Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 »

Mayanet (Marianette)
Date: 2012-08-23 02:44:48

Mambo Marainette!
Mwen rele ou manman mwen,
Pitit ou bezwen lumye.
Madam de feu,
Vini pou nou,
Chemin nou nwa,
Ba nou dife,
Esprit menace sove nou!
On niin the Grann Marianette!


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Maman Brijit
Date: 2012-06-25 23:01:50

Mesye la kwa avanse pou l we yo!
Maman Brigitte malad, li kouche sou do,
Pawol anpil pa leve le mo
Mare tet ou, mare vant ou, mare ren ou,
Yo prale we ki jan yap met a jenou.


Record now!

Gentlemen of the cross advance for her to see them!
Maman Brigitte is sick, she lies down on her back,
A lot of talk won't raise the dead,
Tie up your head, tie up your belly, tie up your kidneys,
They will see how they will get down on their knees.

By Mambo By Mambo
Marassa
Date: 2012-02-14 15:17:47

Marassa la yo, yo gen yon abitid,
yo di yo pa manje
Marassa la yo, yo gen yon abitid,
yo di yo pa manje
Kou sèvis kòmanse,
youn pase dèyè kay,
Kou sèvis la fini,
lòt la di li pa manje!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

The Marassa you will find have a habit,
they say they haven’t eaten
The Marassa you will find have a habit,
they say they haven’t eaten
At the start of the service,
One of them hides behind the house
When the service is over,
The other says he hasn’t eaten!

By se io By Mambo Vye Zo By se io
Marassa
Date: 2012-02-07 16:33:14

Marassa de marassa troi mdit nou nan noi eh eh
Marassa de marassa troi gade nou nan noi eh eh
Marassa de lumin lumie ya pou nale
Marassa troi you lumin chandel la poun ale
Marassa de marassa troi mdit nou nan noi eh eh
Marassa de marassa troi gade nou noi eh eh
Marassa de lumin lumiea ya pou nale eh eh
Marassa troi lumin chandel la poun ale


Record now!

marassa twin marassa triplet i say we are in darkness eh eh

By Mambo By lasirene
Marassa Twa
Date: 2011-12-26 03:30:12

Gen yon maman ki gen twa petit Marasa,
Mwen pa konnen ki nom map bay yo!
Gen yon maman ki gen twa petit Marasa,Mwen pa konnen ki nom map bay yo!
Map rele yon pa di byen pa di mal,
Map rele lot la m te pale ou ase,
Dambala Wedo ki jan map rele lot la,
Map rele lot la, lang nan mitan bouch yo!


Record now!

There is a mother who has three Marasa children,
I don't know what name I will give them!
There is a mother who has three Marasa children,
I don't know what name I will give them!
I will call one, don't speak good don't speak evil,
I will call another one, I have spoken to you enough,
Dambala Wedo how will I call the other one?
I will call the other one, the tongue in the middle of their mouths.

By Mambo By Mambo
Maman Brijit
Date: 2011-10-19 01:41:09

Maman Brigite papa mouin té wè sa allan tou kaye la pa wè guin yin du feu map broté dlo pou mouin tuyé du feu map broté dlo pou’ m tuyé du feu la pli pa tombé pa wè terre a glissé


Record now!

Mother Brigitte papa,i saw that around the house i see there is fire, i carry water to put out the fire, i carry water to put out the fire,the rain did not fall don't you see the ground is slippery

By cat By lasirene
Milocan
Date: 2011-08-10 14:46:49

Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.
Le nou rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.
When we come to the hounfor, we are big, we are big!
Come to the hounfor, we are big, we are big!
Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Maman Brijit
Date: 2011-07-15 03:39:11

Dlo kwala manyan, nan peyi sa maman pa konn petit li,
Nan peyi sa, fre pa konn se li, dlo kwala manyan.


Record now!

Water kwala manyan, in that country a mother does not
know her child,
In that country a brother does not know his sister, water kwala manyan.

By Mambo By Mambo
Marassa
Date: 2011-07-05 06:57:43

Marasa elou, Marasa elou,elou e!
Marasa elou, Marasa elou, elou e!
Ewa ewa Marasa elou, O elou e!
Ewa ewa Marasa elou, O elou e!
Ago, ago e! Ago, ago.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Elou twins, twins elou, elou e!
Elou twins, twins elou, elou e!
Ewa Ewa twins elou, O elou e!
Ewa Ewa twins elou, O elou e!
Ago, ago e! Ago, ago.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Mambo

1 2 3 »