Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Danballa Wedo
Date: 2011-09-29 03:09:17

Nou vi Danbala Wedo
Nou vi Ayida Wedo
Nou Tokan, Nou Miwaze
Danm Salavantyo
Pasa Wili Man, Pasa Wili Bo,
Odan Kosi Kosa Ayika Soukan
Odan Misou Wedo, Odan Wedo Yemen
Nou vi Danbala Wedo Djen-nke
Danbala Wedo Ten-ngi
Neg Lakansyel File
Neg File Na Bode
Neg Sansi Sanse
Lisagbadja Ounsi Ladogwesan
Nou Man-yan Vodou Ounto Alada
Apre Die, Apre Die, Apre Die
Ago, Ago-sil, Ago-lal.


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Ghede (Baron Samdi)
Date: 2011-09-29 03:09:17

Simitye Boumba gade sa yo fe mwen,
Hounsi yo, nou la e!
Simitye Boumba gade sa yo fe mwen,
Hounsi yo, nou la e!
Jodi pou mwen, demen pou yon lot,
Jodi pou mwen, demen pou yon lot,
Simitye mache pazapa,
Gade deye, o!


Record now!

Boumba Cemetery look what they have done to me,
Hounsis, we are here eh!
Boumba Cemetery look what they have done to me,
Hounsis, we are here eh!
Today for me, tomorrow for another,
Today for me, tomorrow for another,
Cemetery walks step by step,
Look behind, oh!

By Mambo By Mambo
La Siren
Date: 2011-09-27 09:17:33

Pou Lasiren. Ren shantrel.
Madam Agwe, mwatye pwason,
mwatye fan-m.
Ki kon miste nan dlo.
Shante pou nou. Aksepte ofran'n nou.
Antre nan ke nou, nan bra nou,
nan jam'm nou.
Antre vin'n danse avek nou.


Record now!

For Lasirene, Reine shantrel.
Agwe's wife, half-fish,
half-woman
Who knows the mystery of the sea,
Sing for us, accept this offer.
Enter our heart, our arms, our legs.
Enter, come and dance with us.

By Mambo By lasirene
Ogou Panama
Date: 2011-09-24 19:49:00

Ogou rele, neg panama eh!
Ogou rele, neg panama eh!
Ogou rele, si neg la frape mate,
ou pap konnen sam peze!


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Erzulie Freda
Date: 2011-09-24 19:49:00

Ezili O Kay la mande oze,
Ezili O Kay la mande oze!
Ezili O Kay la mande oze,
Si nen pwen dlo, oze lavek loksyon.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ezili O, the house needs sprinkling,
Ezili O, the house needs sprinkling,
Ezili O, the house needs sprinkling,
If there is no water, sprinkle lotion!!!

By Mambo By Mambo By Mambo
Legba nan Petro
Date: 2011-09-24 19:49:00

Salywe Legba e!
Legba nan Petro, salywe Legba E!
Salywe Legba e!
Legba nan Petro, salywe Legba E!
Si nou te konnen,
Nou tout fe pou ko nou!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Salute Legba eh!
Legba in Petro, salute Legba Eh!
Salute Legba eh!
Legba in Petro, salute Legba Eh!
If you all knew how,
You would do it for yourselves!

By Mambo By Mambo By Mambo
Legba
Date: 2011-09-21 18:29:23

Vye Papa Legba makout la nan do,
Se ou menm ki nan chemen,
Kap ouvri baye pou lwa yo!
Vye Papa Legba makout la nan do,
Se ou menm ki nan chemen,
Kap ouvri baye pou lwa yo!
Papa Legba ou inosan,
Ou nayiv O!
Papa Legba ou inosan,
Ou nayiv O!
Nou mache anwo.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Old Papa Legba, macoute on your back,
It's you who are in the road,
Who can open the gate for the lwa!
Old Papa Legba, macoute on your back,
It's you who are in the road,
Who can open the gate for the lwa!
Papa Legba, you are innocent,
You are naive, oh!
Papa Legba, you are innocent,
You are naive, oh!
We walk on high!

By Mambo By Mambo By Mambo
Danballa Wedo
Date: 2011-08-16 10:21:15

O dan bonswa bonswa
Bonswa Danballa Wedo (bis)
Mape mande ,konman nou ye ooo
Wi nou la adje nou la
Danballa wedo,la vi nou nan min Bondje


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

O Dan, good evening, good evening,
good evening, Danbala-Wedo (repeat)
I will ask, how are you? (repeat)
We are here, yes we are here
Danbala-Wedo, my life is in God's hands.

By mayogu By mayogu By andezo
Ogou
Date: 2011-08-16 10:07:03


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By mayogu
Milocan
Date: 2011-08-10 14:46:49

Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.
Le nou rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.
When we come to the hounfor, we are big, we are big!
Come to the hounfor, we are big, we are big!
Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48