Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48

Kalfou - Kalfou Ki Di Se Je
Date: 2020-07-30 12:36:48

Kalfou ki di se je ki we kite yo pale (bis)
Se we yo we'm yo poko konen mwen (bis)
S'o we’m pa manje moun o se mwen’m pa vle


Record now!

Kalfou that talks, it's eyes that see, let them speak (repeat)
It sees they see me, they don't know me (repeat)
It sees I don't eat people o it's myself I don't want.

By XxkingxX By KRiPPeR
Baron Samdi - Anmwey! Depité Bawon Tonè'w Se Papa Mwe
Date: 2020-07-30 12:35:50

Anmwey! Depité Bawon tonè'w se papa mwe! O Yabofè-ooo Yabodiyé! (bis) Yo monte manje nan kwi mwen... yo sale boutey santi bon mwen pou yo voye'm ale! (bis) Simityè Bizango manman mwen se la m'ap pare tan'n yo


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Ghede (Baron La Kwa) - M'a Rele Bawon Lakwa-o
Date: 2020-07-30 12:35:12

Bawon-ooo! M'a wele Bawon Lakwa-o! Bawon-ooo! M'a wele Bawon-o Bawon! Msye Azagon Lakwa prete'm 3 mò priye-an pou'm ka pale ak zanfan la yo!


Record now!

Bawon-o! I'm calling Bawon Lakwa-o!
Bawon-o! I'm calling Bawon Lakwa-o!
Mister Agazon Lakwa give me three words of prayer so I can talk with the children.

By XxkingxX By cheremiste
Ogou Badagris - Si'w Rete Yon Kote
Date: 2020-07-30 12:34:46

Ogou Badagri si'w rete yon kote ou pa genyen bon vwazinaj se pou'w soti...oh se pou'w ale oh se pou'w soti Olisha mache lakay


Record now!

Ogou Badagri if you remain where you don't have good neighborhood is for you come from ... oh you must go to oh is for you come from Olisha go home

By XxkingxX By Dreolin
Marinette - Koukou Nan Pyebwa a
Date: 2020-07-29 13:54:28

Manbo Marinette, koukou nan pyebwa a, manbo Marinette kita! Kita! Kita! Kita! Marinette w chita nan forè a, ou kouche nan dife a, ou manje ak moun ki mouri yo.


Record now!

Mambo Marinette, owl in the tree, Mambo Marinette Kita! Kita! Kita! Kita! Marinette you sit in the forest, you lay in the fire, you eat the dead.

By XxkingxX By XxkingxX
Kouzen - Azaka Manou Mede
Date: 2020-07-29 13:53:54

Azaka manou Mede djavodò konsa yo ye!
Azaka manou Mede djavodò konsa yo ye!
Azaka manou Mede-la!
Minis Zaka manou Mede-la!
Djavodò konsa yo yo


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Grann Aloumandja - Aloumandja-e
Date: 2020-07-29 13:53:35

Aloumandja-e Aloumandja-e Aloumandja oh si’w bezwen bòkò fok ou gen Lwa fok ou tann Lwa-a


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Zila - Manbo Zila Belle Fanm
Date: 2020-07-29 13:53:20

Manbo Zila belle fanm, fanm danpetro mwen malade o a Dié (bis) sa ki mandé Pou manbo Zila o a Dié la (bis) mwen malade o a Dié.


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX
Ogou - Pa Bliye Pa Bliye
Date: 2020-07-29 13:52:44

Pa bliye pa bliye Papa Ogou pa bliye...oh pa bliye koze sa-a oh... pinga'w bliye pinga'w bliye wi papa Ogou pa bliye men koze-a nou te pale-a pawol la nou te pale-a men Sen Jak mwen pap janm bliye Ogou Batagris oh nou pap bliye jodi-a se jou pa nou


Record now!

Don't forget don't forget Father Ogou don't forget ... oh don't forget caused this oh ... don't you forget your guard Ogou father forget Yes don't forget but the cause-we spoke-the word we spoke-but Saint James I'll never forget Ogou Batagris oh we will not forget today is day you

By XxkingxX By Dreolin
Kouzen - M'di Jakomel Ki Genyen L'etan
Date: 2020-07-29 13:52:21

M'di Jakomel ki genyen l'etan... genyen l'etan Minis Zaka pa gen jistis-ooo (bis) M'bezwen ti-chez pou'm chita gade yo (bis) Peyi yo pou yo y'a fe sa yo vle!


Record now!


Click here to translate to english

By XxkingxX

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48