Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5 6 7

Gran Bwa
Date: 2017-04-14 01:22:30

M al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Premye a, yon boutey nwa,
Dezyem nan, yon tet san ko,
Twazyem nan, yon asson nan men!
Se li ke wa, se li kap komande.


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
The first, a black bottle,
The second, a head without a body,
The third, an asson in hand!
It is king, it commands.

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Gran bwa
Date: 2017-03-10 13:17:27

Gran Bwa pa nan betize oh metre Gran Gwa pa nan bitize ave yo sa ki vle kontan kotan saki vle fache fache oh metre bwa ye oh gran bwa ye ou pa nan betize ave yo


Record now!

Gran Bwa I do not joke with them big wood I do not joke with Those who want to be content can be, those who want to be angry can be angry
Gran Bwa I do not joke with them

By claudianana By claudianana
Gran Bwa
Date: 2017-03-10 13:15:17

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa se ou ki wa
O Gran Bwa, O Gran Bwa
Nan forè se ou ki wa.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

O Gran Bwa, O Gran Bwa
O Gran Bwa you are king
O Gran Bwa, O Gran Bwa
In the forest you are king.

By James By James By James
Gede
Date: 2016-04-28 20:37:47

Gede Zarenyen
Woy woy
Gede Zarenyen

Gede Zarenyen
Woy woy
Gede Zarenyen
Woy woy
Gede Zarenyen

Gede Zarenyen
Yap fé konplo
Pou yo touye mwen

Woy woy
Gede Zarenyen


Record now!

Gede Zarenyen
Death is a patient spider
Spinning its web every day
As it prepares a trap
In the secret conspiracy

Death watching over my life
Threatening me and protects me
Do not let me take
Other than you

Gran Bwa
Date: 2016-01-12 01:11:20

Gran Bwa pa nan betize oh metre Gran Gwa pa nan bitize ave yo sa ki vle kontan kotan saki vle fache fache oh metre bwa ye oh gran bwa ye ou pa nan betize ave yo


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Gran Bwa I am not making fun,
Gran Bwa, I am not making fun of them.
Those who want to be happy, let them be happy;
Those who want to be angry, let them be angry.
Oh Gran Bwa E-O!
Gran Bwa, I am not making fun of them.

By Mambo By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Ghede (Ghede Nibo)
Date: 2015-04-24 04:20:45

Gede Nibo, men lajan
M ape ba ou lajan
pou gade zanfan lwa yo!
O Seklekite, Balewouze,
M ape ba ou manje
pou gade zanfan lwa yo!
Gede, men lajan.
M ape ba ou manje
pou gade zanfan lwa yo!


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Gede Nibo, here is some money.
I will give you money
to look after the children of the lwa!
O Seklekite, Balewouze,
I will give you food
to look after the children of the lwa!
Gede here is some money. I will give you food to look after the children of the lwa!

By Mambo Jennifer By Martineducteil By Mambo Jennifer
Ghede (Baron)
Date: 2015-04-22 21:28:17

Simitye-a, o ple moun-yo.
Bawon mande-o tout moun ki la, si se Bondje'k mete-o?
O Simitye ple moun O devan Baron
plea moun O Baron mande O tout moun ki la si se Bondje'k mete-o
Simitye-a, o ple moun-yo.
Bawon mande-o tout moun ki la, si se Bondje'k mete-o?


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

The Cemetery, oh it is full of people.
Baron asks if all those people are there by God's will?
O Cemetery, full of people under the domain of Baron
Full of people O Baron, they are there under Gods will
The Cemetery, oh it is full of people.
Baron asks if all those people are there by God's will?

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Guede
Date: 2015-04-21 03:25:26

Badè tessi, tessi mando menfo e
Tessi anminan, anminan nibo nibo (bis)
Anye o soley o, anye o zèklè


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By DeeDee By Martineducteil
guede
Date: 2015-04-21 03:25:26

Lèlè o, lèlè sa
Sobo lèlè o a umm (bis)
Nou tout ki siyon,
siyon ki makon vèvè


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By DeeDee By Martineducteil
guede
Date: 2015-04-07 03:41:25

You, nap rele You
Guede nou va vou
Nap rele yo,
Adja nou rive.


Record now!


Click here to translate to english

By DeeDee

« 1 2 3 4 5 6 7