Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48

Kouzen
Date: 2017-04-13 23:50:13

Kouzen o
Siw pa metem lekòl
Ma fè jandam aretew


Record now!

Kouzen o
If you don't put me in school
I'll make the police(gendarme) arrest you

By James
Legba
Date: 2017-04-13 23:49:55

An nou mache papa legba
An nou mache
An nou mache vieux legba
An nou mache
Nou prale we sak
genyen nan kayla
Nou prale we kote lesen komande


Record now!

We walk, Papa Legba
We walk
We walk, Old Legba,
We walk
We are going to see what
is in the house
We go where we are told to.

By sparkledust By James
Pa kriye
Date: 2017-04-13 23:49:44

Pa kriye pa rele o
fò w pa kriye si m fè chemen pa mwen
Pa kriye pa rele o
Fò w pa kriye si m fè chemen pa mwen
map sèvi fran Ginen
ou menm ou nan de chemen
map sèvi fran Ginen
ou menm ou nan de chemen
kite m chèche lavi mwen
kote Ginen a vle


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Don't cry, don't call [out]
You're strong, don't cry if I don't make my way
Don't cry, don't call out
You shouldn't cry if I don't make my way
I am serving Guinea
You are in the road
I am serving Guinea
You are in the road
Let me seek out my life
Where Guinea wants.

By Ahmad By Ahmad By James
Papa Legba
Date: 2017-04-13 23:49:13

Yanvalu ago, ago! Yanvalu mwen ago ago, Gran Chemen baye mwen, Yanavlu mwen ago ago!,Yanvalu mwen ago ago Gran chemen baye mwen.


Record now!

Yanvalou, ago ago!
My yanvalou, ago ago
Great Road, my gate
My yanvalou, ago ago
Great Road, my gate

By XxkingxX By James
Lwa
Date: 2017-03-10 13:24:04

Kay Lwa m kraze
Ki kote pou m mete Lwa sa yo?
Kay Lwa m kraze
Ki kote pou m mete Lwa sa yo?
Kay Lwa m kraze!
Kay Lwa m kraze o!
M bezwen kote pou m mete Lwa sa yo.


Record now!

MY SPIRITS HOUSE IS BROKE
WHERE CAN I PUT THE SPIRITS?
MY SPIRIT HOUSE IS BROKE
WHERE CAN I PUT THESE SPIRITS?
MY SPIRITS HOUSE IS BROKE!
MY SPIRITS HOUSE IS BROKE ,O!
I NEED SOMEWHERE TO PUT THESE SPIRITS.

By Queeni
Agoué
Date: 2017-03-10 13:22:52

Bak sa a ak sèn nan mèt Agoué sou proteksyon ou.

Si tout bagay mache byen pou mèt bak sa a

Mwen promèt ou lap bay yon bak nan non ou

Pou li ka remésye ou


Record now!

Back with Saint-meter Agoué on protection.

If all goes well it would be well to this back

I promise you to a bank in your name

So that he may thank you

By tilouAyiti
papa pye
Date: 2017-03-10 13:19:53

jaden mwen lwwn mayim ape kase ago e 2x
joum jwenn yon fanm ki pa pote pannye nan tet savalouwe
savalouwe papa pye savalouwe 2x
joum jwenn yon fanm ki pa pote pannye nan tet salouwe


Record now!


Click here to translate to english

By grey
Gran bwa
Date: 2017-03-10 13:17:27

Gran Bwa pa nan betize oh metre Gran Gwa pa nan bitize ave yo sa ki vle kontan kotan saki vle fache fache oh metre bwa ye oh gran bwa ye ou pa nan betize ave yo


Record now!

Gran Bwa I do not joke with them big wood I do not joke with Those who want to be content can be, those who want to be angry can be angry
Gran Bwa I do not joke with them

By claudianana By claudianana
Azaka
Date: 2017-03-10 13:16:00

Travay-o, Zaka, travay-o
Travay sou tè-o
ak anba tè-o


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Work, oh, Zaka, work, oh!
Work on the earth
and under the ground!

By James By James By James
Gran Bwa
Date: 2017-03-10 13:15:17

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa se ou ki wa
O Gran Bwa, O Gran Bwa
Nan forè se ou ki wa.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa you are king
O Gran Bwa, O Gran Bwa
In the forest you are king.

By James By James By James

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48