Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2

Bon Swa Papa Loko Oungan Mwen
Date: 2015-03-17 18:00:38

Bon swa Papa Loko oungan mwen,
Bade wa n'di le, Gweto Lisa dole-zo!
Bon swa Papa Loko oungan mwen,
Bade wa n’ di le, Gweto Lisa dole-zo!
Apre Bondye nou lan men yo
Apre Bondye nou lan men yo-la!
Bondye devan, Ou pa we Le Sen deye-O!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Bonswa Papa Loko my houngan,
The King and everyone says Gweto Lisa dole-zo!
Bonswa Papa Loko my houngan,
The King and everyone says, Gweto Lisa dole-zo!
After God, we are in your hands
After God, we are in your hands.
After God, you do not see the Saints behind!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Bossou
Date: 2015-03-13 18:31:52

Bossou dlo Bossou
Eya wawaniye
Bossou dlo Bossou
Eya wawaniye
Eya we, Eya we
Bossou dlo Bossou
Eya wawaniye


Record now!

Bossou Bossou water
And neither are you afflict
Bossou Bossou water
And neither are ya afflict
And you see, and see you
Bossou Bossou water
And neither are you afflict

By se io By Mambo Vye Zo
Bossou
Date: 2014-12-23 00:27:47

Bossou oh kote w pwale
mwen we w prese la ou pasa rete (2X)
m rele Bossou a bossou pa reponn mwen (2X)
bossou oh kote w pwale mwen wew prese la ou pasa rete


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Bossou oh where you are going
I see you hurry you do not stay ((2X)
I called Bossou, the Bossou did not answered ((2X)
Bossou oh I see where you are going
In your haste, you're not staying.

By grey By grey By Mambo Vye Zo
Bitasyon
Date: 2014-12-23 00:26:55

Mwen antre nan Bitasyon map jete dlo nan bitasyon esprit bo manman se pa estrange m ye
Esprit bo papa se pa estrange m ye pran ka mwen nan Bitasyon


Record now!

I entered the the family land
I'll throw water on the family land.
Spirits your mother, I am not estrange
Spirits kissed Papa, I am not estrange
I can take the the family land

By cassandra By Mambo Vye Zo
Bossou
Date: 2014-10-27 20:51:45

Kadya Bossou a, e a m ap prale. Bilolo!
Dyobolo Bossou, e a m a prale.
M pral rele lwa yo, pou m wè si m a pase.
Kadya Bossou a, e a anye o,
m pral granmèsi lwa m yo.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Kadya Bosou hey, I will go.
Bilolo!
Dyobolo Bossou, hey I will go.
I am going to call the lwa, to see if I’ll pass.
Kadya Bossou, hey oh yeah,
I will thank my lwa.

By luceromundo By Martineducteil By luceromundo
Belye belkan
Date: 2014-10-27 20:50:25

Belye belkan mwe vini soti nan sie la

Mwen pa Konnen poukisa mwen te rele

Mwe nan tout sit la eh


Record now!

Belye belkan I come from the heavens
I don't know why you call me
I am in all places

By Drkid By Drkid
Bossou
Date: 2014-10-10 05:04:34

Bossou rele sa'm pwal di zanfan yo
kadya bossou reponn
sa'm pwal di kriyol yo
ala yo ban mwen kou a deja Mpap kite sala
gade yo ban mwen kou a deja Mpap kite sa la
mwen gen younn ki rele fe'm anvan
mwen genyen lot la ki rele fe'm toujou wo
fe'm toujou wo ago ago
jouala hey mpap kite sa la


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Mambo By Martineducteil
Bossou
Date: 2012-08-27 22:14:11

Kadia Bossou ro pral we koumen sa vaye kadia oh bossou ro (bis)beziw laiye poum la ye bobo medane yo


Record now!


Click here to translate to english

By Mambo
Bossou
Date: 2012-02-14 15:17:47

Djobolo Bossou mwen, o Anminan,
Djobolo Bossou mwen, o Anminan!
Kadja Bossou kan djole o nan lakou a,
Kadja Bossou kan djole o nan lakou a,
Silibo Vavoun e, Silibo Vavoun e,
Anye o, Anye o!
Anye o, Anye o, o Anminan!
Kadja Bossou, Papa, sove lavi mwen,
O Anminan!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

My Djbolo Bossou, o Anminan,
My Djbolo Bossou, o Anminan!
Kadja Bossou there is a braggart in the yard,
Kadja Bossou there is a gossip in the yard,
Silibo Vavoun e, Silibo Vavoune,
Anye o, Anye! Anye o, Anye o, Anminan
Kadja Bossou, Papa, save my life, o Anminan!

By se io By Mambo Vye Zo By se io
Bossou
Date: 2012-02-14 15:17:47

Bossou o chè Papa,
O chè Manman Bossou, an nou mache.
Bossou o, chè Papa mwen,
O chè Manman m, Bossou, an nou mache,
An nou mache nan wè kichòy o,
An nou mache nan wè kichòy o,
Kichòy atè a, Bossou, nan ranmase li.


Record now!

Bossou o dear Papa,
O dear Mama Bossou, let's walk.
O Bossou, my dear Papa,
O my dear Mama, Bossou, let's walk.
Let's walk to see something o,
Let's walk to see something o,
Something laying on the ground, Bossou, that we can pick up.

By se io By se io

« 1 2