Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5

Klemezin
Date: 2012-08-24 23:27:44

Klermezin o yo diw manyen wanga yo diw manyen wanga Klermey pito kanno tiré
Klermezin o yo diw manyen wanga yo diw manyen wanga Klermey pito kanno tiré
Klermezin o yo diw manyen wanga passéw pa manyen wanga Klermey pito kanno tiré


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Klermezin o they tell us to touch the wanga. They tell us to touch the wanga. Klermey prefers gun shooting.
Klermezin o they tell us to touch the wanga. They tell us to touch the wanga. Klermey prefers gun shooting.
O Klermezin they tell us to touch the wanga. We pass, we do not touch the wanga. Klermey preferrs gun shooting.

By Kirill The Magus By Mambo By deuscrinis
Kalfou
Date: 2012-08-23 02:44:32

Saw vle ya pap jam fet
Kafou mayanbe pa montre neg sot mare wonga ye(bis) Pa montre neg sot mare wonga ye(bis)
Kafou mayanbe 2 roi pa komande lo


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Kouzen Azaka
Date: 2012-06-25 23:02:25

Azaka Mwde o evi Dahomen!
Azaka Mwde o evi Dahomen!
Evi Dahomen, evi gweto!
Evi Dahomen, evi gweto!
Azaka Mwde , hounfo evi djo e!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Mambo By Mambo Vye Zo
Kouzen Azaka
Date: 2012-04-22 06:42:17


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Socyete St Anne
Kalfou
Date: 2012-03-04 13:38:05

Kafou, o men pwen an, Simitye o, men djab la!
Kafou, o men pwen an, Simitye o, men djab la!
M pase nan Set Kafou
Mwen jwenn twa kwi Marasa, m voye l ale.
M pase nan Set Kafou
M bare ak twa kwi Marasa, m voye l ale.
Kafou o, m pa neg sot, lenmi baren mwen!


Record now!

Intersection, but the point o, o Cemetery, but the Devil!
Intersection, but the point o, o Cemetery, but the Devil!
I spent seven Carrefour
I found three leather twins, I sent him away.
I spent seven Carrefour
I stuck with three leather twins, I sent him away.
Corner o, I do not neg from enemy baren me

By Kirill The Magus By philomena
Kalfou
Date: 2012-03-04 13:38:04

Kafou a pou nou de,
Anyen pa di sa a e, Kafou a pou nou de!
Kafou a pou nou de,
Anyen pa di sa a e, Kafou a pou nou de!
Kafou Papa m se pam, yo enpoze m pase ladann, Elan e!
Kafou Papa m se pam, yo enpoze m pase ladann, Elan e!
Sak fache ya voye woch o, Sak fache ya voye woch o!
Anyen pa di sa a e, Kafou a pou nou de!


Record now!

Corner, to two,
Nothing says this and, Carrefour, to two!
Corner, to two,
Nothing says this and, Carrefour, to two!
Corner of my Father is Pam and I spent imposed concerned, and momentum!
Corner of my Father is Pam and I spent imposed concerned, and momentum!
So angry ya stones o abundance upset ya stones o!
Nothing says this and, Carrefour, to two!

By Kirill The Magus By philomena
Kouzen Azaka
Date: 2012-03-03 16:50:37

Olandye bet chay o, Olandye bet chay, chay tonbe sou do'm, Kouzen bet chay, Minis bet chay!


Record now!

Olandye beast of burden o,Olandye beast of burden, burden fell on my back, Kouzen

By Mambo By lasirene
Kouzen Azaka
Date: 2012-03-03 16:50:37

kouzin yo wa banmwen courage oh poum ka reglé zafè mwen la famillw pa vlé wè mwen ki dirè étrangé sanzavé yo pa vlé wèm mwen ki dirè étrangé kouzin yo wa banmwen courage oh poum ka reglé zafè mwen


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Kalfou
Date: 2012-02-04 10:42:46

Nou vi Met Kalfoe,
Met Gran Chimen,
Wandile Jan Pye poungwe,
Makaya penmba salwe soukris
Pandjanmen ma-man!


Record now!


Click here to translate to english

By Kirill The Magus
Kalfou:
Date: 2011-10-04 18:38:32

Nou vi Met Kalfou,
Met Gran Chimen,
Wandile Jan Pye poungwe,
Makaya penmba salwe soukris
Pandjanmen ma-man!


Record now!

Today we view Kalfou,
Great place Schiemann,
Wandile John Peter poungwe,
Makaya penmba began to salute soukris
Pandjanmen Maman!

By Mambo By Mambo

1 2 3 4 5