Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 47 48

Gran Bwa
Date: 2016-01-12 01:11:20

Gran Bwa pa nan betize oh metre Gran Gwa pa nan bitize ave yo sa ki vle kontan kotan saki vle fache fache oh metre bwa ye oh gran bwa ye ou pa nan betize ave yo


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Gran Bwa I am not making fun,
Gran Bwa, I am not making fun of them.
Those who want to be happy, let them be happy;
Those who want to be angry, let them be angry.
Oh Gran Bwa E-O!
Gran Bwa, I am not making fun of them.

By Mambo By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Legba (Legba Avadra)
Date: 2016-01-12 01:11:20

Avadra nan gran chermin. Genyen yon tan le ya bezwen mwen. Le ya bezwen mwen ya mode gwo pous yo ya mode lev yo. oo avadra nan gran chermin genyen yon tan le ya bezwen mwen


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Vagabond on the great road,
There's a time when I need you.
I need your great humbleness to rise a humble man.
O vagabond on the great road,
There's a time when I need you.

By Mambo By Martineducteil By Mambo Vye Zo
La sirene
Date: 2016-01-12 01:11:20

la Sirene bouyi lanme a pou mwem la plui pa tonbe soleil pa leve, la plui pa tonbe solei pa leve mwem gen twa pwason mwem poum ale batise oh Metres la sirene bouyi lanme a pou mwem la plui pa tonbe soleil pa leve mwem gen twa pwason pou mwem batise.


MatinikDjouba


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

La Sirene boils the sea for me
The rain does not fall, the sun does not rise,
The Rain does not the fall, the sun does not rise.
I have three fish
I am going in order to build.
Oh Mistress La Sirene boils the sea for me
The rain up does not not fall, the sun does not rise.
I have three fish for my build.

By serviteur By serviteur By Mambo Vye Zo
Agwe Tawoyo
Date: 2016-01-02 00:35:48

se peche mwem prale peche agwetawoyo m'pedi zaviron lwa mwem an narivan mwem lakay sa m'a soufle koki lanme sa ma soufle racine san bout sa m'a soufle oh oh se peche m'ta prale peche Agwetawoyo m'pedi zaviron lwa mwem


MatinikDjouba


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Fishing, I am going fishing.
Agwe Ta’woyo I I lost my lwa’s oar!
I arrived at my lakay
I blew my seashell,
This will blow roots without end, this will blow!
Oh oh fishing, I was going fishing,
Agwe Ta’Woyo , I lost my Lwa’s oar!

By serviteur By serviteur By Mambo Vye Zo
Ti Jean Petro
Date: 2016-01-02 00:35:48

Jean eya Ti papa (bis)
Ougan pa Bondieu, yon jou lap mouri.....


Record now!

Jean and Little Father
Jean and Little Father
Houngan is not God, one day he will die .....

By Tinamartelly By Mambo Vye Zo
ERZULIE DANTOR
Date: 2016-01-02 00:35:48

Woyyyy menn la Reine o
Anwey menn la reine o
O men la Reine o la Reine chanpwel o
Woy Woy Woy menn la Reine Anwey menn la Reine dantor o


Record now!


Woy, now the Queen O!
Anwey, now the Queen O!
Oh my the Queen, Queen of the Chanpwel, O! O!
Woy Woy Woy now the Queen
Anwey now Queen Dantor, O!

By dantor bel fanm By Mambo Vye Zo
Ti Jean Petro
Date: 2015-10-09 14:41:20

Yo mare Pharo ack fil ack koton
M pral lagel acke manje kochon (bis)
Yo banm Mwen kou a kou a fe Mwen mal O
Yo banm Mwen lot la papa map pare tan yo (bis)
Ago ago papa map pare tann yo.........


Record now!


Click here to translate to english

By Tinamartelly
Legba
Date: 2015-08-24 16:19:42

Agolime salye zanfan pou mwem Agolime ma lage lesen deye do(bis) prese paren Legba pale zanfan yo pou mwem Agolime ma lage lesen deye do.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ago, he will salute my children for me.
Ago, he may release me when the Saints are behind (bus)
Hurry Godfather Legba, talk to my children
Ago, he may release me when the Saints are behind.

By serviteur By serviteur By Mambo Vye Zo
Erzulie Dantor
Date: 2015-08-24 16:19:42

Ezili Dantor, se pa jodi m'ap wele
ehh Ezili Dantor, se pa jodi m'ap wele
Chache nou te ye
sante de pye'm ap kase
Ezili Dantor, o sove sove mwe


Record now!

Ezili Dantor, not today, I beg
ehh Ezili Dantor, not today, I beg
Let us know
the health of broken feet
Ezili Dantor, oh save save me

By donaines By Hounsi Bossal
Legba
Date: 2015-08-24 16:19:42

Lem retounin pral'l remercie lwa yo Paren Legba ouver barye pou mwem, Paren Legba ouve barye pou mwem, ouve barye pou mwem Legba pou mwem rantre lem'l retounin ma va remersie Lwa yo.
MatinikDjouba


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


As I return I will thank the Lwa.
Godfather Legba open the barrier for me,
Godfather Legba open the barrier for me,
open the barrier for me Legba, for me!
join me when I return it, I will thank the Lwa!

By serviteur By serviteur By Mambo Vye Zo

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 47 48