Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 39 40 41 42 43 44 45 ... 47 48

Loko
Date: 2012-01-16 17:14:36

denie papa loko papa jouala e jou e roi se le hougan mache jou le roi se le mambo mache denie papa loko papa jouala e bonne fet ak tou sem e frem yo!!!


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Loko (Azogon Loko)
Date: 2012-01-11 05:07:58

Mwen te bliye Papa loko papa jou a la ye
Jou les Rois se le Hougan mache
Jou Les Rois se le mambo mache
mwen te bliye Azagon Loko papa jou a la ye


Record now!

I forgot Papa Loko, Papa the day is here
King's day is when the hougan walks
King'sday is when the mambo walks
I forgot Papa Loko, Papa the day is here

By Mambo By lasirene
Marassa Twa
Date: 2011-12-26 03:30:12

Gen yon maman ki gen twa petit Marasa,
Mwen pa konnen ki nom map bay yo!
Gen yon maman ki gen twa petit Marasa,Mwen pa konnen ki nom map bay yo!
Map rele yon pa di byen pa di mal,
Map rele lot la m te pale ou ase,
Dambala Wedo ki jan map rele lot la,
Map rele lot la, lang nan mitan bouch yo!


Record now!

There is a mother who has three Marasa children,
I don't know what name I will give them!
There is a mother who has three Marasa children,
I don't know what name I will give them!
I will call one, don't speak good don't speak evil,
I will call another one, I have spoken to you enough,
Dambala Wedo how will I call the other one?
I will call the other one, the tongue in the middle of their mouths.

By Mambo By Mambo
Ghede (Mazaka La Kwa)
Date: 2011-11-19 05:28:21

Guédé Mazaka nakité rond an bayo,
Guédé Mazaka nakité rond an bayo,
Makité rond an bayo ma leche main mouin ala yon loi ki rèd se Mazaka!


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Erzulie Freda:
Date: 2011-11-13 15:37:54

Ezili O! Ashade lwa mwen
Dambala Wedo, sa red o!
Ezili O! Ashade lwa mwen
Dambala Wedo, sa red o!
M pa manje anana, m pa fimen sigaret,
M pa manje anana, m pa fimen sigaret,
M pa manje kokoye.
Koman lajan m fe manke?


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Erzulie oh! My ashade lwa,
Dambala Wedo, that's tough, oh!
Erzulie oh! My ashade lwa,
Dambala Wedo, that's tough, oh!
I don't eat pineapple, I don't smoke cigarettes,
I don't eat pineapple, I don't smoke cigarettes,
I don't eat coconut,
How does it happen that my money is short?

By Mambo By Mambo By Mambo
Legba
Date: 2011-10-30 16:47:22

Papa Legba planta i poto O – planta I poto eh
Atibon legba planta I poto O – planta I poto eh


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Papa Legba Plants a post O!
Atibon Legba plants a post E!

By zos By zos By zos
Ogou
Date: 2011-10-30 16:47:22

Aye Aye!
lapolis a rete mwen,
Jij pa kondane mwen.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Aye Aye!
The police can arrest me
The Judge will not condemn me

By zos By Mambo By zos
Legba
Date: 2011-10-30 05:10:51

Azouke Paren Legba ye
Paren Legba Lajan Kase woch o!
Azouke Paren Legba y


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Azouke, Godfather Legba!
Money cuts through rocks!

By zos By Mambo By zos
Simbi Andezo
Date: 2011-10-20 14:25:29

Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Simbi Andezo!
The reason why they don't want to see me,
Is because they don't yet know me.
Simbi Andezo!
The reason why they don't want to see me,
Is because they don't yet know me.
They gave me the magic spell,
it's so that I can walk at night, oh!
They gave me the magic spell,
it's so that I can walk at night, oh!
Simbi Andezo!
The reason why they don't want to see me,
Is because they don't yet know me.

By Mambo By andezo By Mambo
Simbi Ganga
Date: 2011-10-20 14:25:29

Simbi O Simbi Ganga E, m'a rele Simbi Ganga E
Yo mete pote kouto, yo mete pote poinya m'pap pe yo
Simibi Ganga e m'pap pe yo, Simbi Ganga!


Record now!

Simbi O Simbi Ganga E, I'm calling Simbi Ganga hey!
They can bring knives, they can bring swords, but I am not afraid of them,
Simbi Ganga I'm not afraid of them, Simbi Ganga!

By Mambo By Mambo

1 2 ... 39 40 41 42 43 44 45 ... 47 48