Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Klemezin
Date: 2011-07-06 16:17:13

Mètrès Klèmezin Klèmèy
Nap mande si w lan somèy
Depi sèt jou nou pa wè solèy
Nap mache sèl sou tèt zotèy
Ou ka ban n yon bon konsèy
Nou deja louvri tou de zorey


Record now!

Mistress Klèmezin Klèmèy
We will ask if your sleep
Once the seven days we see the sun
We will walk on one toe
You can give us good advice
We have already opened two ears

By missmagic By missmagic
Gran Bwa
Date: 2011-07-05 08:03:08

Gran Bwa ile ile o
Gran Bwa ile ile o
Gran Bwa ile ile o
Gran Bwa ile ile
Sousou pajanmen


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Gran Bwa island, o, Gran Bwa island, island, o, is a powerful spirit
Who wants to be happy, be happy, o, who wants to be angry, be angry, o

By Houngan Liam By Ossange
Erzulie Dantor
Date: 2011-07-05 07:55:53

Erzulie famn Ti Jean matres kay la
Erzulie famn Ti Jean matres kay la
Pa rele, se ou pote Houngan nivo
Pa rele, se ou pote wanga pi fou
Erzulie famn Ti Jean matres kay la, paquet mwen tout mare.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Erzulie, wife of Ti Jean, Mistress of the House
Erzulie, wife of Ti Jean, Mistress of the House
Don't cry out, it's you who carries the new Houngan
Don't cry out, it's you who caries the stronger wanga
Erzulie, wife of Ti Jean, Mistress of the house
My paquets are all tied up.

By Houngan Liam By Houngan Liam By Houngan Liam
Legba
Date: 2011-07-05 07:42:14


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Houngan Liam
Zancet
Date: 2011-07-05 07:36:40

Zanet you ago e [repeat x 4]


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Zanet ago and, eh!
Zanet ago and, eh!
Zanet ago and, eh!
Zanet ago and, eh!

By Houngan Liam By Houngan Liam By Mambo
Kouzen Azaka Mede
Date: 2011-07-05 07:07:28

Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Kreyol manje rezon mwen.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Creole-born people have "eaten my right.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Marassa
Date: 2011-07-05 06:57:43

Marasa elou, Marasa elou,elou e!
Marasa elou, Marasa elou, elou e!
Ewa ewa Marasa elou, O elou e!
Ewa ewa Marasa elou, O elou e!
Ago, ago e! Ago, ago.


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Elou twins, twins elou, elou e!
Elou twins, twins elou, elou e!
Ewa Ewa twins elou, O elou e!
Ewa Ewa twins elou, O elou e!
Ago, ago e! Ago, ago.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Mambo
Simbi D'lo
Date: 2011-07-05 06:54:44

Simbo D'lo, ya ye Danballa Wedo ya ye
Simbo D'lo, ya ye Danballa Wedo ya ye
Simbi ou poku konnen mwen
Simbi ou poku konnen mwen la
Simbo D'lo, ya ye oh!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Simbo D'lo, ya ye Danballa Wèdo ya ye,
Simbo D'lo, ya ye Danballa Wèdo ya ye,
Simbi they do not know me yet
Simbi they do not know me yet
Simbo D'lo, ya ye Oh!

By Houngan Liam By Houngan Liam By Mambo
Ogou Feray
Date: 2011-07-05 06:34:52

A moim oh Feray oh!
Se pa jodi a yo lome nom mwen
A moim oh Feray oh!
Se pa jodi a yo lome nom mwen
Depi aye a yo lome nom mwen
Depi aye a yo lome nom mwen
A moim oh Feray oh!
Auko mwen danjeve!


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

It's me, Oh Feray Oh!
It's me, Oh Feray Oh!
Since ancient times, they called my name
Since ancient times, they called my name
It's me, Oh Feray Oh!
And I'm still dangerous!

By Houngan Liam By Houngan Liam By Houngan Liam
Erzulie Freda
Date: 2011-07-05 05:59:50

Erzulie o! Jou manman m mouri m' ap kriye (repeat)
Erzulie Oh! Jou Papa m mouri m' ap kriye. (repeat)
Le jou madam m mouri, mwen jwenn yon lòt


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Erzulie Oh! The day my Mother dies I will cry [repeat]
The day my Father dies I will pray [repeat]
The day my wife dies I'll find another.

By Houngan Liam By Houngan Liam By Houngan Liam

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48