Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Agwe:
Date: 2014-10-10 04:58:56

Immamou lele o, Immamou lele o, Agwe Tavoyo kap pase la!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Immamou o lele, lele Immamou o, Agwe Tavoyo is coming here!

By Mambo By Martineducteil By manbojoumabon
Agwe
Date: 2014-10-10 04:57:57

Mwen tande yon kanno ki tire
Ann ale wè, papa sa sa ye.(bis)
Batiman Agwe Tawoyo a ki rive
Batiman Koki Dore a debake
Mwen tande yon kanno ki tire
Ann ale wè papa sa sa ye.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

I heard the firing of a cannon
Let's go see what is it (repeat)
The ship of Agwe Tawoyo has arrived.
The ship of the Golden Shell has arrived.
I heard the firing of a cannon
Let's go see what is it.

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Agwe
Date: 2014-10-10 04:57:30

Agwe o! Siyen lod o!
Jou'm angaje, map rele Agwe
Agwe Oyo, mwen pa prese
Koki la mer a, m pa prese la
Gen you coup deye'm, Papa map paret tann yo!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Agwe O! Sign the law O!
The day I'm engaged, I am calling Agwe
Agwe oyo, I am not pressed
Shell of the sea, I am not pressed
If I have a coup, Papa, I will wait for them!

By missmagic By Martineducteil By missmagic
Fèy o
Date: 2014-10-10 04:56:43

Fèy o, sove lavi mwen
nan mizè mwen ye o.
Pitit mwen malad, mwen kouri
kay gangan, Simbi o.
Pitit mwen malad,
mwen kouri kay gangan.
Si ou bon gangan, sove lavi mwen
nan mizè mwen ye o.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Oh leaves, save my life
from the misery I’m in.
My child is ill, I run to the house
of the gangan, oh Simbi.
My child is ill, I run to the house
of the gangan.
If you’re a good gangan, oh save my life
from the misery I’m in.

By PS By Martineducteil By PS
Erzulie Freda
Date: 2014-10-10 04:55:18

Bling sou bling! Lakay Manbo Erzulie mwen tande bling sou bling... kanot mwen sou dlo! (bis) Ezili-ooo konsa yo ye! Metress-ooo konsa yo ye! O bling sou bling kanot mwen sou dlo!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By XxkingxX By Martineducteil
Erzulie Dantor
Date: 2014-10-10 04:54:24

Mètres Erzulie Dantor oh fanm chans mwen
Ala mizè mwen pase pou’m te gen fanm sila yo vle prann nan men’m mwen déjà konnen tout Ginen pou Ginen ala’m déjà konnen
oh Lwa rasin pou rasin o
Alyans mwen nan dwèt ou bag a wou nan dwèt mwen yo mèt fè sa-a yo vle


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Mother Erzulie Dantor, o woman of chance
look at how much trouble I went through to get this woman now they want to take her from me. I already know all roots from roots, oh yes i already know! oh LWA from my roots to roots. you and I are hand in hand so let them try and do as they wish

By XxkingxX By Martineducteil By zazouanya
Erzulie Dantor
Date: 2014-10-10 04:53:22

Ezili oh se wou ki manman mwen se wou ki papa mwen
Se wou’k ban mwen tete…pinga’w fè mwen wont oh devan sobadji Lwa mwen


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Erzulie it's who is my mother, it's you are my father,
It's you who breastfed me, don't let me be ashamed in front of the sobadji

By Mambo By Martineducteil By lasirene
Erzulie Dantor
Date: 2014-10-10 04:50:20

Noye mapé noyé, noye mape noye (bis)
Ezili si’w wè mouin tombe nan dlo pranm non sové lavi an mouin
Noyé mapè noyé


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Drowning, I'm drowning (repeat)
Erzulie if you see me fall in the water, save me Drowning I'm drowning.

By cat By Martineducteil By lasirene
Erzulie Dantor
Date: 2014-10-10 04:49:30

Jou ma' koule,
Jou ma' koule,
Jou ma' koule.
Map vomi sang mwen bay yo!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

The day I am run down,
The day I am run down,
The day I am run down.
I will vomit my blood and give it to them!

By Mambo By Martineducteil By Mambo

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »