Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3

Erzulie Freda - Li pa manje moun anko
Date: 2020-07-29 10:32:09

Ezili fre, li fre, li Freda (repeat)
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou
Ezili Fre, li fre, li yon bel fanm
Ezili Fre, li fre, li yon fanm blanch
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Ezili she is fresh, she is cool, she is Freda (repeat)
Ezili O!She doesn't eat people anymore
God beholds her as innocent
Ezili she is fresh, she is cool, she is a beautiful woman
She is fresh, she is cool, she is a white woman, Ezili O!She doesn't eat people anymore God beholds her as innocent

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
La Siren - La Siren, La Balen
Date: 2020-07-29 10:23:37

La Siren, La Balen, Chapo'm tonbe nan la me. (bis)
Map fe kares pou La Sirene,Chapo'm tonbe nan la me. Map fe kares pou La Balen,Chapo'm tonbe nan la me.


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

The Mermaid, The Whale,My hat fell into the sea. (repeat)
I caress the Mermaid, My hat fell into the sea.
I caress the Whale, My hat fell into the sea.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Erzulie Dantor - Erzili O! Ke Ou Nwe
Date: 2020-07-10 21:01:25

Erzili O! Ke ou nwe,
Dantor O! Ke ou nwe,
Ke o nwe,
Men se pa put petit kay la!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Erzulie Oh! Your heart is black!
Dantor Oh! Your heart is black!
Your heart is black,
But not for the children of the House!

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Ogou - bebe o fawo
Date: 2020-07-05 19:23:56

Ogoun bebe o fawo, Ogoun bebe o fawo.
Sa ki fe mwen byen, bay yo lavi pou mwen,Sa ki fe mwen mal lese sang yo koule! Ogoun bebe o fawo!


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

Ogoun is dumb o fawo,Ogoun is dumb o fawo.Those who do me good, give them life for me,those who do me bad, let their blood run down! Ogoun is dumb o fawo!

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Danballa Wedo - Ki mele mwen
Date: 2020-07-05 19:23:17

Ki mele mwen Danbala, Ki mele mwen,
Ki mele mwen Danbala, Ki mele mwen,
M pagen Mama, M pagen Papa
Danbala ki mele mwen


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

What do I care Danbala, what do I care, What do I care, Danbala, what do I care
I have no mother, I have no father
Danbala, what do I care

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Kouzen Azaka Mede
Date: 2020-07-01 19:44:02

Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Kreyol manje rezon mwen.


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Creole-born people have "eaten my right.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Kalfou - Kafou O! Se Ou Ki Mama Mwen
Date: 2020-07-01 18:58:31

Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen
Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen,
Se ou ki ba mwen tete,
Se ou ki ba mwen lave,
Pa kite mwen yo wont ta O,
Devan sobadji lwa yo


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Kalfou O!
You are my father, you are my mother
Kalfou O!
You are my mother, you are my father
You take care of my head,
You wash me
Dont let them put shame on me
under the sacred room of the spirits

By Mambo Vye Zo By Houngan Kris By Mambo Vye Zo
Gran Bwa - M Ale Nan Gran Bwa
Date: 2020-07-01 18:54:34

M al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Premye a, yon boutey nwa,
Dezyem nan, yon tet san ko,
Twazyem nan, yon asson nan men!
Se li ke wa, se li kap komande.


Add to Collection
6 Song Quality Vote(s)

I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
The first, a black bottle,
The second, a head without a body,
The third, an asson in hand!
It is king, it commands.

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Agwe
Date: 2014-06-15 23:08:35

Gede


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By magdala me By Houngan Kris
Ogou
Date: 2012-12-11 21:11:04

Ou gen machete, Ogun o
Ou gen machete, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, se petit mwen ye
Papa Ogou O, ouvre barye a
papa Ogou O, ouvre port yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

You have the machete, Ogou O
You have the machete, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, I am your child
Papa Ogou O, open the gate
Papa Ogou O, open the doors

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris

1 2 3