Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48

Agwe
Date: 2022-06-12 11:29:00

Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Sak vle di byen jem la jem la, Sak vle di mal jem la jem la, Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa o jem la map gade ?!!!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Agwe Tawayo is not in a hurry,
Agwe Tawayo is not in a hurry under that person,
I am looking at you.
Agwe Tawayo is not in a hurry,
Agwe Tawayo is not in a hurry under that person,
I am looking at you.

Let them say my eye is good,
Let them say my eye is bad.
Agwe Tawayo is not in a hurry,
Agwe Tawayo is not in a hurry under that person,
I am looking at you.

By Kirill The Magus By XxkingxX By Mambo Vye Zo
Ibo Lele
Date: 2022-01-09 23:50:08

Mwen ere ea, dam dan dlo, Ibo lwa -
Bon manman bon piti
Dam ban an mi kay o
Mwea ere Ibo te le de liye
E le bon lwa
Bon manman bon piti
mwen loa tou madre
Bon manman bon piti

Ayanman Ibo lele, Ibo lele
Pou mwen m'achte le pawdon

Ibo la si dlo
Gran quemao (cub.) que tiye mwen
A la toumante la mwen
Gran quemao (cub.) que tiye mwen
Ibo la si dlo
Gran quemao (cub.) que tiye mwen

Ibo me eklè, Ibo me eklè
Mwen pres imè pa konet e la Ibo mwen ekle ayaba!

A la Ibo cho o fou tonen
Fou tonen ! fou tonen !


Record now!


By josian By josian
Kouzen (Mwen sonje Sot anba l'ap monte)
Date: 2021-05-14 11:07:03

ALASO! Bo Kouzen e Bo Kouzin! Mwen sonje Sot anba l'ap monte-eee! M'rankontre Medanm Letan dlo nan zye li (bis) M dan mwen-ooo pa kriye-eee! Medanm-ooo piga'w wele-eee! Ou two pinbech-ooo alaso!


Record now!

Alaso! I call lwa Kouzin! SOmething bad is sent my way - its comming from the depth and mounting-eee!

I meet my (koulev) the ancestors (repeat)

The Ancestors (from the waters) are crying-eee!

Let them get twice bach for their actions -ooo Alaso!
By XxkingxX By Ogouchild
Saving Your Recording, Please Wait...
Date: 2017-05-02 22:24:32

Saving Your Recording, Please Wait...


Record now!

Saving Your Recording, Please Wait...

By Houngan Kris By Houngan Kris
dwdwd
Date: 2017-05-02 22:19:52

wdwdw


Record now!

wdwdw

By Houngan Kris By Houngan Kris
Papa Legba
Date: 2017-05-02 17:23:27

Ce panorama restitue l’ambiance sonore d’un lakou (aire rurale Vodou); l’intimité d’une séance pour Legba, le gardien des portes, avec un oungan et Coyote, le regretté maître tambourinaire (rythme zépòl); puis la séance musicale complète d’un chanteur soliste, du chœur et de l’ensemble de tambours in situ pour Loko, le protecteur des prêtres (rythme yanvalou). Écoutez le kasé (break) des tambours dans le passage vers le chant final (vers 2.50 minutes), et notez la façon dont l’oungan utilise l’ason (hochet).


Record now!


Click here to translate to english

Erzulie Dantor
Date: 2017-04-15 13:35:19

Set kout kouto, set kout pwenyad,
Prete m dedin a, pou m vomi san mwen,
(repeat)
San mwen ape koule.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Seven stabs of the knife, seven stabs of the dagger,
Lend me the basin, so I can vomit my blood,
(repeat)
My blood is pouring down.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogou
Date: 2017-04-14 01:41:06

Ogou bèbè o fa o
Ogou bèbè o fa o
Sa ki fè mwen byen
Ba yo lavi pou mwen
Sa ki fè nou mal
Lese san to koule
Ogou bèbè o fa o


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Ogou bèbè o fa o
Ogou bèbè o fa o
Those who do me good
Do them good for me
For those who do me wrong
Let their blood pour down
Ogou bèbè o fa o

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Gran Bwa
Date: 2017-04-14 01:22:30

M al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Premye a, yon boutey nwa,
Dezyem nan, yon tet san ko,
Twazyem nan, yon asson nan men!
Se li ke wa, se li kap komande.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
The first, a black bottle,
The second, a head without a body,
The third, an asson in hand!
It is king, it commands.

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Kalfou
Date: 2017-04-14 00:37:31

Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen
Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen,
Se ou ki ba mwen tete,
Se ou ki ba mwen lave,
Pa kite mwen yo wont ta O,
Devan sobadji lwa yo


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Kalfou O!
You are my father, you are my mother
Kalfou O!
You are my mother, you are my father
You take care of my head,
You wash me
Dont let them put shame on me
under the sacred room of the spirits

By Mambo Vye Zo By Houngan Kris By Mambo Vye Zo

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 47 48