Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3

Sen Jak Maje - Sen Jak Oh Vini Wem
Date: 2020-07-23 12:31:52

Sen Jak oh vini wem
Moin gason lager
Sen Jak Maje wa passé wem
Moin gason lager
Sen Jak oh vini wem
Moin gason lager
Arochan Nago!


Record now!

Saint Jacques oh come see me
Me, the free man ,
Major St Jacques come see me
Me the free man
Saint James, oh come see me
Me the free man
Arochan Nago!

By Kirill The Magus By manbojoumabon
Simbi Andezo - Sa Ki Fe Yo Pa Vle We Mwen
Date: 2020-07-12 12:13:17

Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

Simbi Andezo!
The reason why they don't want to see me,
Is because they don't yet know me.
Simbi Andezo!
The reason why they don't want to see me,
Is because they don't yet know me.
They gave me the magic spell,
it's so that I can walk at night, oh!
They gave me the magic spell,
it's so that I can walk at night, oh!
Simbi Andezo!
The reason why they don't want to see me,
Is because they don't yet know me.

By Mambo By andezo By Mambo
Simbi Ganga - Simbi O Simbi
Date: 2020-07-12 12:12:36

Simbi O Simbi Ganga E, m'a rele Simbi Ganga E
Yo mete pote kouto, yo mete pote poinya m'pap pe yo
Simibi Ganga e m'pap pe yo, Simbi Ganga!


Record now!

Simbi O Simbi Ganga E, I'm calling Simbi Ganga hey!
They can bring knives, they can bring swords, but I am not afraid of them,
Simbi Ganga I'm not afraid of them, Simbi Ganga!

By Mambo By Mambo
Simbi Andezo - Simbi Andezo Gros lwa Moun
Date: 2020-07-12 12:10:48

Simbi en dezo gros loi moun yo di ya sonde poin mouin sé pa vré ooh si yo sondé poin mouin koté la vie mouin yé si yo sondé poin mouin kote la vie mouin ye simbi andézo


Record now!


Click here to translate to english

By cat
Simitye - Cimitiere Comment Ca Bon
Date: 2020-07-12 12:10:06

Cimitiere comment ca bon sa ba yé ooh na di yo nou la é oh jodi pou mouin demain pou yon lot jodi pou mouin demain pou yon lot cimitiere malheur derière yo


Record now!


Click here to translate to english

By cat
Simbi Dlo - Simbi Nan Dlo
Date: 2020-07-12 12:00:34

Simbi nan dlo, Simbi nan dlo, Simbi nan kay moin,
Simbi nan dlo, Simbi nan dlo, Simbi nan kay moin,
Papa Ogoun sot nan Simbi nan dlo Simbi nan dlo, kay li.


Record now!

Simbi in the water, Simbi in the water stays in his house!
Simbi in the water, Simbi in the water stays in his house!
Papa Ogoun went to visit with Simbi, Simbi, stays in his house.

By Mambo By Mambo
Simbi Andezo - Simbi Andezo Sa Yo Di Moun
Date: 2020-07-04 01:30:27

Simbi Andezo sa yo di moun?
Simbi Andezo sa ya fe mwen?
Sa ya dim?
Mwen prale lan simitye
Mwen prale chache pwen mwen
Mwen prale chache pwen makaya
Mwen prale chache pwen simbi andezo
Mwen prale chache anba neg
Mwen prale chache pwen


Record now!

Simbi Andezo what do they tell people
Simbi Andezo what will they do to me
They tell me?
I'm going the cemetary
I'm going to find my pwen
I'm going to find Makaya's owen
I'm going to find Simbi Andezo's pwen
I'm going to look over there, man
I'm going to find a pwen

By James By James
Simbi Makaya - Lwa Simbi Makaya Dogwe
Date: 2020-07-02 18:46:07

Lwa Simbi Makaya! Dogwe!
Map lage pwen a
Nan men ti moun yo.
Lwa Simbi Makaya! Dogwe!
Map lage pwen a
Nan men ti moun yo.
Si gen lavi map peye houngan,
Si pa gen lavi mwen
Konnen m pa dwe.
Lwa Simbi Makaya! Dogwe!
Map lage pwen a
Nan men ti moun yo.


Record now!

Law Simbi Makaya! Dogwe!
I give credit to
In children.
Law Simbi Makaya! Dogwe!
I give credit to
In children.
If the life I pay houngan,
If there my life
I know not.
Law Simbi Makaya! Dogwe!
I give credit to
In children.

By Mambo By Mambo
Simbi Andezo - Sa Ki Fe Yo Pa Vle We Mwen
Date: 2020-07-01 15:09:36

Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.
Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.
They give me the point,
let's walk the night, oh!
They give me the point,
let's walk the night, oh!
Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.

By fredason By fredason By fredason
saint jacques
Date: 2017-05-13 13:17:05

saint jacques hoo chwal an mwen nan poto li pa genyen pesone mounn bal lavie pou mwen


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Saint Jacques, your horse!
I'm in the post
It doesn't have anyone
A bullet life for me.

By saintclair By Kirill The Magus By James

1 2 3