Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7

Legba (Avadra) - Avadra, M Pito Mouri
Date: 2020-07-12 12:02:50

Avadra, m pito mouri nan chemen,
Avadra m pito mouri nan chemen,
Pase pou bay m manje e lome nom mwen deye,
Avadra, m pito mouri nan chemen!


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Avadra, I'd rather die in the road,
Avadra, I'd rather die in the road,
Rather than give me food and then call my name behind it,
Avadra, I'd rather die in the road!

By Mambo By Mambo By Mambo
La Sirene - Pou Lasiren. Ren Shantrel
Date: 2020-07-12 11:57:49

Pou Lasiren. Ren shantrel.
Madam Agwe, mwatye pwason,
mwatye fan-m.
Ki kon miste nan dlo.
Shante pou nou. Aksepte ofran'n nou.
Antre nan ke nou, nan bra nou,
nan jam'm nou.
Antre vin'n danse avek nou.


Record now!

For Lasirene, Reine shantrel.
Agwe's wife, half-fish,
half-woman
Who knows the mystery of the sea,
Sing for us, accept this offer.
Enter our heart, our arms, our legs.
Enter, come and dance with us.

By Mambo By lasirene
Legba nan Petro - Salywe Legba e
Date: 2020-07-12 11:53:06

Salywe Legba e!
Legba nan Petro, salywe Legba E!
Salywe Legba e!
Legba nan Petro, salywe Legba E!
Si nou te konnen,
Nou tout fe pou ko nou!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Salute Legba eh!
Legba in Petro, salute Legba Eh!
Salute Legba eh!
Legba in Petro, salute Legba Eh!
If you all knew how,
You would do it for yourselves!

By Mambo By Mambo By Mambo
Legba - Vye Papa Legba
Date: 2020-07-12 11:52:17

Vye Papa Legba makout la nan do,
Se ou menm ki nan chemen,
Kap ouvri baye pou lwa yo!
Vye Papa Legba makout la nan do,
Se ou menm ki nan chemen,
Kap ouvri baye pou lwa yo!
Papa Legba ou inosan,
Ou nayiv O!
Papa Legba ou inosan,
Ou nayiv O!
Nou mache anwo.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Old Papa Legba, macoute on your back,
It's you who are in the road,
Who can open the gate for the lwa!
Old Papa Legba, macoute on your back,
It's you who are in the road,
Who can open the gate for the lwa!
Papa Legba, you are innocent,
You are naive, oh!
Papa Legba, you are innocent,
You are naive, oh!
We walk on high!

By Mambo By Mambo By Mambo
Legba Atibon - Mwen Nan Dlo
Date: 2020-07-04 01:33:15

Mwen nan dlo
Pa wè mwen nan dlo
Legba manman mwen
N’paré pranl pou mwen
Mwen nan dlo pa wè mwen nan dlo
Legba Papa Mwen
N’paré pranl pou mwen
Mwen nan dlo
Mwen nan dlo
Pa wè mwen nan dlo
Pa wè mwen nan dlo

Aibobo! Aibobo! Aibobo


Record now!

I am in the water
I do not see the water
Legba my mother
You are ready to take it for me
I am do not see the water in my water
Papa Legba I am
You are ready to take it for me
I am in the water
I am in the water
I do not see the water
I do not see the water

Aibobo! Aibobo! Aibobo

By drikocarvalho By Mambo Vye Zo
Loko - Loko Anye
Date: 2020-07-04 01:27:03

Loko anye ! Loko anye Ki Loko sa ?
M'pral chache paran wen
M'pral chache fanmi wen
Atiassou ki bò ou prale ?
Mwen prale nan peyi Guéléfré


Record now!

Loko anye! Loko anye!
What Loko?
I'll get my parents
I'll get my family
Atiassou which side are you?
I go to the country of Guéléfré.

Lwa - Mwen Gen Yon Bagay Nan Tèt Mwen
Date: 2020-07-04 01:25:09

Mwen gen yon bagay nan tèt mwen,
se lè m angaje.
Y a wè sa ki nan tèt mwen.
M pral wè sa ki nan tèt mwen.
Men lè m angaje,
lwa manman m yo dechennen


Record now!

I have something in my head,
it’s when I’m in trouble.
Th
ey will see what’s in my head.
I’m going to see what’s in my head.
But when I’m in trouble,
my mother’s lwa are unchained

La Sirene - Mistress de Oseyan
Date: 2020-07-03 15:06:45

Mistress de oseyan, manman nan lanme' a, mo pa ka espirime sa ou vle di pou mwen.Geri m'ak dlo kalme ou, beyen m' nan bon konprann ou an. Larenn Mwen! Pwoteje m' man men lenmi, ak fo's kouraj ou. Gade! bote ou, ak pouvwa ou! La siren! La siren! La siren! La siren! La siren! La siren! La siren!


Record now!

Mistress of the ocean, mother of the sea, words can not express what you mean to me, Heal me with calm water, and bathe me in your wisdom. My queen! Protect me from the enemy, and your strength, see your beauty and your power. The siren! The siren! The siren! The siren! The siren! The siren! The siren!

By mzcharlie By mzcharlie
Legba - Nou marche Papa Legba
Date: 2020-07-01 21:42:39

Nou marche Papa Legba nou marche
Nou marche vee-ya ki-anne,nou marche
Nou pralez way sa kin an kye-la
Nou pralez way kote Legba Kommande


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

let's walk papa legba, let's walk, let us walk old legba were going to go see what's going in the house, were going to go see where legba commands.

By Houngan Liam By Houngan Kris
Legba - Vodou Legba e Salye Legba
Date: 2020-07-01 19:06:18

Vodou Legba eee salye Legba ago ee ou yee salou eee O paren Legba vinn salye Zanfan yo vodou Legba eee salue zanfan pou nou ale salou ee O paren Legba O vin'n salue zanfan yoMatinikDjouba


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Vodou Legba eh! Greetings, Legba!
Ago ehO father Legba come salute your children
Vodou Legba eh!
Salute your children so we can come
O father Legba
Come and salute the children!

By serviteur By serviteur By James

1 2 3 4 5 6 7