feray o...Ogoun Feray se Lwa dife'w ye Ogou Badagris se Lwa leman'w ye Fè Aleman Lèmiso Ogou Batala-e


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By XxkingxX By Martineducteil
Danbala Wedo - Papa Dambala, Dambala
Date: 2020-10-01 12:28:21

Papa Dambala, Dambala
Ou konnen n´sé pitit-ou Papa
Papa Dambala, Danmbala
Louvri Jé-ou pou gadé-n (bis)

Dambala éy
Mapé mandé ou
Koté ouap kité pitit ou-yo

Dambala roy
Fo ou vini ouè
Nan ki mizè pitit ou yé


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Dambala, Dambala
You know we are yout children
Papa Dambala, Dambala
Open your eyes and see us (bis)

Dambala, hey, I'm asking you
To see where we you leave your children
Dambala, king, you must come and see
The poverty your children are in.

By PS By Martineducteil By PS
Ogou (Met Nago) - O Ba O Ba
Date: 2020-10-01 12:27:50

o ba, o ba le mie met Nago sa moin te pedi a, se li'm ta pe cherche, o ba o ba limye.(bis) m'pral cherche dlo pou'm tie di fe, m'pral cherche dlo pou'm tie dife, dlo wa tombe kanari a la, sa kap gade sa fa yo pou mwen. O ba, o ba le mie


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By lasirene By Martineducteil
Loko - Bonswa Papa Loko Houngan Mwen
Date: 2020-10-01 12:22:30

Bonswa Papa Loko houngan mwe! Bade wandile gwèto lisa dole-ooo! Di bonswa Paren Loko houngan mwe! Bade wandile gwèto lisa dole-o! Apre Bondje menm la men ou... Atisougwe menm la men ou la! Bondje devan ou pa we lesen deye-o! Bondje devan ou pa we lesen deye-o! Bondje devan mezanmi lesen deye-o!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Hail Father Loko that I houngan! Badè wandile gwèto Lisa DOLE-ooo! Say Goodnight Paren Loko that I houngan! Badè wandile gwèto Lisa DOLE-o! Following the same divine hand ... Atisougwe same but yours! Divine presence you do not see behind lesen-o! Divine presence you do not see behind lesen-o! Alas lesen divine presence behind-o!

By XxkingxX By Martineducteil By XxkingxX
Gran St. Anne - Grann-o M'a Wele Grann-o
Date: 2020-10-01 11:33:34

Gran'n-o! M'a wele Gran'n-o! (bis) Gran'n St. Anne w'a lonje men ba zanfan la yo..


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Grann-O! I'm calling Grann!(repeat)
Grann St. Anne, you stretch your hands out to the children.

By XxkingxX By Martineducteil By cheremiste
Kouzen (Zaka Minis) - Minis Zaka Mede Gweliye
Date: 2020-10-01 11:33:07

Minis Azaka Gweliye vire'm toune'm Minis Zaka Gweliye kanot anmwe chavire


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By XxkingxX By Martineducteil
Kouzen Zaka - Bo Kouzen e Bo Kouzen
Date: 2020-10-01 11:32:36

Alaso! Bo Kouzen e Bo Kouzen!
Mwen sonje sot anba l'ap monte-eee!
M'rankontre medanm letan dlo nan zye li.
Medanm-ooo pa kriye-eee!
Medanm-ooo piga'w wele!
Ou two pinbech-ooo! Alaso!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Mambo By Martineducteil
Ibo Lele - Ibo Lele
Date: 2020-10-01 11:32:05

Ibo Lele, Latibonit, granmoun pa jwe o
Ibo Lele, Ibo Lele o
Ibo Lele Latibonit, granmoun pa jwe o
Si'm te la le grann mwen te la
Si'm te la le grann mwen te la
Si'm te la le grann mwen te la
Li ta montre'm danse Ibo
Ibo, Ibo Lele


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Mambo By Martineducteil
Ogou Feray - Pito Pito Se Moi Leman
Date: 2020-10-01 11:31:37

Pito pito se moi leman, pito pito, c’est moi differ ma releoh met Ogou, ma rele met feray oh m’ pa vle lya you pike mwen.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Kirill The Magus By Martineducteil

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12