Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5 6 7

Legba
Date: 2017-04-13 23:49:55

An nou mache papa legba
An nou mache
An nou mache vieux legba
An nou mache
Nou prale we sak
genyen nan kayla
Nou prale we kote lesen komande


Record now!

We walk, Papa Legba
We walk
We walk, Old Legba,
We walk
We are going to see what
is in the house
We go where we are told to.

By sparkledust By James
Lwa
Date: 2017-03-10 13:24:04

Kay Lwa m kraze
Ki kote pou m mete Lwa sa yo?
Kay Lwa m kraze
Ki kote pou m mete Lwa sa yo?
Kay Lwa m kraze!
Kay Lwa m kraze o!
M bezwen kote pou m mete Lwa sa yo.


Record now!

MY SPIRITS HOUSE IS BROKE
WHERE CAN I PUT THE SPIRITS?
MY SPIRIT HOUSE IS BROKE
WHERE CAN I PUT THESE SPIRITS?
MY SPIRITS HOUSE IS BROKE!
MY SPIRITS HOUSE IS BROKE ,O!
I NEED SOMEWHERE TO PUT THESE SPIRITS.

By Queeni
Legba
Date: 2016-06-01 04:44:09

Manje Legba sou dife, lap boukannen.
Sèvis la pral konmanse o


Record now!

Legba's food is on the fire, cooking
The service is going to begin!

By James By James
Loko
Date: 2016-06-01 04:42:08

Loko anye ! Loko anye Ki Loko sa ?
M'pral chache paran wen
M'pral chache fanmi wen
Atiassou ki bò ou prale ?
Mwen prale nan peyi Guéléfré


Record now!

Loko anye! Loko anye!
What Loko?
I'll get my parents
I'll get my family
Atiassou which side are you?
I go to the country of Guéléfré.

lwa
Date: 2016-06-01 04:39:31

Jan w wè m piti an, m sèvi gwo lwa.
Nan demanbre m lakou lakay
granmoun: granmoun, timoun, timoun.


Record now!

You may see me as puny, but I serve great lwa.
In my family’s Vodou ceremony in the home yard
of the elders: elders, children, children.

lwa
Date: 2016-06-01 04:39:31

Se vre lakou a ban m rele lwa yo.
Lè m rele lwa yo, lwa yo tande mwen.


Record now!

It’s true the yard gave me the invocation of the lwa.
When I call the lwa, the lwa hear me.

lwa
Date: 2016-06-01 04:39:31

Mwen gen yon bagay nan tèt mwen,
se lè m angaje.
Y a wè sa ki nan tèt mwen.
M pral wè sa ki nan tèt mwen.
Men lè m angaje,
lwa manman m yo dechennen


Record now!

I have something in my head,
it’s when I’m in trouble.
Th
ey will see what’s in my head.
I’m going to see what’s in my head.
But when I’m in trouble,
my mother’s lwa are unchained

Legba (Legba Avadra)
Date: 2016-01-12 01:11:20

Avadra nan gran chermin. Genyen yon tan le ya bezwen mwen. Le ya bezwen mwen ya mode gwo pous yo ya mode lev yo. oo avadra nan gran chermin genyen yon tan le ya bezwen mwen


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Vagabond on the great road,
There's a time when I need you.
I need your great humbleness to rise a humble man.
O vagabond on the great road,
There's a time when I need you.

By Mambo By Martineducteil By Mambo Vye Zo
La sirene
Date: 2016-01-12 01:11:20

la Sirene bouyi lanme a pou mwem la plui pa tonbe soleil pa leve, la plui pa tonbe solei pa leve mwem gen twa pwason mwem poum ale batise oh Metres la sirene bouyi lanme a pou mwem la plui pa tonbe soleil pa leve mwem gen twa pwason pou mwem batise.


MatinikDjouba


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

La Sirene boils the sea for me
The rain does not fall, the sun does not rise,
The Rain does not the fall, the sun does not rise.
I have three fish
I am going in order to build.
Oh Mistress La Sirene boils the sea for me
The rain up does not not fall, the sun does not rise.
I have three fish for my build.

By serviteur By serviteur By Mambo Vye Zo
Legba
Date: 2015-08-24 16:19:42

Agolime salye zanfan pou mwem Agolime ma lage lesen deye do(bis) prese paren Legba pale zanfan yo pou mwem Agolime ma lage lesen deye do.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ago, he will salute my children for me.
Ago, he may release me when the Saints are behind (bus)
Hurry Godfather Legba, talk to my children
Ago, he may release me when the Saints are behind.

By serviteur By serviteur By Mambo Vye Zo

« 1 2 3 4 5 6 7