Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3

Mariya
Date: 2016-06-01 04:39:31

Twa Patè, o twa Ave Mariya, nou kwè nan
Dye a ki ban nou lavi a, men gen Ginen.
Nan Ginen, o genyen lwa, genyen lwa o,
nan Ginen lafanmi o, an nou met tèt
ansanm pou n ka sove peyi a


Record now!

Three Paters, oh three Hail Marys, we believe in
the God who gave us life, but there is Ginen.
In Ginen, oh there are lwa, oh there are lwa,
Oh the family is in Ginen, let’s put our heads
together so we can save the country.

Manze Marie
Date: 2015-04-24 04:21:02

Manze Marie pa bwe dlo nan gode
Lakay an mwen se nan ve nou sevi lwa yo
Manze Marie pa bwe dlo nan gode
Lakay an mwen se nan ve nou sevi lwa yo!!!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Manze Marie don't drink water in a cup
in my house its an a glass that we serve the spirit
Manze Marie don't drink water in a cup
In my house its an a glass that we serve the spirit

By jazjean By Martineducteil By clauclau
Madan Letan
Date: 2015-04-22 04:03:49

Bonsoir madan létan oh bonsoir soeur mouin bonsoir madan létan bonsoir soeur mouin bonsoir madan léthan map mandé comment ou yé


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

good evening madame letan oh good evening my sister good evening madame letan

By cat By Martineducteil By lasirene
Mwen antre O nan lakou a
Date: 2015-04-21 01:33:01

Mwen antre O nan lakou a
Map e mande si pa gen granmoun O O nan Lakou a
Bonjou manman Bonjou pitit kay la
adye Bonjou papa bonjou pitit kay ato mwen antre O nan lakou a map e mande si pa gen granmoun OO oo nan lakou a.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

I entered the courtyard, O
I asked if there were any elders in the Lakou?
Good morning mother, good morning children of the Lakou!
Good morning father and children of the Lakou!
I entered the yard and asked if there were elders in the Lakou!

By minadracula By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Mambo Siwa
Date: 2015-04-15 20:20:08

Bonjou Mambo Siwa
Siwa 2 goudin combo
Bonjou Mambo Siwa
Siwa 2 goudin combo
Bel mem voyem achté Siwa
2 goudin combo Siwa.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Good day Mambo Siwa,
Siwa, 2 gourdes for all!
Good day Mambo Siwa,
Siwa, 2 gourdes for all!
Beautiful Siwa sent me to buy
2 gourdes for all!

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
M'pralé
Date: 2015-04-15 20:20:07

M'pralé, pap travay enko
M'pralé, pap travay enko
pap travay enko
M'pralé o, m'pralé divino pa Bondié o m'pralé.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Martineducteil By Martineducteil
Manbo Ayizan ki malad kouche
Date: 2015-03-17 18:00:38

Manbo Ayizan Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.
Manbo Ayizan Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.
Si n a levè Manbo Ayizan, si n alevè,
Si n a levè Manbo Ayizan, si n alevè.
Manbo Ayizan,Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Manbo Ayizan Is lying down sick,
We’ll see if she will get up.
Manbo Ayizan Is lying down sick,
We'll see if she will get up.
If she will get up Manbo Ayizan, if she will get up,
If she will get up Manbo Ayizan, if she will get up.
Manbo Ayizan is lying down sick,
We'll see if she will get up

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Marasa yo men dlo
Date: 2015-03-17 18:00:37

Marasa yo men dlo men manje
Marasa yo men dlo men manje
Pye a le manye dlo nan gé
Ti moun ya pe kriye,
Bay-o lavi pou mwen!

Seremoni, seremoni O!
Seremoni, seremoni O!
Mwen di a le man-ye, dlo man gé
Ti moun ya pe kriye,
Bay-o lavi pou mwen!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Marasa have water and food,
Marasa have water and food,
Wading in the waters of war,
The children cry out,
Give us life!

Ceremony, ceremony O!
Ceremony, ceremony O!
I said the water of war
Make the children cry out,
Give us life!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Mama Joumo, Papa joumo
Date: 2015-03-16 20:05:29

Mama joumo, Papa joumo,
Sevis dey-o!
Sevis dey-o!
Mama joumo, Papa joumo,
Sevis dey-o, sevis dey-o,
Mama joumo, Papa juomo
Se ki vle mange marasa,
Bay o la vi pou mwen! [nou!}


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Mama of twins, Papa of twins,
Today is the service!
Today is the service!
Mama of twins, Papa of twins,
Today is the service!
Today is the service!
Mama of twins, Papa of twins,
The Twins will want their food,
[They wil] give me (us) life!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Marassa Dossou Dossa
Date: 2015-03-13 18:31:28

Marassa Dosu Dosa
O manyanvalou mwen
O mwen gen je o, pou mwen gade o.
Bondye devan, o le sen deye.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Marassa Dosu Dosa
O my manyanvalou
O I have eyes to see o
God before, the saints after.

By se io By Mambo Vye Zo By se io

« 1 2 3