Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28

Legba (Avadra) - Avadra, M Pito Mouri
Date: 2020-07-12 12:02:50

Avadra, m pito mouri nan chemen,
Avadra m pito mouri nan chemen,
Pase pou bay m manje e lome nom mwen deye,
Avadra, m pito mouri nan chemen!


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Avadra, I'd rather die in the road,
Avadra, I'd rather die in the road,
Rather than give me food and then call my name behind it,
Avadra, I'd rather die in the road!

By Mambo By Mambo By Mambo
Ezili Freda - Ezili O Kay la Mande Oze
Date: 2020-07-12 11:53:47

Ezili O Kay la mande oze,
Ezili O Kay la mande oze!
Ezili O Kay la mande oze,
Si nen pwen dlo, oze lavek loksyon.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ezili O, the house needs sprinkling,
Ezili O, the house needs sprinkling,
Ezili O, the house needs sprinkling,
If there is no water, sprinkle lotion!!!

By Mambo By Mambo By Mambo
Legba nan Petro - Salywe Legba e
Date: 2020-07-12 11:53:06

Salywe Legba e!
Legba nan Petro, salywe Legba E!
Salywe Legba e!
Legba nan Petro, salywe Legba E!
Si nou te konnen,
Nou tout fe pou ko nou!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Salute Legba eh!
Legba in Petro, salute Legba Eh!
Salute Legba eh!
Legba in Petro, salute Legba Eh!
If you all knew how,
You would do it for yourselves!

By Mambo By Mambo By Mambo
Legba - Vye Papa Legba
Date: 2020-07-12 11:52:17

Vye Papa Legba makout la nan do,
Se ou menm ki nan chemen,
Kap ouvri baye pou lwa yo!
Vye Papa Legba makout la nan do,
Se ou menm ki nan chemen,
Kap ouvri baye pou lwa yo!
Papa Legba ou inosan,
Ou nayiv O!
Papa Legba ou inosan,
Ou nayiv O!
Nou mache anwo.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Old Papa Legba, macoute on your back,
It's you who are in the road,
Who can open the gate for the lwa!
Old Papa Legba, macoute on your back,
It's you who are in the road,
Who can open the gate for the lwa!
Papa Legba, you are innocent,
You are naive, oh!
Papa Legba, you are innocent,
You are naive, oh!
We walk on high!

By Mambo By Mambo By Mambo
Damballa - O Dan Bonswa
Date: 2020-07-12 11:51:44

O dan bonswa bonswa
Bonswa Danballa Wedo (bis)
Mape mande ,konman nou ye ooo
Wi nou la adje nou la
Danballa wedo,la vi nou nan min Bondje


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

O Dan, good evening, good evening,
good evening, Danbala-Wedo (repeat)
I will ask, how are you? (repeat)
We are here, yes we are here
Danbala-Wedo, my life is in God's hands.

By mayogu By mayogu By andezo
Erzulie Dantor - Erzili O! Ke Ou Nwe
Date: 2020-07-10 21:01:25

Erzili O! Ke ou nwe,
Dantor O! Ke ou nwe,
Ke o nwe,
Men se pa put petit kay la!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Erzulie Oh! Your heart is black!
Dantor Oh! Your heart is black!
Your heart is black,
But not for the children of the House!

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Wangòl - Wangòl o Wale
Date: 2020-07-07 19:43:46

Wangòl o wale
Kilè wa vini wèm ankò
Wale

Peyi a chanje
Kilè wa vini wèm ankò
Wale


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Wangòl o you go
When the king comes again
You go

The country changes
When the king comes again
You go

By YaseziboounganJAR By James
Ogou - bebe o fawo
Date: 2020-07-05 19:23:56

Ogoun bebe o fawo, Ogoun bebe o fawo.
Sa ki fe mwen byen, bay yo lavi pou mwen,Sa ki fe mwen mal lese sang yo koule! Ogoun bebe o fawo!


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

Ogoun is dumb o fawo,Ogoun is dumb o fawo.Those who do me good, give them life for me,those who do me bad, let their blood run down! Ogoun is dumb o fawo!

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Danballa Wedo - Ki mele mwen
Date: 2020-07-05 19:23:17

Ki mele mwen Danbala, Ki mele mwen,
Ki mele mwen Danbala, Ki mele mwen,
M pagen Mama, M pagen Papa
Danbala ki mele mwen


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

What do I care Danbala, what do I care, What do I care, Danbala, what do I care
I have no mother, I have no father
Danbala, what do I care

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ezili Freda - Tout Kol Se Lo
Date: 2020-07-04 01:35:51

tout kol se lo, tout kol se
ezuli soti en ba dlo toute se lo
cheveu nan tet li, se lo
rad ki sou li se lo
tout kol se lo, tout kol se lo
ezuli soti en ba dlo tout kol se lo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

she has gold all over her body,
ezuli came out of the water with gold all over her body
her hair is full of gold, her clothes is full of gold
she has gold all over her body
erzuli came out of the water with gold all over her body

By sunshine By Kirill The Magus By sunshine

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28