Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28

Ogou Feray - Ogou o Mwen Blesse
Date: 2020-10-01 11:31:01

Ogou o mwen blesse, Feray o pa we m blesse se blesse m pa we san'm


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Ogou o I'm hurt, Don't let them see me hurt.
I'm hurt but I see no blood

By Kirill The Magus By Martineducteil By zazouanya
Loko - Papa Loko Ou Sé Van
Date: 2020-10-01 11:30:23

Papa Loko ou sé van
Pousé-n alé
Nou sé papiyon
Na pote nouvèl bay agoué (bis)

E tou sa ki di biyin
Jé-m layé
E tou sa ki di mal o-o
Jé-m layé

Papa Loko ou sé van éy
Pousé-n alé
Nou sé papiyon
Na poté nouvèl bay agoué

Paròl Papa Loko, paròl ampil-o (x2)
Pousé-n alé
Nou sé papiyon
Na poté nouvèl bay agoué.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Loko, you are the wind
Blow us,
we are butterflies
So we may take news to the others. (repeat)

Those who speak well,
I see through them
Those who speak ill,
I see through them.

Papa Loko, you are the wind
Blow us,
We are butterflies
We will take news to the others.

The word of Papa Loko comes first (x2)
Blow us,
We are butterflies
We will take news to the others.

By PS By Martineducteil By PS
Kouzen Zaka - Bonsoir Kouzen
Date: 2020-10-01 11:29:31

Bonsoir Kouzen Bonsoir Kouzine oooo
Bonsoir Kouzen Bonsoir Kouzine oooo
a yaayaay....Kouzen Ayaayaay... Kouzine.
konsa yo we mwen nan konsa mwen dangere.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Good evening Kouzin Good Evening Kouzine oooooo
Good evening Kouzin Good Evening Kouzine oooooo
oh my my my, Kouzin.....Oh my my my Kouzin.
They see me here, the same way I’m dangerous

By Mambo By Martineducteil By Dayila
Bossou - Kadya Bossou a, E A Map Prale
Date: 2020-10-01 11:28:56

Kadya Bossou a, e a m ap prale. Bilolo!
Dyobolo Bossou, e a m a prale.
M pral rele lwa yo, pou m wè si m a pase.
Kadya Bossou a, e a anye o,
m pral granmèsi lwa m yo.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Kadya Bosou hey, I will go.
Bilolo!
Dyobolo Bossou, hey I will go.
I am going to call the lwa, to see if I’ll pass.
Kadya Bossou, hey oh yeah,
I will thank my lwa.

By luceromundo By Martineducteil By luceromundo
Ogou Feray - Ogou o mwen blesè
Date: 2020-10-01 11:28:14

Ogou o mwen blesè
Feray o mwen blesè
Se blesè m blesè m pa wer san mwe!!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ougou o Ive been wounded
Feray o I've been wounded
I have been wounded but I don't see any blood

By Tinamartelly By Martineducteil By Tinamartelly
Legba - Makout La Lan Do'w
Date: 2020-09-29 18:52:13

papa legba papa makout la lan do'w
ou chita nan gran chemin ah
ouvert barriere ah pou mwen
papa legba papa makout la lan do'w
se ou meme ki nana barriere ah
ouvert barriere pour mwen
papa legba m'innocent mwen naive oh
papa legba m'innocent mwen naive oh
ah legba saint ah legba saint
nou mache a'wo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By clauclau By Martineducteil
Sen Jak Majè - m pral fè yon wout o
Date: 2020-09-29 13:52:57

Sen jak o m pral fè yon wout o
an ale avèm mwen (x2)
ou mèt tande tire pigaw vire gade
an ale avè mwen.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

saint jacques I going out, accompanied me
you may hear shooting let you looked
accompanied me

By chooby By Martineducteil By chooby
Ezili Danto - Lwa m-ap rélé lwa Danto
Date: 2020-09-29 13:46:31

Lwa m-ap rélé lwa Danto yé wé et´ ... (Bis)
'M.di lwa m-ap rélé lwa
'M.di lwa m-ap rélé lwa é...

Ezili soti nan sô yéwé
M-di lwa m-api rélé lwa O Danto yé wé ....
'M.di lwa m-ap rélé lwa O Danto O yé wé´...

'M.di lwa m-ap rélé lwa lwa
M-di lwa m-ap rélé lwa O
Ezili soti nan sô yé wé´


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Rachel By Martineducteil
Wangol - Wangol o
Date: 2020-09-29 13:44:51

Wangol o, walé kilé wa vini wem enko walé
kilé wa vini wem enko péyi a changé
kilé wa vini wem enko, ou alé. (bis)


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Martineducteil By Martineducteil
Ezili - Ezili, metrès kay mwen
Date: 2020-09-29 13:42:38

Ezili, metrès kay mwen...
kele man·yan!
o, Ezili, Metrès Dowa...
kele man·yan!
gen·yen youn tan, n'a sonje Metrès...
kele man·yan!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By zenny By dadiemo

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28