Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 27 28

Erzulie Dantor - Set kout kouto
Date: 2020-08-30 16:46:22

Set kout kouto, set kout pwenyad,
Prete m dedin a, pou m vomi san mwen,
(repeat)
San mwen ape koule.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Seven stabs of the knife, seven stabs of the dagger,
Lend me the basin, so I can vomit my blood,
(repeat)
My blood is pouring down.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Nou Pral Chante Pou Gwo neg yo
Date: 2020-08-23 10:07:11

Manmanm pa la, Papam pa la,
Nou pral chante pou gwo neg yo
Manmanm pa la, Papam pa la,
Nou pral chante pou gwo neg yo

Gwo neg ki nan basin la, Gwo neg kap enwaye
Gwo neg nan bitasyon an, gwo neg kap navige

Jodia se vre, manmanm pa la, papam pa la eh!


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

My mother’s not here, my father’s not here
We’re gonna sing for the big guys
My mother’s not here, my father’s not here
We‘re gonna sing for the big guys

The big guys in the basin, the big guys who are drowning
The big guys on the plantation, the big guys navigating

Today it’s true, my mother’s not here my father’s not here aye

By BayPititPaShish By BayPititPaShish By BayPititPaShish
Erzulie Dantor - A la travay mwen travay
Date: 2020-08-14 14:31:23

A la travay mwen travay
Mwen dit mwen pas manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
A la travay mwen travay

Mwen dit mwen pas manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
Mwen pas prier personne oh
pour bam manger
Jour mwen en colere
Map vomi san mwen bayo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

At work I work
They told me I can't eat
nor I can ask to eat something good
At work I work

They told me I can't eat
nor I can ask to eat something good
With my cholera inside
I vomited without giving them

By clauclau By clauclau By luceromundo
Legba - Legba Nan Payi Voudou
Date: 2020-08-14 14:28:28

Aee Legba nan payi voudou
Eee Papa Alegba eh nan payi du voudou


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Aee Legba is in the peristile vodou
Eee Papa Legba eh in the peristile vodou

By luceromundo By luceromundo By luceromundo
Legba - Ouver Barye a Pou Atibon
Date: 2020-08-14 14:20:26

ouver barie a pou Atibon, Papa Legba ki ta pe pase eya veye zo'w, wa veye vie sanyan, wa veye zo'w, wa veye zo'w kataroulo wa veye zo'w. Papa Legba Lwa'm nan ki ta pe pase eya veye zo'w.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Open the gates to Atibon
Papa Legba is almost caming
look at the old king
look at the old Sanyan (bleeding)
you are at risk if you look kataroulo (chariot of fire/the sun)
Papa Legba lets the lwas see who is caming .

By lasirene By Mambo By luceromundo
Erzulie Dantor - Ezili Danto Prete Poule Pou Nou
Date: 2020-08-10 03:12:55

Erzulie Dantor poul la se nwa
pou m fe maji a mache
Erzulie D poul la se nwa
pou m fe maji a mache
ou k mache, se ou ki we,
ou k mache, se ou ki we


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ezili Danto borrows the chicken for us
To make the magic walk for me
It's you who walks, it's you who sees

By Kirill The Magus By Kirill The Magus By donaines
Ogou - Pyè Leman Lèmiso
Date: 2020-08-04 15:17:49

pyè leman lèmiso, ogou batala hey (bis)
pyè leman ou se nèg difè ou ye
lèmiso lespri nou menase vre
pyè leman lèmiso ogou batala


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Ppsk danhome By XxkingxX
Danballa Wedo - Miguel Miyole
Date: 2020-08-04 15:08:20

Miguel miyole,
Damballa Wedo'm deja koulev deja crapo pa sa vale'm,
Miguel miyole, Miguel miyole la
Damballa Wedo se sou govi ya we'm.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By lasirene By XxkingxX
Marassa - Ti Moune La Yo
Date: 2020-08-04 14:26:53

Ti moune la yo
Sa nous gin la, nap criye
Zenfant la yo, sa nou gin la he
Nap criye
Mwen ba nou bwe, mwen ba nous mange
mwen ba nou bwe, mwen ba nous mange
min akasan sa mele ak sirop
la famille dereale vin adore


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By clauclau By clauclau
Sen Jak Maje - Chwal Sen Jak Maré Nan Poto
Date: 2020-08-04 14:21:56

Chwal Sen Jak maré nan poto
m'pa priye pésonn
O ba li lavi pou mwen
Cwal Sen Jak maré nan poto
m'pa priye pésonn
O ba li lavi pou mwen
Men l'genyen ve nou
wé'l genyen maleng nan do
Sen Jak o ba li lavi pou mwen


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

The horse of St James is tied to the post
I'm not asking for anybody to set him loose for me
The horse of St James is tied to the post
I'm not asking for anybody to set him loose for me
He may have worms, you might see he has sores on his back
Oh St James set him loose for me

By Kirill The Magus By Kirill The Magus By Kirill The Magus

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 27 28