Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 »

Klemezin
Date: 2011-07-06 16:17:13

Mètrès Klèmezin Klèmèy
Nap mande si w lan somèy
Depi sèt jou nou pa wè solèy
Nap mache sèl sou tèt zotèy
Ou ka ban n yon bon konsèy
Nou deja louvri tou de zorey


Record now!

Mistress Klèmezin Klèmèy
We will ask if your sleep
Once the seven days we see the sun
We will walk on one toe
You can give us good advice
We have already opened two ears

By missmagic By missmagic
Kouzen Azaka Mede
Date: 2011-07-05 07:07:28

Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Kreyol manje rezon mwen.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Creole-born people have "eaten my right.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris

1 2 3 4 5 »