Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5

Erzulie Dantor
Date: 2017-04-15 13:35:19

Set kout kouto, set kout pwenyad,
Prete m dedin a, pou m vomi san mwen,
(repeat)
San mwen ape koule.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Seven stabs of the knife, seven stabs of the dagger,
Lend me the basin, so I can vomit my blood,
(repeat)
My blood is pouring down.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Èzili
Date: 2017-03-10 13:14:14

Èzili o Achade Lwa mwen !
Danbala Wèdo sa rèd o!
Èzili o Achade Lwa mwen
Danbala Wèdo sa rèd o!
Pa manje kokoye.
Pa fimen sigarèt.
Pa manje kokoye.
Pa fimen sigarèt.
Pa manje anana.
Kouman lajan m fè manke?


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Oh my Lwa Ezili Achade!
Danbala Wèdo it is hard to bear!
Oh my Lwa Ezili Achade!
Danbala Wèdo it is hard to bear!
Don’t eat coconuts.
Don’t smoke cigarettes.
Don’t eat coconuts.
Don’t smoke cigarettes.
Don’t eat pineapples.
How come my money is missing?

By XxkingxX
Ezili
Date: 2016-11-22 10:45:24

Sou lanmè mwen tandé tiré
Mwen mande sa ki genyen
Batiman Agouet Aroyo dérapé
Batiman koki lanmè dérapé
Ezili malad O
Fòke m'al trété-l O
Ezili malad O
Fòke m'al géri-l O


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)


On the sea I hear fire
I ask why
The boat takes off Agouet Aroyo
The boat of sea shells takes off
Erzulie is sick
I need to heal
Erzulie is sick
I have the cure

By heraclesmenezes
Èzili
Date: 2016-11-19 23:57:47

Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa vle koute nou.
Mwen di Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa v'le koute nou.
Te pale o ase!
Ago e!
Yo te pale o ase mèt o.
Mwen di Gran Èzili
Do ba e
Yo te pale
Ou pa vle koute nou


Record now!

Great Ezili
Aside and
They spoke
You do not want to listen to us.
I say Great Ezili
Aside and
They spoke
V'le You do not listen to us.
Spoke enough o !
Ago Ouch!
They spoke enough o o meter .
I say Great Ezili
Aside and
They spoke
You do not want to hear you

By angelsalazar
Ezili
Date: 2016-06-01 04:39:31

Gran·n-Ezili... Doba-e
n'ape pale yo, yo pa vle koute!
o, Gran·n-Ezili Doba-e
n'ape pale yo, yo pa vle koute!
nou te pale ti moun yo...
nou te pale zanfan layo...
o, Gran·n-Ezili Doba-e
nou t'ape pale... -yo pa't vle koute!


Record now!


Click here to translate to english

Erzulie
Date: 2016-06-01 04:39:31

Erzulie ou nan lwil ou, ou konprann tout bagay fasil
Ti Zilie afèw bon, ou konprann afè tout fanm bon
Lè w konprann pou w fèm ekzijans Ezulie ma chere m ap fout ou on kout pye
Ti zwazo ou wè kap vole se pa byen chita li byen chita

Erzulie sa ou vle? Ou mande mwen kabann mwen ba ou l
Ti Zulie sa ou vle, ou mande mwen amwa mwen ba ou
Karese Zilie, miyonnen zilie , dòlote Zili jus k ale
Papiyon mande irondèl pote la frechè konn karese

Erzulie gade m byen pa konprann mwen menm se papa w
Ti Zilie ou wè m byen piga w konprann mwen menm se papa w
Ou mande m kabann, ou mande m amwa
Men kounye a ou vin mande m chato
Ala fin ou voye m vole pou lapolis ta kale bounda mwen (Repeat)


Record now!


Click here to translate to english

Erzulie Dantor
Date: 2016-01-12 01:11:20

Mangaje o manbo zili dim kotew mare chen mangaje
Mangaje o erzulie danthor dim kotew mare chen mangaje
Mw gen 1ans sou lanmè m' pa manje, mw pa bwè (bis)
Dim kotew mare chen an mangaje.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


I am engaged o Mambo Zili tell me where you bound my dog engaged
I am engaged o Erzulie Danthor, tell me where you bound my dog engaged
I have 1 years on the sea I do not eat, I do not drink (bus)
Tell me where you tied my dog engaged.

By richelet By Martineducteil By Mambo Vye Zo
ERZULIE DANTOR
Date: 2016-01-02 00:35:48

Woyyyy menn la Reine o
Anwey menn la reine o
O men la Reine o la Reine chanpwel o
Woy Woy Woy menn la Reine Anwey menn la Reine dantor o


Record now!


Woy, now the Queen O!
Anwey, now the Queen O!
Oh my the Queen, Queen of the Chanpwel, O! O!
Woy Woy Woy now the Queen
Anwey now Queen Dantor, O!

By dantor bel fanm By Mambo Vye Zo
Erzulie Dantor
Date: 2015-08-24 16:19:42

Ezili Dantor, se pa jodi m'ap wele
ehh Ezili Dantor, se pa jodi m'ap wele
Chache nou te ye
sante de pye'm ap kase
Ezili Dantor, o sove sove mwe


Record now!

Ezili Dantor, not today, I beg
ehh Ezili Dantor, not today, I beg
Let us know
the health of broken feet
Ezili Dantor, oh save save me

By donaines By Hounsi Bossal
Erzulie Dantor
Date: 2015-04-22 04:03:48

Ezili Dan Petro wa pretem koule poul nwa w la m'pral fe maji a mache (bis)
Se ou k'mache se ou ki we ooo
Ezili Dan Petro wa pretem koule poul nwa w la m'pral fe maji a mache


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Erzuli Dan Petro lend me your black ckicken, I'm going to make the magic walk (repeat)
It's you who walk, it's you who know
Erzulie Dan Petro lend me your black chicken I'm going to make the magic walk.

By cat By Martineducteil By lasirene

« 1 2 3 4 5