Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Erzulie Freda
Date: 2011-09-24 19:49:00

Ezili O Kay la mande oze,
Ezili O Kay la mande oze!
Ezili O Kay la mande oze,
Si nen pwen dlo, oze lavek loksyon.


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Ezili O, the house needs sprinkling,
Ezili O, the house needs sprinkling,
Ezili O, the house needs sprinkling,
If there is no water, sprinkle lotion!!!

By Mambo By Mambo By Mambo
Legba nan Petro
Date: 2011-09-24 19:49:00

Salywe Legba e!
Legba nan Petro, salywe Legba E!
Salywe Legba e!
Legba nan Petro, salywe Legba E!
Si nou te konnen,
Nou tout fe pou ko nou!


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Salute Legba eh!
Legba in Petro, salute Legba Eh!
Salute Legba eh!
Legba in Petro, salute Legba Eh!
If you all knew how,
You would do it for yourselves!

By Mambo By Mambo By Mambo
Legba
Date: 2011-09-21 18:29:23

Vye Papa Legba makout la nan do,
Se ou menm ki nan chemen,
Kap ouvri baye pou lwa yo!
Vye Papa Legba makout la nan do,
Se ou menm ki nan chemen,
Kap ouvri baye pou lwa yo!
Papa Legba ou inosan,
Ou nayiv O!
Papa Legba ou inosan,
Ou nayiv O!
Nou mache anwo.


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Old Papa Legba, macoute on your back,
It's you who are in the road,
Who can open the gate for the lwa!
Old Papa Legba, macoute on your back,
It's you who are in the road,
Who can open the gate for the lwa!
Papa Legba, you are innocent,
You are naive, oh!
Papa Legba, you are innocent,
You are naive, oh!
We walk on high!

By Mambo By Mambo By Mambo
Danballa Wedo
Date: 2011-08-16 10:21:15

O dan bonswa bonswa
Bonswa Danballa Wedo (bis)
Mape mande ,konman nou ye ooo
Wi nou la adje nou la
Danballa wedo,la vi nou nan min Bondje


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

O Dan, good evening, good evening,
good evening, Danbala-Wedo (repeat)
I will ask, how are you? (repeat)
We are here, yes we are here
Danbala-Wedo, my life is in God's hands.

By mayogu By mayogu By andezo
Ogou
Date: 2011-08-16 10:07:03


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By mayogu
Milocan
Date: 2011-08-10 14:46:49

Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.
Le nou rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Rive nan hounfo, nou gwo nou gwo!
Minocan, Minocan, eh!
Yanvalou tou le sen, yanvalou tou le mo,
Hounsi yo segwelo.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.
When we come to the hounfor, we are big, we are big!
Come to the hounfor, we are big, we are big!
Minocan, Minocan eh!
Greet all the saints, greet all the ancestors,
The hounsis bow.

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogou
Date: 2011-08-04 18:16:20

Ogou O, wa de zanj
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe
Chwal an mwe parenn Ogou chwal an mwe
Le m sonje pitit an mwen chwal an mwe (X2)

Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Pa fout vre
Ogou O, djab-la di lap manje mwen si sre vre?
Men gen Bondje O gen lesen-yo
Djab-la di lap manje mwen se pa vre
Se pa vre ti moun-yo se pa vre
Sa se jwet ti moun-yo sa se blag


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Ogou O, King of the Angels
I miss my child, my horse
My horse, godfather Ogou, my horse
I miss my child, my horse (X2)

Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?
It's not true
Ogou O, the djab says he'll eat me, is this true?
But we have God, Oh we have the Saints
The djab says he'll eat me, it's not true
It's not true, children, it's not true
That's a game, children, that's a joke

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Loko (Loko Atisou)
Date: 2011-08-01 04:36:30

Va Loko, Loko va Dieu
Va Loko, Loko va Dieu
Va Loko, Loko va Dieu
M'mayanvalou Loko,
Loko va Dieu


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Go Loko, Loko go to God
Go Loko, Loko go to God
Go Loko, Loko go to God
I Yanvalou Loko,
Loko go to God

By Houngan Kris By Houngan Kris
Ogoun Feraille
Date: 2011-07-15 12:20:57

Ogoun O Mile Ile
Ogoun O Mile Ile
Amwan Ogoun O Mile Ile


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ogoun o, my house, my house
To mine, Ogoun o, my house, my house

By Houngan Kris By Houngan Kris By Ossange
Erzulie Dantor
Date: 2011-07-14 02:54:12

Erzili O! Ke ou nwe,
Dantor O! Ke ou nwe,
Ke o nwe,
Men se pa put petit kay la!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Erzulie Oh! Your heart is black!
Dantor Oh! Your heart is black!
Your heart is black,
But not for the children of the House!

By Mambo By Houngan Kris By Mambo

1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28