Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 47 48

Simbi - Simbi Na Sus O
Date: 2020-07-29 13:51:50

Simbi na sus o
Rele lwa yo o Papa Simbi
Grad Simbi wa yo
Grad Simbi soti la sus
Li tut muye


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By donaines By Mambo
Ogou Batala - Anye Ogou Batala
Date: 2020-07-29 13:51:27

Anye Ogou-ooo Batala! Balisaj-ooo ki lwa ou ye? (bis) Anye m'se Ogou-ooo Batala!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By XxkingxX By Mambo
Ogou Badagris - Badagris o! Jeneral Sagla
Date: 2020-07-29 13:51:03

Badagris o! Jeneral sagla
Ou se jeneral sagla
Zekle fe kataooo
Se ou ki voye zekle
Tone, grode
Se ou ki voye tone
Badagris o, jeneral sagla


Record now!


Click here to translate to english

By donaines
Erzulie Freda - Li pa manje moun anko
Date: 2020-07-29 10:32:09

Ezili fre, li fre, li Freda (repeat)
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou
Ezili Fre, li fre, li yon bel fanm
Ezili Fre, li fre, li yon fanm blanch
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Ezili she is fresh, she is cool, she is Freda (repeat)
Ezili O!She doesn't eat people anymore
God beholds her as innocent
Ezili she is fresh, she is cool, she is a beautiful woman
She is fresh, she is cool, she is a white woman, Ezili O!She doesn't eat people anymore God beholds her as innocent

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Nago - Salye Nago Obatala
Date: 2020-07-29 10:29:31

Salye Nago Obatala !
Mèt la rive Obatala.
Salye Nago Obatala.
Mèt la rive Obatala.
Li lè, li tan Obatala!
Li lè, li tan Obatala!
Salye Nago
O Nago rive o!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Greet Nago Obatala!
The master has arrived Obatala!
Greet Nago Obatala.
The master has arrived Obatala.
It is time, it is time Obatala!
It is time, it is time Obatala!
Greet Nago,
Oh Nago has arrived !

By YaseziboounganJAR
Agarou - Agarou de, ala yon domaj o
Date: 2020-07-29 10:28:33

Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Sil pate yon fanm, Agarou
Li ta tire kanno'l devann sogbagi a!


Record now!

Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Lash patties woman, Agarou
It would shoot cannons under sogbagis!

By Kirill The Magus By anthonyvr
La Siren - La Siren, La Balen
Date: 2020-07-29 10:23:37

La Siren, La Balen, Chapo'm tonbe nan la me. (bis)
Map fe kares pou La Sirene,Chapo'm tonbe nan la me. Map fe kares pou La Balen,Chapo'm tonbe nan la me.


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

The Mermaid, The Whale,My hat fell into the sea. (repeat)
I caress the Mermaid, My hat fell into the sea.
I caress the Whale, My hat fell into the sea.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Djab - M'a Woule
Date: 2020-07-27 14:15:15

M'a woule
Djab-la pa la n'a mete pwen-an deyo se woule m'a woule


Record now!

I roll
Devil's not make a point is rolled-out I will roll

By XxkingxX By XxkingxX
Ezili Dantor - Ezili Dantor Konnen Mauvais
Date: 2020-07-27 14:14:53

Ezili Dantor konnen mauvais sou demotion
Mardi, Samedi rive fo pas neglige
Grior bannen pese ce sa Danto manje
yon simp ti demotion ki pase andan kay la
Neg yo voimi sang, Danto ki ponyade yo


Record now!


Click here to translate to english

By donaines
Ogou Badagris - Ogou Rive Yo Pa Konnen’l
Date: 2020-07-27 14:13:34

Ogou rive yo pa konnen’l Ogou rive Badagris yo pa konnen Lwa sa-a kom mwen malere….si te genyen lajan yo ta konnen Lwa sa-a


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 47 48