Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 47 48

Erzulie Dantor - Set kout kouto
Date: 2020-08-30 16:46:22

Set kout kouto, set kout pwenyad,
Prete m dedin a, pou m vomi san mwen,
(repeat)
San mwen ape koule.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Seven stabs of the knife, seven stabs of the dagger,
Lend me the basin, so I can vomit my blood,
(repeat)
My blood is pouring down.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Nou Pral Chante Pou Gwo neg yo
Date: 2020-08-23 10:07:11

Manmanm pa la, Papam pa la,
Nou pral chante pou gwo neg yo
Manmanm pa la, Papam pa la,
Nou pral chante pou gwo neg yo

Gwo neg ki nan basin la, Gwo neg kap enwaye
Gwo neg nan bitasyon an, gwo neg kap navige

Jodia se vre, manmanm pa la, papam pa la eh!


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

My mother’s not here, my father’s not here
We’re gonna sing for the big guys
My mother’s not here, my father’s not here
We‘re gonna sing for the big guys

The big guys in the basin, the big guys who are drowning
The big guys on the plantation, the big guys navigating

Today it’s true, my mother’s not here my father’s not here aye

By BayPititPaShish By BayPititPaShish By BayPititPaShish
Legba - Map Antre Nan Bitasyon
Date: 2020-08-23 10:05:55

map antre nan bitasyon an mape mande kote Papa Legba rete oh...lavi-a voye mwen byen lwen oh sou pwen Ginen an...lavi-a voye'm byen lwen oh sou pwen an...mape rele oh Legba oh Legba oh Legba...wa di yo ou konnen mwen la ohhh


Record now!

I'm entering the plantation,
I'm asking where is Papa Legba
Life has taken me far off the strength of the Ginen
Life has taken me far off of their strength
I will sing "oh legba, oh legba, oh legba"
You will tell them that you know I'm here

By XxkingxX By BayPititPaShish
Lenba (Kongo) - Ti Gason Lenba
Date: 2020-08-14 15:00:00

Ti gason Lenba, mwen di jwe o.
Bilolo!
O jwe nan pye verite nou.
Solèy leve nan pye verite mwen.
Ti gason Lenba jwe non,
nan pye verite nou.


Record now!

Lenba boy, oh I say play. Bilolo!
Oh play at the feet of our truth.
The sun rises at the feet of my truth.
Lenba boy go ahead and play,
at the feet of our truth.

By luceromundo By luceromundo
Ghede (Brav) - Anmwé Mache
Date: 2020-08-14 14:59:33

Anmwé mache, prese o kouri non, mache
Djàn la nan bariyé a l'ap tann mwen


Record now!

Help, walk, hurry, oh run, walk
the spirit is at the gate, he's waitin' for me

By luceromundo By luceromundo
Legba - Plante i poto
Date: 2020-08-14 14:59:05

Plante i poto
Papa Legba plante i poto O
Plante i poto
Tibon Legba plante i poto O
Papa Loko di yo
Atibon Loko di yo sa yé
Atibon Loko di yo sa yé
se ou menm ki soti jakomél,
ou ap bay yo nouvél O


Record now!

Plant the post
Papa Legba plants the post oh
Plant the post
Tibon Legba plant the post O
Papa Loko tell them
Atibon Loko tell them
you are the one who comes from Jacmel, give them the news

By luceromundo By luceromundo
Ghede - Gedevi oooh
Date: 2020-08-14 14:58:32

Gedevi oooh, mitòn yagaza! Gedevi oooh, mitòn yagaza!
Papa Guede voyé lajàn
tonton no voyé lajàn
Sa k'pa ranmasé, zafé yo!


Record now!


Click here to translate to english

By luceromundo
Ghede (Baron) - Anye Bawon se Lwa
Date: 2020-08-14 14:33:20

Anye* Bawon se Lwa eee
Lè yo malad yal devan Bawon
Lè yo geri yo di Bawon se demon
Anye Bawon son Lwa


Record now!

The will of Bawon is law
the sicks kneel in front of Bawon
the ones who were healed say Bawon is devil
The will of Bawon is law

*Anyé is the directory, a post French revolution institution in France who governed the country

By Mambo By luceromundo
Erzulie Dantor - A la travay mwen travay
Date: 2020-08-14 14:31:23

A la travay mwen travay
Mwen dit mwen pas manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
A la travay mwen travay

Mwen dit mwen pas manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
Jour mwen en colere
Map vomi san mwen bayo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

At work I work
They told me I can't eat
nor I can ask to eat something good
At work I work

They told me I can't eat
nor I can ask to eat something good
With my cholera inside
I vomited without giving them

By clauclau By clauclau By luceromundo
Ghede (Baron pwen) - Maji wo, maji wo
Date: 2020-08-14 14:30:55

Maji wo, maji wo, maji pwen an.
Bilolo
Lé w'we m'nan simitié avek pwen an
Lé w'we m'nan devan Bawon
ko sa l'danjere
Men le w'we m'konsa
Lé w'we m'nan devan Bawon an.
Pwen sa l'danjere
Pwen an asire
Pwen an danjere


Record now!

High magic, high magic, the pwen is magic
Bilolo
When you see me in the cemetery with the pwen (spell)
When you see me in front of Baron
that is how it's dangerous
But when ypu see me like this
When you see me in front of Baron, yeah
the pwen (spell) is dangerous
the pwen is guaranteed
the pwen is dangerous

By luceromundo By luceromundo

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 47 48