Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Mama Joumo, Papa joumo
Date: 2015-03-16 20:05:29

Mama joumo, Papa joumo,
Sevis dey-o!
Sevis dey-o!
Mama joumo, Papa joumo,
Sevis dey-o, sevis dey-o,
Mama joumo, Papa juomo
Se ki vle mange marasa,
Bay o la vi pou mwen! [nou!}


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Mama of twins, Papa of twins,
Today is the service!
Today is the service!
Mama of twins, Papa of twins,
Today is the service!
Today is the service!
Mama of twins, Papa of twins,
The Twins will want their food,
[They wil] give me (us) life!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Bossou
Date: 2015-03-13 18:31:52

Bossou dlo Bossou
Eya wawaniye
Bossou dlo Bossou
Eya wawaniye
Eya we, Eya we
Bossou dlo Bossou
Eya wawaniye


Record now!

Bossou Bossou water
And neither are you afflict
Bossou Bossou water
And neither are ya afflict
And you see, and see you
Bossou Bossou water
And neither are you afflict

By se io By Mambo Vye Zo
Simbi Makaya
Date: 2015-03-13 18:31:51

Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan Pa Bondye, ou pa we
Milimine pou moun yo
M'achte balen nan, se pou'm pale a djab mwen
M'achte balen nan, se pou'm pale ak pwen mwen


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan By God, you do not see
I illuminate for people,
I bought my candle for me to talk to my djab,
I bought my candle to talk to my point,
Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan By God, you do not see
I illuminate for people

By Mambo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Loko
Date: 2015-03-13 18:31:51

papa loco pale pitit la yo
wa dit yo mauvais temps barre mwen
papa loco pale pitit la yo
wa dit yo mauvais temps barre mwen
papa loco revolte
papa loco revolte la


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Loko talks to all the children,
The King said bad weathers bars my way!
Papa Loko talks to all the children,
The king said bad weather bars my way!
Papa Loko, revolution!
Papa Loko, revolution here!
The king said, bad weather bars my way.

By clauclau By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan
Date: 2015-03-13 18:31:29

Ayizan mache!
Ayizan mache nan!
Ayizan mache!
Mambo Ayizan pral promene,
Ayizan mache!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ayizan walks!
Ayizan walks in!
Ayizan walks!
Mambo Ayizan will walk,
Ayizan walks!

By curnown By Mambo Vye Zo By curnown
Marassa Dossou Dossa
Date: 2015-03-13 18:31:28

Marassa Dosu Dosa
O manyanvalou mwen
O mwen gen je o, pou mwen gade o.
Bondye devan, o le sen deye.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Marassa Dosu Dosa
O my manyanvalou
O I have eyes to see o
God before, the saints after.

By se io By Mambo Vye Zo By se io
Loko
Date: 2015-03-13 18:31:28

Papa Loko malad men tan-an sonb o!
Papa Loko malad men tan-an sonb o!
Papa Loko malad kouche men tan sonb o!
Aprè delij Loko Atissou,
fo tout bagay sa-yo chanje.


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Papa Loko is sick, look the weather is dark!
Papa Loko is sick, look the weather is dark!
Papa Loko is laying down sick, look the weather is dark!
After the deluge Loko Atissou,
everything has to change.

By se io By Mambo Vye Zo By se io
Erzulie Danthot
Date: 2014-12-26 02:37:04

Komande m pral dantor m di Komande m pral komande metress m bezwen yon boutey Florida konen an nan minm mwen m bezwen yon pake zodevan konen an nan minm mwen komande m pral komande danthor


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Command, I will command Dantor,
I say the command, I will command the Metress!
I need a bottle of Florida Water.
Even I know of, not that I need a paket of Zo Devan!
Even I know the command,
I will command Dantor

By Kirill The Magus By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Ti Jean e pouki sa
Date: 2014-12-23 00:28:40

Ti Jean e pouki sa
pas ananas moun yo vlé rachem
min yo vld rachem jeté
Sé Bon Dieu ki minnin isit o
Sé le saints ki minnin mwen la o
pas ananás yo vlé rachem jeté


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ti Jean, and why
take pineapple, people want to snatch me
They want to to snatch me away
Bon Dieu is who even here Oh
Even my saints
Oh take the pineapple, they want to snatch me away

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Ti Jean e pouki sa
Date: 2014-12-23 00:28:21

Ti Jean e pouki sa
pas ananas moun yo vlé rachem
min yo vld rachem jeté
Sé Bon Dieu ki minnin isit o
Sé le saints ki minnin mwen la o
pas ananás yo vlé rachem jeté


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ti Jean, and why
take pineapple, people want to snatch me
They want to to snatch me away
Even Bon Dieu who is here Oh
Even my saints
Oh take the pineapple, they want to snatch me away

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48