Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7

Legba (Legba Avadra)
Date: 2016-01-12 01:11:20

Avadra nan gran chermin. Genyen yon tan le ya bezwen mwen. Le ya bezwen mwen ya mode gwo pous yo ya mode lev yo. oo avadra nan gran chermin genyen yon tan le ya bezwen mwen


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Vagabond on the great road,
There's a time when I need you.
I need your great humbleness to rise a humble man.
O vagabond on the great road,
There's a time when I need you.

By Mambo By Martineducteil By Mambo Vye Zo
La sirene
Date: 2016-01-12 01:11:20

la Sirene bouyi lanme a pou mwem la plui pa tonbe soleil pa leve, la plui pa tonbe solei pa leve mwem gen twa pwason mwem poum ale batise oh Metres la sirene bouyi lanme a pou mwem la plui pa tonbe soleil pa leve mwem gen twa pwason pou mwem batise.


MatinikDjouba


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

La Sirene boils the sea for me
The rain does not fall, the sun does not rise,
The Rain does not the fall, the sun does not rise.
I have three fish
I am going in order to build.
Oh Mistress La Sirene boils the sea for me
The rain up does not not fall, the sun does not rise.
I have three fish for my build.

By serviteur By serviteur By Mambo Vye Zo
Legba
Date: 2015-08-24 16:19:42

Agolime salye zanfan pou mwem Agolime ma lage lesen deye do(bis) prese paren Legba pale zanfan yo pou mwem Agolime ma lage lesen deye do.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Ago, he will salute my children for me.
Ago, he may release me when the Saints are behind (bus)
Hurry Godfather Legba, talk to my children
Ago, he may release me when the Saints are behind.

By serviteur By serviteur By Mambo Vye Zo
Legba
Date: 2015-08-24 16:19:42

Lem retounin pral'l remercie lwa yo Paren Legba ouver barye pou mwem, Paren Legba ouve barye pou mwem, ouve barye pou mwem Legba pou mwem rantre lem'l retounin ma va remersie Lwa yo.
MatinikDjouba


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


As I return I will thank the Lwa.
Godfather Legba open the barrier for me,
Godfather Legba open the barrier for me,
open the barrier for me Legba, for me!
join me when I return it, I will thank the Lwa!

By serviteur By serviteur By Mambo Vye Zo
La Siren
Date: 2015-04-24 04:21:03

Mwen mache lannwit o mwen pa genyen chans
Mwen mache lajounen La Sirene malè rive Mwen (bis)
Yon sèl pitit fi mwen genyen Mambo La Sirene o
Yon sèl pitit fi mwen genyen Mambo La Sirene o
Gade'm mache lannwit o malè rive mwen.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

I walk at night oh! I don't have any luck
I walk during the day misfortune happens to me (bis)
I only have one daughter Mambo La Sirene oh!
I only have one daughter Mambo La Sirene oh!
See I walk at night misfortune happens to me.

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Loko
Date: 2015-04-24 04:20:44

Papa Loko pale pitit la yo wa di yo move tan bare moin,(bis)
Papa Loko revolte, Papa Loko revolte la o kowa nie kowa nie move tan bare moin.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Loko tell your kids the bad weather is blocking me.

By lasirene By Martineducteil By lareina
Loko
Date: 2015-04-22 21:28:17

Papa Loko diyo
Atibon Loko di yo sa ye
Se ou menm ki soti Jacamel
Ou ap ba yo nou vel o!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Loko,
Atibon Loko, tell them that
You're the one who comes up from Jacmel
give them the news!

By zos By Martineducteil By zos
Legba (Legba Sanyan)
Date: 2015-04-21 01:33:01

Papa Legba, men Sanyan, Bilolò!
Alegba, men Sanyan
Jodi a, m'agaje, sa madio?
Alegba Sanyan sa madio?
Jodi a, m'agaje, sa madio?
Gade mizé m'ap pase


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Legba, here's Sanyan, Bilolò!
Alegba, here's Sanyan
Today i'm in trouble, what will i say?
Alegba Sanyan what will i say?
Today i'm in trouble, what will i say?
Look at the misery i'm going through.

By luceromundo By Martineducteil By luceromundo
La Siren
Date: 2015-04-21 01:31:46

La sirene ki voye rele mwen mprale we sa pou vivan yo fe mwen peche la terre yo pase yo move bay kou bliye pote mak sonje mwen prale we sa pou vivan yo fe mwen


Record now!

La Sirene, who summoned me,
I'm going to see this fairy creature.
My sinful terre to
My earthly sin is to forget,
I will bring to her and remember
I going to see this fairy creature.

By Kirill The Magus By Mambo Vye Zo
Lwa Faro
Date: 2015-04-21 01:31:46

Lwa Faro, ki koté ou yé
Lwa Faro, ki koté ou yé
O Lwa Faro Pierre
O Lwa Faro Pierre
Nan Guinin sa bel o nou rélé Lwa Faro.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Lwa Faro, where are you?
Lwa Faro, where are you?
O Lwa Faro Pierre
O Lwa Faro Pierre
In beautiful Guinin we call Lwa Faro

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo

1 2 3 4 5 6 7