Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3

Legba - ouvre baye pou mwen
Date: 2020-08-30 16:47:44

Papa Legba ouvre baye pou mwen, Ago eh!
Papa Legba Ouvre baye pou mwen,
Ouvre baye pou mwen, Papa
Pou mwen passe, Le'm retounnen map mesi Lwa yo!


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Papa Legba, open the gate for me, Ago eh
Papa Legba, open the gate for me
Open the gate for me, Papa
For me to pass, when I return I will thank the Lwa!

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Ogou - bèbè o fa o
Date: 2020-08-30 16:46:53

Ogou bèbè o fa o
Ogou bèbè o fa o
Sa ki fè mwen byen
Ba yo lavi pou mwen
Sa ki fè nou mal
Lese san to koule
Ogou bèbè o fa o


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

Ogou bèbè o fa o
Ogou bèbè o fa o
Those who do me good
Do them good for me
For those who do me wrong
Let their blood pour down
Ogou bèbè o fa o

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Erzulie Dantor - Set kout kouto
Date: 2020-08-30 16:46:22

Set kout kouto, set kout pwenyad,
Prete m dedin a, pou m vomi san mwen,
(repeat)
San mwen ape koule.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Seven stabs of the knife, seven stabs of the dagger,
Lend me the basin, so I can vomit my blood,
(repeat)
My blood is pouring down.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Erzulie Freda - Li pa manje moun anko
Date: 2020-07-29 10:32:09

Ezili fre, li fre, li Freda (repeat)
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou
Ezili Fre, li fre, li yon bel fanm
Ezili Fre, li fre, li yon fanm blanch
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Ezili she is fresh, she is cool, she is Freda (repeat)
Ezili O!She doesn't eat people anymore
God beholds her as innocent
Ezili she is fresh, she is cool, she is a beautiful woman
She is fresh, she is cool, she is a white woman, Ezili O!She doesn't eat people anymore God beholds her as innocent

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
La Siren - La Siren, La Balen
Date: 2020-07-29 10:23:37

La Siren, La Balen, Chapo'm tonbe nan la me. (bis)
Map fe kares pou La Sirene,Chapo'm tonbe nan la me. Map fe kares pou La Balen,Chapo'm tonbe nan la me.


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

The Mermaid, The Whale,My hat fell into the sea. (repeat)
I caress the Mermaid, My hat fell into the sea.
I caress the Whale, My hat fell into the sea.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Erzulie Dantor - Erzili O! Ke Ou Nwe
Date: 2020-07-10 21:01:25

Erzili O! Ke ou nwe,
Dantor O! Ke ou nwe,
Ke o nwe,
Men se pa put petit kay la!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Erzulie Oh! Your heart is black!
Dantor Oh! Your heart is black!
Your heart is black,
But not for the children of the House!

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Ogou - bebe o fawo
Date: 2020-07-05 19:23:56

Ogoun bebe o fawo, Ogoun bebe o fawo.
Sa ki fe mwen byen, bay yo lavi pou mwen,Sa ki fe mwen mal lese sang yo koule! Ogoun bebe o fawo!


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

Ogoun is dumb o fawo,Ogoun is dumb o fawo.Those who do me good, give them life for me,those who do me bad, let their blood run down! Ogoun is dumb o fawo!

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Danballa Wedo - Ki mele mwen
Date: 2020-07-05 19:23:17

Ki mele mwen Danbala, Ki mele mwen,
Ki mele mwen Danbala, Ki mele mwen,
M pagen Mama, M pagen Papa
Danbala ki mele mwen


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

What do I care Danbala, what do I care, What do I care, Danbala, what do I care
I have no mother, I have no father
Danbala, what do I care

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Kouzen Azaka Mede
Date: 2020-07-01 19:44:02

Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Kreyol manje rezon mwen.


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Creole-born people have "eaten my right.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Kalfou - Kafou O! Se Ou Ki Mama Mwen
Date: 2020-07-01 18:58:31

Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen
Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen,
Se ou ki ba mwen tete,
Se ou ki ba mwen lave,
Pa kite mwen yo wont ta O,
Devan sobadji lwa yo


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Kalfou O!
You are my father, you are my mother
Kalfou O!
You are my mother, you are my father
You take care of my head,
You wash me
Dont let them put shame on me
under the sacred room of the spirits

By Mambo Vye Zo By Houngan Kris By Mambo Vye Zo

« 1 2 3