Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5

Agoué
Date: 2017-03-10 13:22:52

Bak sa a ak sèn nan mèt Agoué sou proteksyon ou.

Si tout bagay mache byen pou mèt bak sa a

Mwen promèt ou lap bay yon bak nan non ou

Pou li ka remésye ou


Record now!

Back with Saint-meter Agoué on protection.

If all goes well it would be well to this back

I promise you to a bank in your name

So that he may thank you

By tilouAyiti
Azaka
Date: 2017-03-10 13:16:00

Travay-o, Zaka, travay-o
Travay sou tè-o
ak anba tè-o


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Work, oh, Zaka, work, oh!
Work on the earth
and under the ground!

By James By James By James
Agwe
Date: 2017-03-10 13:14:14

Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Sak vle di byen jem la jem la, Sak vle di mal jem la jem la, Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa o jem la map gade ?!!!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Kirill The Magus By XxkingxX
Agarou
Date: 2017-03-10 13:13:14

Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Sil pate yon fanm, Agarou
Li ta tire kanno'l devann sogbagi a!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Lash patties woman, Agarou
It would shoot cannons under sogbagis!

By Kirill The Magus By Christain By anthonyvr
Ayizan Danbala
Date: 2016-11-22 11:40:44

Ayizan, Danbala zanj yo!
Ayizan, Danbala Wèdo zanj yo!
Se yon Lwa k mete m isi a e!
Se yon Lwa k mete m isi!
Ayizan, Danbala Wèdo
Dan se zo!


Record now!

Ayizan, Danbala the angels!
Ayizan, Danbala Wèdo the angels!
Hey a Lwa put me here!
A Lwa put me here!
Ayizan, Danbala Wèdo
Teeth are bones!

By Christain
Agawou
Date: 2016-06-01 04:42:08

Pran la mete la pou mwen.
Pran la mete la pou mwen.
Agawou konble,
Nou pa sèvi Dyab ankò.
Pou aprann la mete la pou mwen' m prale!


Record now!

Take it all and put here for me.
Take it all and put here for me.
Agawou is filled,
We no longer serve the spirits.
To learn here put it here so that I can go!

Agwé
Date: 2016-04-28 20:37:47

Sou lanmè mte ye
Mtap navige
Batiman pa pou mwen
Batiman Mèt Agwe

He sou lanmè mwen te ye
Moun yo mtap navige
Batiman pa pou mwen
Batiman mèt Agwe


Record now!

Twirling on the waves
I think navigate
Agwe alone decide
The fate of his ship

I am back
Jubilant all winds
Agwe decided
The fate of his ship

Agwe Tawoyo
Date: 2016-01-02 00:35:48

se peche mwem prale peche agwetawoyo m'pedi zaviron lwa mwem an narivan mwem lakay sa m'a soufle koki lanme sa ma soufle racine san bout sa m'a soufle oh oh se peche m'ta prale peche Agwetawoyo m'pedi zaviron lwa mwem


MatinikDjouba


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Fishing, I am going fishing.
Agwe Ta’woyo I I lost my lwa’s oar!
I arrived at my lakay
I blew my seashell,
This will blow roots without end, this will blow!
Oh oh fishing, I was going fishing,
Agwe Ta’Woyo , I lost my Lwa’s oar!

By serviteur By serviteur By Mambo Vye Zo
Agasou
Date: 2015-04-22 21:28:18

Agasou do lele, lele ankò! Met Agasou do lele, lele ankò-e! Sevi Bondje avek lafwa... me'm sevi mistè mwe jou angaje la! Agasou do lele, lele ankò-e!


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Agasou is back , back again!
Met Agasou is back, back again!
Serve with divine faith ...
I serve my Mysteries the day I am engaged!
Agasou back, back again!

By XxkingxX By Kirill The Magus By Mambo Vye Zo
Anonsé o zanj nan dlo (lapriyé Djo)
Date: 2015-04-21 04:11:31

ANONSE... O ZAN·Y NAN DLO...
Oba Kosou Miwa, Lawe-Lawe!
anonse... Ozan·y nan dlo...
Oba Kosou Miwa, Lawe-Lawe!
nan Lavil Okan e....
kriòl mande shanjman!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Martineducteil By Martineducteil

« 1 2 3 4 5