Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Bossou
Date: 2014-12-23 00:27:47

Bossou oh kote w pwale
mwen we w prese la ou pasa rete (2X)
m rele Bossou a bossou pa reponn mwen (2X)
bossou oh kote w pwale mwen wew prese la ou pasa rete


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Bossou oh where you are going
I see you hurry you do not stay ((2X)
I called Bossou, the Bossou did not answered ((2X)
Bossou oh I see where you are going
In your haste, you're not staying.

By grey By grey By Mambo Vye Zo
Ogou
Date: 2014-12-23 00:27:31

m sere , m sere m sere pou lwa yo (2X)
ogou badagri di bouch manje tout manje
li pa pale tout pawol
m sere pou demen m sere pou tanto
se jan mwen ye


Record now!

I am assured, I am assured, I am assured for all the Lwa.(2X)
Ogou Badagri said the mouth eats everything
He does not speak all the words
I am assured for tomorrow, I am assured for time Oh!
How am I?

By grey By Mambo Vye Zo
Bitasyon
Date: 2014-12-23 00:26:55

Mwen antre nan Bitasyon map jete dlo nan bitasyon esprit bo manman se pa estrange m ye
Esprit bo papa se pa estrange m ye pran ka mwen nan Bitasyon


Record now!

I entered the the family land
I'll throw water on the family land.
Spirits your mother, I am not estrange
Spirits kissed Papa, I am not estrange
I can take the the family land

By cassandra By Mambo Vye Zo
papa pye
Date: 2014-12-19 17:00:03

sava louwe , savalouwe papa pye savalouwe (2x)
papa pye m pa manje gonbo yo vlem lave chodye
savalouwe


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By grey By grey
Ogou Feray
Date: 2014-12-19 16:57:10

Ogou Fe Fe Feray o!
Ogou Fe Fe Feray o!
Sa ki fe yo byen, ba yo lavi pou mwe
Sa ki fè yo mal la lese san yo koule
Ogou Fe Fe Feray o!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Ogou Fe Fe Feray oh!
Ogou Fe Fe Feray oh!
Those who's done good to others, give them life for me
Those who's done bad to others, let their blood runs down
Ogou Fe Fe Feray oh!

By Mambo By Kirill The Magus By Mambo
Danballa Wedo
Date: 2014-12-19 16:57:10

Danbala men lwa koulev la ehhh
Danbala men lwa koulev la se yon lwa ki danjere


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Dambala! here comes the snake lwa eehhh
Dambala! here comes the snake lwa. This is a lwa that is dangerous.

By cassandra By Kirill The Magus By Dayila
Ghede
Date: 2014-12-19 16:53:32

Gason de kwa a! Gason de nan simityè, Madanm nan fan Baron nan de la simityè a nan travay ou , li se tan yo montre majik la, li se tan yo montre yo majik ou a ap travay!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Men of the Cross! Men of the cemetery, wife of Baron fan of the cemetery at work, it is time to show the magic, it is time to show your magic will work!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Legba
Date: 2014-12-19 16:52:01

Bonjour Papa Legba Gro Lwa Mwen,
Bonjour Papa Legba Gro Lwa Mwen!
A Legba banm ti moso!
A Legba Papa banm ti moso,
Bonjour Papa Legba Gro Lwa Mwen!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Bonjour Papa Legba, my great Lwa,
Bonjour Papa Legba, my great Lwa!
A Legba give me a little morsel!
A Legba Papa give me a little morsel,
Bonjour Papa Legba, my great Lwa!

By Mambo By Kirill The Magus By curnown
Grann
Date: 2014-12-19 16:47:27


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By grey
Legba
Date: 2014-12-19 16:43:20

Papa Legba se gwo lwa... se vele nasis-o! (bis) Bo Gran Chemin pare nou la! Papa Legba se gwo lwa anye! Papa Legba se gwo lwa se vele nasis-o! Gran Chemin pare


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Legba is the largest Lwa, is wanted in here! (bis)
Gran Chemin socket you!
Papa Legba is the largest law, deny!
Papa Legba is the largest Lwa, is wanted in here-o!
Gran Chemin is ready

By XxkingxX By XxkingxX By Mambo Vye Zo

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48