Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »

Ogoun Feraille
Date: 2011-07-15 12:20:57

Ogoun O Mile Ile
Ogoun O Mile Ile
Amwan Ogoun O Mile Ile


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ogoun o, my house, my house
To mine, Ogoun o, my house, my house

By Houngan Kris By Houngan Kris By Ossange
Erzulie Dantor
Date: 2011-07-14 02:54:12

Erzili O! Ke ou nwe,
Dantor O! Ke ou nwe,
Ke o nwe,
Men se pa put petit kay la!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Erzulie Oh! Your heart is black!
Dantor Oh! Your heart is black!
Your heart is black,
But not for the children of the House!

By Mambo By Houngan Kris By Mambo
Legba
Date: 2011-07-05 07:42:14


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Houngan Liam
Zancet
Date: 2011-07-05 07:36:40

Zanet you ago e [repeat x 4]


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Zanet ago and, eh!
Zanet ago and, eh!
Zanet ago and, eh!
Zanet ago and, eh!

By Houngan Liam By Houngan Liam By Mambo
Marassa
Date: 2011-07-05 06:57:43

Marasa elou, Marasa elou,elou e!
Marasa elou, Marasa elou, elou e!
Ewa ewa Marasa elou, O elou e!
Ewa ewa Marasa elou, O elou e!
Ago, ago e! Ago, ago.


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Elou twins, twins elou, elou e!
Elou twins, twins elou, elou e!
Ewa Ewa twins elou, O elou e!
Ewa Ewa twins elou, O elou e!
Ago, ago e! Ago, ago.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Mambo
Ghede (Brav)
Date: 2011-07-04 05:23:20

Brav Gede Nibo, tout otan yo poko we mwen move tan bare mwen, (bis)
La plwi tonbe, te a glise,
La plwi tonbe, te a glise,
Brav Gede Nibo, tout otan yo poko we mwen move tan bare mwen.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Brav Gede Nibo, all the while they don’t yet see me bad weather bars my way,
(repeat)
The rain falls, the earth is slippery,
The rain falls, the earth is slippery,
Brav Gede Nibo, all the while they don’t yet see me bad weather bars my way,

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Legba
Date: 2011-07-04 04:21:19

Legba nan bayea,Legba nan bayea,Legba nan bayea, se ou ki pote drapo,se ou ki pare soley pou lwas yo.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Legba in the gate, Legba in the gate,
Legba in the gate, it is you who carry the flag, it is you who shade the sun for the Lwa.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris

1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »