Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ogou
Date: 2011-08-04 18:16:20

Ogou O, wa de zanj
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe
Chwal an mwe parenn Ogou chwal an mwe
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe (X2)

Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Pa fout vre
Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Men gen Bondje O gen lesen-yo
Djab-la di lap manje mwen se pa vre
Se pa vre ti moun-yo se pa vre
Sa se jwet ti moun-yo sa se blag


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ogou O, King of the Angels
I miss my child, my horse
My horse, godfather Ogou, my horse
I miss my child, my horse (X2)

Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?
It's not true
Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?
But we have God, Oh we have the Saints
The djab says he'll eat me, it's not true
It's not true, children, it's not true
That's a game, children, that's a joke

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Loko (Loko Atisou)
Date: 2011-08-01 04:36:30

Va Loko, Loko va Dieu
Va Loko, Loko va Dieu
Va Loko, Loko va Dieu
M'mayanvalou Loko,
Loko va Dieu


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Go Loko, Loko go to God
Go Loko, Loko go to God
Go Loko, Loko go to God
I Yanvalou Loko,
Loko go to God

By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogoun Feraille
Date: 2011-07-15 12:20:57

Ogoun O Mile Ile
Ogoun O Mile Ile
Amwan Ogoun O Mile Ile


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ogoun o, my house, my house
To mine, Ogoun o, my house, my house

By Houngan Kris By Houngan Kris By Ossange
Maman Brijit
Date: 2011-07-15 03:39:11

Dlo kwala manyan, nan peyi sa maman pa konn petit li,
Nan peyi sa, fre pa konn se li, dlo kwala manyan.


Record now!

Water kwala manyan, in that country a mother does not
know her child,
In that country a brother does not know his sister, water kwala manyan.

By Mambo By Mambo
Erzulie Dantor
Date: 2011-07-14 02:54:12

Erzili O! Ke ou nwe,
Dantor O! Ke ou nwe,
Ke o nwe,
Men se pa put petit kay la!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Erzulie Oh! Your heart is black!
Dantor Oh! Your heart is black!
Your heart is black,
But not for the children of the House!

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Ghede (Baron)
Date: 2011-07-14 01:28:32

O kwa, o jibile!
O kwa, o jibile
Ou pa we m inosan?


Record now!

Oh, cross! Oh, jubilee!
Oh, cross! Oh, jubilee!
Don't you see I'm innocent?

By Mambo By Mambo
Ghede (Baron Kriminel)
Date: 2011-07-14 01:28:32

Bawon Kriminel, map travay pou ve de te yo, m pa bezwenn lajan,
Bawon Kriminel, map travay pou ve de te yo, m pa bezwenn lajan,
Bawon Kriminel, O! Lane a bout o, map paret tan yo.


Record now!

Baron Criminel, I'm working for the worms of the earth,
I don't need money,
Baron Criminel, I'm working for the worms of the earth,
I don't need money,
Baron Criminel, oh! The year has ended, oh, I'll appear, to wait for them.

By Mambo By Mambo
Ayizan
Date: 2011-07-14 01:20:03

Ayizan, Beni Dawo,
Kwala Yege! (x2)
Kan Yi kan Yi zan...
O Beni Dawo! (x2)
Ayizan, Beni Dawo,
Kwala Yege! (x3)
Kan Yi zan Yi zan... (x2)
Beni Dawo Kwala Yege!


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Erzulie Mapyang (Erzulie Mapiangue)
Date: 2011-07-14 01:19:37

Ezili Mapyang ou red oh,
Ezili Mapyang sa red oh,
Ou mande'm koshon ma
Ba wou li ou mande'm
Poule kaye-a ma ba wou li!
Erzili si'w mande'm coshon de pye,
Kote ma jwen pou'm
ba wou'l sa red oh!


Record now!

Erzulie Mapyang you are hard,Oh. Erzulie Mapyang it's hard. you ask me for a pig, i'll give it to you, you ask me for the house chicken i'll give to you. Erzulie if you ask me for a two-footed pig, where will i find it to give to you? Oh, that's hard.

By Mambo By lasirene
La Siren
Date: 2011-07-09 09:41:56

Sirene O, se mwen-k Balenn O (bis)
Pa gen anyen pase Bondye nan peyi-a
Sirene O, se mwen Balenn kap komande.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

O Sirene, it is I, the whale (repeat)
There is no one greater than Bondye in this country
O Sirene, it is I, the whale, who commands.

By andezo By andezo By andezo

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48