Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28

Papa Loko - Papa Loko Ou Sè Van
Date: 2020-07-01 15:07:23

Papa loko ou sè van
Pousè-n alè
Nous sè papiyon
Na potè nouvèl bay agoué
E tou sa ki di biyin...
Jé-m layé
E Tou sa Ki di mal o-o
Jè-m layé


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Loko, you are the wind. Blow on us!
We are butterflies sweeping in from the sea, bringing news.
All that is good and all that is bad we see.
We will tell you.

By Mambo Vye Zo
Ghede - Yo Nap Rele Yo
Date: 2020-07-01 15:01:56

Yo, nap rele Yo
Guede nou va vou
Nap rele yo,
Adja nou rive.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

You, we are calling you
Ghede nouvavou
We are calling
Soon we arrive.

By DeeDee By Mambo Vye Zo By James
Legba - An Nou Mache
Date: 2020-07-01 15:00:45

An nou mache papa legba
An nou mache
An nou mache vieux legba
An nou mache
Nou prale we sak
genyen nan kayla
Nou prale we kote lesen komande


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

We walk, Papa Legba
We walk
We walk, Old Legba,
We walk
We are going to see what
is in the house
We go where we are told to.

By sparkledust By Mambo Vye Zo By James
Gran Bwa - M'pa Nana Betize
Date: 2020-07-01 14:59:52

Gran Bwa m'pa nan betize oh metre Gran Gwa m'pa nan bitize ave yo sa ki vle kontan kotan saki vle fache fache oh metre bwa ye oh gran bwa ye ou pa nan betize ave yo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Gran Bwa I do not joke with them big wood I do not joke with Those who want to be content can be, those who want to be angry can be angry
Gran Bwa I do not joke with them

By claudianana By Mambo Vye Zo By claudianana
Ogou - Roi des Anges
Date: 2020-07-01 14:57:46

[Spoken word]
Ogou sou cheval Blan li
Lap galopé, galopé, galopé
E'l di Ayiti pwal chanje
Sou tèt li ou jwenn
Ogou Badagri, Ogou Feray, St-Jaques Majeur, Obatalah

[Choeur]
Ogou oh roi des anges

Lèm sonje pitit an mwen chwal an mwen
Chwal an mwen parenn ogou chwal an mwen
Lèm sonje pitit an mwen chwal an mwen

[Choeur]
Ogou oh roi des anges

Lèm sonje pitit an mwen chwal an mwen
Chwal an mwen parenn ogou chwal an mwen
Lèm sonje pitit an mwen chwal an mwen

Ogou ohhh - Ogou ohhh
Ogou ohh Ogou ohh roi des anges - Roi des anges
[2x]
Men lè Ogou bwè - li pa janm sou ohh (8x)

Ogou ohh (3x)
Ohh ohh
Ogou ohh ohh ohh

Ogou Lé Ogou LéLé ranpa - Ogou Lé Ogou Lélé ranpa (2x)
Ogou soti nan ginen pou li sèvi nou ranpa - Ogou oh Ogou Lélé ranpa (2x)


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Ogou-O! King of the Angels,(bis 3)
I miss my child, my horse!
My horse, Godfather Ogou, my horse!
I miss my child, my horse!

Ogou Lè Ogou Lèlè dance!
Ogou left Ginen, He serves us here
Ogou-O, Ogou Lèlè dance!*

* ranpa is a type of dance, called kadans ranpa in Haiti

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Gran Ezili - Gran·n-Ezili Doba-e
Date: 2020-07-01 14:57:00

Gran·n-Ezili... Doba-e
n'ape pale yo, yo pa vle koute!
o, Gran·n-Ezili Doba-e
n'ape pale yo, yo pa vle koute!
nou te pale ti moun yo...
nou te pale zanfan layo...
o, Gran·n-Ezili Doba-e
nou t'ape pale... -yo pa't vle koute!


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Gran · n-Ezili ... Doba-e
let's talk, they do not want to listen!
o, Gran · n-Ezili Doba-e
let's talk, they do not want to listen!
We talked to the kids ...
We talked to the children of the lwas ...
o, Gran · n-Ezili Doba-e
we talked ... - did not listen!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Maman Brijit - Mesye La Kwa
Date: 2020-07-01 14:56:18

Mesye la kwa avanse pou l we yo!
Maman Brigitte malad, li kouche sou do,
Pawol anpil pa leve le mo
Mare tet ou, mare vant ou, mare ren ou,
Yo prale we ki jan yap met a jenou.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Gentlemen of the cross advance for her to see them!
Maman Brigitte is sick, she lies down on her back,
A lot of talk won't raise the dead,
Tie up your head, tie up your belly, tie up your kidneys,
They will see how they will get down on their knees.

By Mambo By James By Mambo
Ezili Freda - Se Zèklè Yanyan
Date: 2020-07-01 14:55:42

Se zèklè yanyan se loray mwa dawou
M a rele kanwoulo Ezili Freda kanwoulo
O Kanwoulo metrès o kanwoulo
Tout kò-m se lò
Ezili sòti nan lamè-a
Tout kò-m se lò


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

It's lightning flashes, it's the August storms
I am calling Ezili Metresse Freda, kanwoulo, oh
Metresse, oh kanvalou!
All my body is gold
Ezili comes out from under the sea
All my body is gold

By fredason By fredason By James
Anonsé o zanj nan dlo (lapriyé Djo)
Date: 2020-06-10 20:27:47

ANONSE... O ZAN·Y NAN DLO...
Oba Kosou Miwa, Lawe-Lawe!
anonse... Ozan·y nan dlo...
Oba Kosou Miwa, Lawe-Lawe!
nan Lavil Okan e....
kriòl mande shanjman!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Announce to the angels under the water
Oba Kosou Miwa, Lawe, Lawe
Announce to the angels under the water
Oba Kosou lawe lawe
In the town of Okan
Creoles ask for change!

By Martineducteil By Martineducteil By James
Apre bondye
Date: 2017-05-13 13:18:17

Apre bondye woo gen yon lwa kap domine x4


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

After God we have a lwa who dominates (x4)

By dukes By dukes By James

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28