Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 37 38 39 40 41 42 43 ... 47 48

Marassa
Date: 2012-02-07 16:33:14

Marassa de marassa troi mdit nou nan noi eh eh
Marassa de marassa troi gade nou nan noi eh eh
Marassa de lumin lumie ya pou nale
Marassa troi you lumin chandel la poun ale
Marassa de marassa troi mdit nou nan noi eh eh
Marassa de marassa troi gade nou noi eh eh
Marassa de lumin lumiea ya pou nale eh eh
Marassa troi lumin chandel la poun ale


Record now!

marassa twin marassa triplet i say we are in darkness eh eh

By Mambo By lasirene
Erzulie Freda:
Date: 2012-02-04 18:36:59

Se zekle yanyan se loray mwa dawou,
Se zekle yanyan se loray mwa dawou,
M a rele kanwoulo, Ezili Freda,
kanwoulo, O kanwoulo Metres kanwoulo!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

The lightning is yanyan thunder August,
The lightning is yanyan thunder August,
M is called kanwoulo, Ezili Freda,
kanwoulo, O mistress kanwoulo kanwoulo!

By Mambo By Mambo By manbojoumabon
Agwe (Agwe Tawoyo)
Date: 2012-02-04 18:33:57

Ala yon bel pwason,
Ki soti lan lanme!
Si ou koute pwason sa a,
w a mouri malere!


Record now!

What a beautiful fish,
That comes from the sea!
If you listen to this fish,
you'll die poor!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Agwe:
Date: 2012-02-04 18:33:57

Agwe, Agwe, m di Agwe, Agwe!
Agwe Tawoyo, Desalin O!
Disalin rete la,
Li tire kanon, se pou Agwe!
Agwe, Agwe, Agwe, Tawoyou, Disalin O!


Record now!

Agwe, Agwe, I say Agwe, Agwe!
Agwe Tawoyo, oh Dessalines!
Dessalines stays here,
He fires the cannon, it's for Agwe!
Agwe, Agwe, Agwe Tawoyo, oh Dessalines!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Agwe (Agwe Tawoyo)
Date: 2012-02-04 12:10:18

Met Agwe! Met Agwe Tawoyo, Koki Lame.


Record now!

Met Agwe! Met Agwe Tawoyo, shell of the sea

By Kirill The Magus By manbojoumabon
Ogou Feray
Date: 2012-02-04 12:10:18

Ogou Feray o!
Ou se ned politik!
Kouman yo rele sa?
M pa mele Sen Jak!


Record now!

Oh Ogou Feray!
You're politician!
What do they call this?
I don't mess with Saint James!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Ogou Feray
Date: 2012-02-04 12:10:18

Feray o! Fe le!
Ogoun Balindjo, nou poko rive,
yo tire kannon pou nou!


Record now!

Oh Feray! Take your time!
Ogou Balindjo, we haven't errived yet,
they fire cannons for us!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Ogou Bagadri
Date: 2012-02-04 12:10:18

Ogou Bagadri,
M ap sevi Lwa mren,
M pa gen ed o!
Pase mren p ap pale,
yo di mwen pa la o!
Ogoun Bagadri,
M ap sevi Lwa mren,
M pa gen ed o!


Record now!

Ogou Bagadri,
I'm serving my Lwa,
Oh I don't have help!
Because I'll not speak,
Oh they say I'm not here!
Ogou Bagadri!
I'm serving my Lwa,
Oh I don't have help!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Sen Jak Maje
Date: 2012-02-04 12:10:18

Sen Jak o, vini we mren!
M gason lage!
Sen Jak Maje vini we m!
M gason lage!
Sen Jak w a voye di yo,
Sen Jak vini kenbe m!
Sen Jak O! W a voye kenbe m!
Sen Jak ou se neg lage!


Record now!

Oh Saint James, come and see me!
I'm a young warrior!
Saint James The Greater come and see me!
I'm a young warrior!
Saint James you'll send to tell them,
Saint James Oh! You'll send me support!
Saint James you're a man of war!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Ghede (Baron Samdi)
Date: 2012-02-04 10:43:10

Bawon Samdi met simitye,
Eske gen moun sou late
k pa ka mouri?
Moun yo mache pale,
yo di yo se towo.
Nan sekey la, Baron,
n a we longe yo!


Record now!

Bawon Samdi is the Met of the cemetery,
Is there anyone in the world,
who can't die?
The people go around talking,
they say they're are bulls.
In the coffin, Bawon,
We'll see how big are they!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus

1 2 ... 37 38 39 40 41 42 43 ... 47 48