Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

« 1 2

Saving Your Recording, Please Wait...
Date: 2017-05-02 22:24:32

Saving Your Recording, Please Wait...


Record now!

Saving Your Recording, Please Wait...

By Houngan Kris By Houngan Kris
dwdwd
Date: 2017-05-02 22:19:52

wdwdw


Record now!

wdwdw

By Houngan Kris By Houngan Kris
Erzulie Dantor
Date: 2017-04-15 13:35:19

Set kout kouto, set kout pwenyad,
Prete m dedin a, pou m vomi san mwen,
(repeat)
San mwen ape koule.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Seven stabs of the knife, seven stabs of the dagger,
Lend me the basin, so I can vomit my blood,
(repeat)
My blood is pouring down.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogou
Date: 2017-04-14 01:41:06

Ogou bèbè o fa o
Ogou bèbè o fa o
Sa ki fè mwen byen
Ba yo lavi pou mwen
Sa ki fè nou mal
Lese san to koule
Ogou bèbè o fa o


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Ogou bèbè o fa o
Ogou bèbè o fa o
Those who do me good
Do them good for me
For those who do me wrong
Let their blood pour down
Ogou bèbè o fa o

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogou
Date: 2012-12-11 21:11:04

Ou gen machete, Ogun o
Ou gen machete, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, se petit mwen ye
Papa Ogou O, ouvre barye a
papa Ogou O, ouvre port yo


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

You have the machete, Ogou O
You have the machete, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, I am your child
Papa Ogou O, open the gate
Papa Ogou O, open the doors

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Milocan
Date: 2011-08-10 14:46:49

Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.
Le nou rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.
When we come to the hounfor, we are big, we are big!
Come to the hounfor, we are big, we are big!
Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogou
Date: 2011-08-04 18:16:20

Ogou O, wa de zanj
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe
Chwal an mwe parenn Ogou chwal an mwe
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe (X2)

Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Pa fout vre
Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Men gen Bondje O gen lesen-yo
Djab-la di lap manje mwen se pa vre
Se pa vre ti moun-yo se pa vre
Sa se jwet ti moun-yo sa se blag


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ogou O, King of the Angels
I miss my child, my horse
My horse, godfather Ogou, my horse
I miss my child, my horse (X2)

Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?
It's not true
Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?
But we have God, Oh we have the Saints
The djab says he'll eat me, it's not true
It's not true, children, it's not true
That's a game, children, that's a joke

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Loko (Loko Atisou)
Date: 2011-08-01 04:36:30

Va Loko, Loko va Dieu
Va Loko, Loko va Dieu
Va Loko, Loko va Dieu
M'mayanvalou Loko,
Loko va Dieu


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Go Loko, Loko go to God
Go Loko, Loko go to God
Go Loko, Loko go to God
I Yanvalou Loko,
Loko go to God

By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogoun Feraille
Date: 2011-07-15 12:20:57

Ogoun O Mile Ile
Ogoun O Mile Ile
Amwan Ogoun O Mile Ile


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ogoun o, my house, my house
To mine, Ogoun o, my house, my house

By Houngan Kris By Houngan Kris By Ossange
Kouzen Azaka Mede
Date: 2011-07-05 07:07:28

Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka si Azaka la, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Kreyol manje rezon mwen.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka here Azaka there, Azaka Mede!
Azaka bobo ile,Azaka bobo ile,
Azaka Creole-born people have "eaten my right.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris

« 1 2