Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 27

Mambo Siwa
Date: 2015-04-15 20:20:08

Bonjou Mambo Siwa
Siwa 2 goudin combo
Bonjou Mambo Siwa
Siwa 2 goudin combo
Bel mem voyem achté Siwa
2 goudin combo Siwa.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Good day Mambo Siwa,
Siwa, 2 gourdes for all!
Good day Mambo Siwa,
Siwa, 2 gourdes for all!
Beautiful Siwa sent me to buy
2 gourdes for all!

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
M'pralé
Date: 2015-04-15 20:20:07

M'pralé, pap travay enko
M'pralé, pap travay enko
pap travay enko
M'pralé o, m'pralé divino pa Bondié o m'pralé.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Martineducteil By Martineducteil
Ya besoin mwen
Date: 2015-04-08 17:43:37

Ya besoin mwen
m'di yo ya besoin mwen
y'a besoin mwen
m'di yo ya besoin mwen
kou yo besoin wanga nivo
m'di ya besoin'm o.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Martineducteil By Martineducteil
Latibonit o
Date: 2015-03-24 03:14:19

Latibonit o, yo voyé rélé mwen
yo dim solé malad
Latibonit o, yo voyé rélé mwen
yo dim solé kouché
leu mwen rivé, mwen jwenn solé mouri
sé diléré pou antéré Solé


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

O Artibonite, they summoned me
They told me the Sun is sick
O Artibonite, they summoned me
They told me sun is sleeping
When I arrived, I found the Sun dying
It is time to bury the Sun.

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Panama'm tombé
Date: 2015-03-24 03:14:19

Mwen soti la vil Jakmel ta pralé la Valé
en arivan kafou Bainet panamam tombé
panama'm tombé, panama'm tombé sa ki deyi ranmasé'l pou mwen.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

I'm from the city of Jacmel
I am leaving the valley
Arriving at the crossroads of Bainet
I will tip my hat (my Panama falls)
I will tip my hat (my Panama falls)
I will tip my hat (my Panama falls)
These two would pick it up for me.

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Apre bondye
Date: 2015-03-24 03:11:11

Apre bondye woo gen yon lwa kap domine x4


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By dukes By dukes
Bon Swa Papa Loko Oungan Mwen
Date: 2015-03-17 18:00:38

Bon swa Papa Loko oungan mwen,
Bade wa n'di le, Gweto Lisa dole-zo!
Bon swa Papa Loko oungan mwen,
Bade wa n’ di le, Gweto Lisa dole-zo!
Apre Bondye nou lan men yo
Apre Bondye nou lan men yo-la!
Bondye devan, Ou pa we Le Sen deye-O!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Bonswa Papa Loko my houngan,
The King and everyone says Gweto Lisa dole-zo!
Bonswa Papa Loko my houngan,
The King and everyone says, Gweto Lisa dole-zo!
After God, we are in your hands
After God, we are in your hands.
After God, you do not see the Saints behind!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan Mele kou o!
Date: 2015-03-17 18:00:38

Ayizan, Ayizan mele kou-o!
Ayizan, Ayzian, mele kou-o Sé nou ye!
Fré a nou ye
Ayzian mele kou-o!


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ayizan, Ayizan, its time
Ayizan Ayizan, its time, sisters we are!
Brothers we are
Ayizan, its time!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan n'ap prale
Date: 2015-03-17 18:00:38

Ayizan n ap prale é,
Nou prale Gelefwe,
N pral cheche paran yo
Ayizan n ap pralé anyé,
Nou prale Gelefwe,
N pral cheché paran yo
Manbo Ayizan, se ou ki mare mwen,
Se ou ka lage mwen
Ayizan –izan, se ou ki mare mwen,
Se ou ka lage mwen o
Nou pral Gelefwe,
N pral cheche paran yo


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Ayizan we are going,
We are going to Gelefwe,
We are looking for our family
Ayizan we are going,
We are going to Gelefwe,
we are looking for our family
Manbo Ayizan, it is you who bound me,
It is you who can release me
Ayizan, it is you who bound me,
It is you who can release me
We are going to Gelefwe,
We are searching for our family

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Manbo Ayizan ki malad kouche
Date: 2015-03-17 18:00:38

Manbo Ayizan Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.
Manbo Ayizan Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.
Si n a levè Manbo Ayizan, si n alevè,
Si n a levè Manbo Ayizan, si n alevè.
Manbo Ayizan,Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.


Add to Collection
0 Song Quality Vote(s)

Manbo Ayizan Is lying down sick,
We’ll see if she will get up.
Manbo Ayizan Is lying down sick,
We'll see if she will get up.
If she will get up Manbo Ayizan, if she will get up,
If she will get up Manbo Ayizan, if she will get up.
Manbo Ayizan is lying down sick,
We'll see if she will get up

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 27