Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2 3 4 5

Agwe
Date: 2017-03-10 13:14:14

Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Sak vle di byen jem la jem la, Sak vle di mal jem la jem la, Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa o jem la map gade ?!!!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Kirill The Magus By XxkingxX
Agarou
Date: 2017-03-10 13:13:14

Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Agarou de, ala yon domaj o, li se yon fanm
Sil pate yon fanm, Agarou
Li ta tire kanno'l devann sogbagi a!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Agarou two, what a damage oh, she is a woman
Lash patties woman, Agarou
It would shoot cannons under sogbagis!

By Kirill The Magus By moe By anthonyvr
Klemezin
Date: 2015-06-22 20:38:05

Klemezin oo pitit mambo klemence ki lwa ou yee (bis)
File kolye Klemezine


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Klemezin oo child
Mambo Klemencé Lwa you are (bus)
Make the collar Klemezine

By Kirill The Magus By Martineducteil By Mambo Vye Zo
La Siren
Date: 2015-04-24 04:21:03

Mwen mache lannwit o mwen pa genyen chans
Mwen mache lajounen La Sirene malè rive Mwen (bis)
Yon sèl pitit fi mwen genyen Mambo La Sirene o
Yon sèl pitit fi mwen genyen Mambo La Sirene o
Gade'm mache lannwit o malè rive mwen.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

I walk at night oh! I don't have any luck
I walk during the day misfortune happens to me (bis)
I only have one daughter Mambo La Sirene oh!
I only have one daughter Mambo La Sirene oh!
See I walk at night misfortune happens to me.

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Ogou Feray
Date: 2015-04-21 04:11:51

Feray O!
Nan min ki moun wap kite badji a la?Le m rete m sonje Ogou Feray map konsole map pran kouraj O!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Feray Oh! in whose hands are you leaving the badji? when i remember Ogun Feray, i'll console myself i'll take courage

By Kirill The Magus By Martineducteil By lasirene
La Siren
Date: 2015-04-21 01:31:46

La sirene ki voye rele mwen mprale we sa pou vivan yo fe mwen peche la terre yo pase yo move bay kou bliye pote mak sonje mwen prale we sa pou vivan yo fe mwen


Record now!

La Sirene, who summoned me,
I'm going to see this fairy creature.
My sinful terre to
My earthly sin is to forget,
I will bring to her and remember
I going to see this fairy creature.

By Kirill The Magus By Mambo Vye Zo
Erzulie Danthot
Date: 2014-12-26 02:37:04

Komande m pral dantor m di Komande m pral komande metress m bezwen yon boutey Florida konen an nan minm mwen m bezwen yon pake zodevan konen an nan minm mwen komande m pral komande danthor


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Command, I will command Dantor,
I say the command, I will command the Metress!
I need a bottle of Florida Water.
Even I know of, not that I need a paket of Zo Devan!
Even I know the command,
I will command Dantor

By Kirill The Magus By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Ghede
Date: 2014-12-19 16:53:32

Gason de kwa a! Gason de nan simityè, Madanm nan fan Baron nan de la simityè a nan travay ou , li se tan yo montre majik la, li se tan yo montre yo majik ou a ap travay!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Men of the Cross! Men of the cemetery, wife of Baron fan of the cemetery at work, it is time to show the magic, it is time to show your magic will work!

By Kirill The Magus By Kirill The Magus By Kirill The Magus
Ogou Feray
Date: 2014-11-05 02:32:37

Ogou travay o!
Opou pa manje!
Ogou pase jounen deyo!
La achte bel wob bay fanm li!
Ye oswa,
Ogou domi san soupe!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Oh Ogou works!
Ogou doesn't eat!
Ogou spent the entire day out!
He bought beautifel dress for his women!
Yesterday evening,
Ogou slept withot supper!

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Ogou Badagris
Date: 2014-10-27 20:52:26

ogou batagris sa wap fe la se mete yo metem veye mwen pap dormi feray mwen pap dormi mwen deja garcon la guerre mwen pap sa dormi ye feray o se nan la guerre mwen te ye yo metem veye


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

ogou badagris what are you doing here
they put me on watch
I'm not sleeping Feray
I'm not sleeping
I'm already a man of war
I'm not going to sleep Feray
I was in the war
They put me on watch

By Kirill The Magus By Martineducteil By clauclau

« 1 2 3 4 5