Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28

Kalfou - Kafou O! Se Ou Ki Mama Mwen
Date: 2020-07-01 18:58:31

Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen
Kafou O!
Se ou ki mama mwen, Se ou ki papa mwen,
Se ou ki ba mwen tete,
Se ou ki ba mwen lave,
Pa kite mwen yo wont ta O,
Devan sobadji lwa yo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Kalfou O!
You are my father, you are my mother
Kalfou O!
You are my mother, you are my father
You take care of my head,
You wash me
Dont let them put shame on me
under the sacred room of the spirits

By Mambo Vye Zo By Houngan Kris By Mambo Vye Zo
Ayizan - Ayizan, Danbala Zanj Yo
Date: 2020-07-01 18:57:18

Ayizan, Danbala zanj yo!
Ayizan, Danbala Wèdo zanj yo!
Se yon Lwa k mete m isi a e!
Se yon Lwa k mete m isi!
Ayizan, Danbala Wèdo
Dan se zo!


Record now!

Ayizan, Danbala the angels!
Ayizan, Danbala Wèdo the angels!
Hey a Lwa put me here!
A Lwa put me here!
Ayizan, Danbala Wèdo
Teeth are bones!

By moe
Kouzen Zaka - Travay-o
Date: 2020-07-01 18:55:50

Travay-o, Zaka, travay-o
Travay sou tè-o
ak anba tè-o


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Work, oh, Zaka, work, oh!
Work on the earth
and under the ground!

By James By James By James
Gran Bwa - M Ale Nan Gran Bwa
Date: 2020-07-01 18:54:34

M al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Al nan Gran Bwa, al chache fey
Le mwen rive mwen jwen twa zom O!
Premye a, yon boutey nwa,
Dezyem nan, yon tet san ko,
Twazyem nan, yon asson nan men!
Se li ke wa, se li kap komande.


Add to Collection
5 Song Quality Vote(s)

I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
I go to Big Woods, go looking for leaves.
When I get there, I find three men, O!
The first, a black bottle,
The second, a head without a body,
The third, an asson in hand!
It is king, it commands.

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
La Sirene - Sirene O, se Mwen-a Balenn O
Date: 2020-07-01 15:21:20

Sirene O, se mwen-k Balenn O (bis)
Pa gen anyen pase Bondye nan peyi-a
Sirene O, se mwen Balenn kap komande.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

O Sirene, it is I, the whale (repeat)
There is no one greater than Bondye in this country
O Sirene, it is I, the whale, who commands.

By andezo By andezo By andezo
Ezili Freda - Na Na Oh!
Date: 2020-07-01 15:20:38

Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya ga sa [x2]

La rose pap rot e tu ton, soley pa rive,
La rose pap rot te tu ton, soley pa rive

Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya ga sa [x2]


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!
Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!
The Rose will rot and not sole the glass,
The Rose will rot was not sole eve!
Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!
Erzulie na na oh! Erzulie na na oh!
Erzulie nan na o ya gas a!

By Houngan Liam By Houngan Liam By Mambo
Agwe - Agwe Tawoyo Pa Presse
Date: 2020-07-01 15:11:52

Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa Je'm la ma'p gade o
Sak vle di byen jem la jem la, Sak vle di mal jem la jem la, Agwe Tawoyo pa presse o, Agwe Tawoyo pa presse anba moun sa o jem la map gade ?!!!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Agwe Tawoyo is not pressed, Agwe Tawoyo is not pressed down by someone I'm looking at
Agwe Tawoyo is not pressed, Agwe Tawoyo is not pressed down by someone I'm looking at
What does it mean to the jem, What does it mean to jem the jem, Agwe Tawoyo do not press, Agwe Tawoyo does not press down those people or the map look !!

By Kirill The Magus By XxkingxX By fredason
Simbi Andezo - Sa Ki Fe Yo Pa Vle We Mwen
Date: 2020-07-01 15:09:36

Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Yo bay mwen pwen a,
se pou m mache la nwit, O!
Simbi Andezo!
Sa ki fe yo pa vle we mwen,
Yo poko konnen mwen.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.
Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.
They give me the point,
let's walk the night, oh!
They give me the point,
let's walk the night, oh!
Simbi Andezo!
What do you want me to do,
They do not yet know me.

By fredason By fredason By fredason
Papa Legba - Legba Nan Baye-a
Date: 2020-07-01 15:08:43

Legba nan baye-a
Legba nan baye-a
Legba nan baye-a
Se ou ki pote drapo
Se ou kit pral pare soley pou lwa yo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By fredason By fredason
Damballah Wedo - Damballah Wedo eh M'rele Ago
Date: 2020-07-01 15:08:04

Damballah wedo eh
M rele ago depi tan mwen la yo we m yo pa konnen pwen mwen
Damballah wedo eh
M rele ago depi tan mwen la yo wem yo pa konnen pwen mwen
Cé mwen mem sainte Elizabet oh
Cé mwen meme sainte Elizabet oh
M rele ago depi tan mwen la yo wem yo pa konnen mwen mwen


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Damballah wedo eh
I call ! since i've been here they don't know me
Damballah wedo eh
I call ! since i've been here they don't know me
I am Saint Elizabeth
I am Saint Elizabeth
I call ! since i've been here they do't know me

By Montes By Montes By Montes

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28