Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28

Ghede Nibo - La Famille Guédé Nibo
Date: 2020-07-30 12:42:46

La famille guédé nibo nou gin défo (bis)
Avec 10 centime sila na wè longè yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By cat By cat
Simbi - Simbi Na Sus O
Date: 2020-07-29 13:51:50

Simbi na sus o
Rele lwa yo o Papa Simbi
Grad Simbi wa yo
Grad Simbi soti la sus
Li tut muye


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By donaines By Mambo
Ogou Batala - Anye Ogou Batala
Date: 2020-07-29 13:51:27

Anye Ogou-ooo Batala! Balisaj-ooo ki lwa ou ye? (bis) Anye m'se Ogou-ooo Batala!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By XxkingxX By Mambo
Erzulie Freda - Li pa manje moun anko
Date: 2020-07-29 10:32:09

Ezili fre, li fre, li Freda (repeat)
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou
Ezili Fre, li fre, li yon bel fanm
Ezili Fre, li fre, li yon fanm blanch
Ezili O! Li pa manje moun anko
inosan Bondye va gade ou


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

Ezili she is fresh, she is cool, she is Freda (repeat)
Ezili O!She doesn't eat people anymore
God beholds her as innocent
Ezili she is fresh, she is cool, she is a beautiful woman
She is fresh, she is cool, she is a white woman, Ezili O!She doesn't eat people anymore God beholds her as innocent

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Nago - Salye Nago Obatala
Date: 2020-07-29 10:29:31

Salye Nago Obatala !
Mèt la rive Obatala.
Salye Nago Obatala.
Mèt la rive Obatala.
Li lè, li tan Obatala!
Li lè, li tan Obatala!
Salye Nago
O Nago rive o!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Greet Nago Obatala!
The master has arrived Obatala!
Greet Nago Obatala.
The master has arrived Obatala.
It is time, it is time Obatala!
It is time, it is time Obatala!
Greet Nago,
Oh Nago has arrived !

By YaseziboounganJAR
La Siren - La Siren, La Balen
Date: 2020-07-29 10:23:37

La Siren, La Balen, Chapo'm tonbe nan la me. (bis)
Map fe kares pou La Sirene,Chapo'm tonbe nan la me. Map fe kares pou La Balen,Chapo'm tonbe nan la me.


Add to Collection
4 Song Quality Vote(s)

The Mermaid, The Whale,My hat fell into the sea. (repeat)
I caress the Mermaid, My hat fell into the sea.
I caress the Whale, My hat fell into the sea.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Kouzen - Chaj La Lou
Date: 2020-07-27 13:24:54

chaj la lou, li lou pasé ko mwen
Chaj la lou, li lou pasé ko mwen
Edé'm poté bel chaj O
Chaj la lou, li lou pasé ko mwen


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

The heavy load, it is heavier than my body
The heavy load, it is heavier than my body
Help bring beautiful load
The heavy load, it is heavier than my body

By baby By baby By Dreolin
Gwo Pilé - Ban'm Ti Pilon
Date: 2020-07-27 13:23:42

Ban'm Ti pilon sa pou'm pilé yo
Ban'm Ti pilon sa pou'mfé maji'm
Ban'm Ti pilon sa pou'm pilé yo
ban'm Ti pilon sa pou'm fé maji'm


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By baby By baby
Ogou Badagris - Ogou Badagri Gad Ki Jan
Date: 2020-07-27 13:23:16

Ogou Badagri gad ki jan ti nèg
ipokrit O
Lésè koulé sé wi ma di yo
Ogou Badagri gad ki jan ti nèg
ipokrit O
Lésé koulé sé wi ma di yo


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By baby By baby
Ogou - Ogou Travay O Gadé Li Pa Manjé
Date: 2020-07-27 13:21:34

Ogou travay O gadé li pa manjé
Ogou travay O gadé li pa manjé
Li séré lajan li pou achté bel réchange
Hier au swa O gadé'ldomi san soupé


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ogou work O, look it does not eat
Ogou work O, look it does not eat He saves his money to buy beautiful clothes
yesterday night he went To bed without having dinner

By baby By baby By baby

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28