Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

Filomiz
Date: 2015-04-04 20:13:42

Filomiz, Filocia
Fanmiy a manman wen
Filomiz, Filocia
Fanmiy a papa wen
M pa bezwen sa yo pou lave tèt an wen
Se nan LEGPHIBAO
Tèt an wen te lave

Ale lave tèt a ou
Anye eeee (bis)


Record now!


Click here to translate to english

By DeeDee
Freda
Date: 2014-12-19 16:51:07

tout kol se lo, tout kol se
ezuli soti en ba dlo toute se lo
cheveu nan tet li, se lo
rad ki sou li se lo
tout kol se lo, tout kol se lo
ezuli soti en ba dlo tout kol se lo


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

she has gold all over her body,
ezuli came out of the water with gold all over her body
her hair is full of gold, her clothes is full of gold
she has gold all over her body
erzuli came out of the water with gold all over her body

By sunshine By Kirill The Magus By sunshine
Fèy o
Date: 2014-10-10 04:56:43

Fèy o, sove lavi mwen
nan mizè mwen ye o.
Pitit mwen malad, mwen kouri
kay gangan, Simbi o.
Pitit mwen malad,
mwen kouri kay gangan.
Si ou bon gangan, sove lavi mwen
nan mizè mwen ye o.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Oh leaves, save my life
from the misery I’m in.
My child is ill, I run to the house
of the gangan, oh Simbi.
My child is ill, I run to the house
of the gangan.
If you’re a good gangan, oh save my life
from the misery I’m in.

By PS By Martineducteil By PS
Filomez
Date: 2014-06-15 23:06:18

Filomez di mwen, Filomiz di mwen se denye ane pou m ap pase misère
Te gen yon ane menm mange m pat ka mange
Te gen yon ane menm biye m pat ka biye ane sa fok mwen gen lajn sere


Record now!

Filomez tell me, I'm Filomiz said last year that I will pass misery
There was a year I could not even mange mange
There was a year I could not even banknotes banknotes this year I must have tight money

By cassandra By XxkingxX
Filomez:
Date: 2011-10-13 03:45:33

Mwen mande ki Lwa sa a, Yo di mwen se mambo Filomèz,
Mwen mande ki Lwa sa a, Yo di mwen se mambo Filomèz,
Filomèz bèl fanm ki kote ou prale,
Filomèz bèl fanm ki kote ou prale,
Mwen prale nan so, mwen pral siyen non mwen!


Record now!

I ask who is this loa, they told me it's Mambo Filomèz,
I ask who is this loa, they told me it's Mambo Filomèz,
Filomèz beautiful woman where are you going,
Filomèz beautiful woman where are you going.
I'm going to the waterfall to sign my name!

By Mambo By Mambo
Filomez
Date: 2011-07-04 06:48:07

Bale kay la, Filomez bale kay la
Bale kay la, Filomez domi deyo


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Sweep the house, Filomez sweep the house
Sweep the house, Filomez ran away!

By Houngan Liam By Houngan Liam By Houngan Liam
Farho
Date: 2011-07-04 04:33:23

Ogoun bebe o fawo, Ogoun bebe o fawo.
Sa ki fe mwen byen, bay yo lavi pou mwen,Sa ki fe mwen mal lese sang yo koule! Ogoun bebe o fawo!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ogoun is dumb o fawo,Ogoun is dumb o fawo.Those who do me good, give them life for me,those who do me bad, let their blood run down! Ogoun is dumb o fawo!

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris