Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3

Legba
Date: 2015-07-22 20:26:32

Papa Legba ouvre baye pou mwen, Ago eh!
Papa Legba Ouvre baye pou mwen,
Ouvre baye pou mwen, Papa
Pou mwen passe, Le'm retounnen map mesi Lwa yo!


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Papa Legba, open the gate for me, Ago eh
Papa Legba, open the gate for me
Open the gate for me, Papa
For me to pass, when I return I will thank the Lwa!

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Agwe
Date: 2014-06-15 23:08:35

Gede


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By magdala me By Houngan Kris
Ogou
Date: 2012-12-11 21:11:04

Ou gen machete, Ogun o
Ou gen machete, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, se petit mwen ye
Papa Ogou O, ouvre barye a
papa Ogou O, ouvre port yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

You have the machete, Ogou O
You have the machete, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, I am your child
Papa Ogou O, open the gate
Papa Ogou O, open the doors

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogou Balize
Date: 2012-08-29 01:43:23


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Houngan Kris
Marinette (Marinette Djab)
Date: 2012-08-29 01:37:25


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Houngan Kris
Ti Jean Dantor
Date: 2012-08-29 01:22:07


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Houngan Kris
Erzulie Freda
Date: 2012-08-29 01:13:01


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Houngan Kris
Agwe
Date: 2012-08-29 01:00:08


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Houngan Kris
Amino
Date: 2012-08-29 00:52:54


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Houngan Kris
Milocan
Date: 2011-08-10 14:46:49

Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.
Le nou rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.
When we come to the hounfor, we are big, we are big!
Come to the hounfor, we are big, we are big!
Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris

1 2 3