Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ghede
Date: 2015-03-17 17:56:03

Gede lanmo, a la move, Gede lanmo
Gede lanmo, a la move, Gede lanmo
lave m 'ak yo, m 'ak yo, ka pase byen


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Gede of death, the bad ("is present"), Gede of death
Gede of death, the bad ("is present"), Gede of death
Wash me and them, me and them, let everything pass well

By Mambo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Danto (pretem yon kouto)
Date: 2015-03-17 17:56:02

Pretem yon kouto, pretem yon ponya lwa'm nan
pral nan péyi blan sanmannan baré mwen
pral nan peyi blan sanmannan baré mwen
pretem yon kouta
wa pretem yon ponya lwam nan poum ponyadé moun yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Nearby was my knife, I am the dagger of the Lwa
In the white country, many barr my way
In the white country, many barr my way,
Nearby was my knife, my king,
I am the dagger of the Lwa for my people.

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Dosou Marasa Kote ou te ye?
Date: 2015-03-16 20:05:29

Dosou Marasa, kote ou te ye?
Maman ou voye chache dlo, kote out te ye?
Kote ou te ye?
Kote ou te,
Maman ou voye chache dlo, kote ou te ye?


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Dou Marasa, where are you?
Your Mama went to look for water, where are you?
Where are you?
Where are you?
Your Mama went to look for you, where are you?

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Mama Joumo, Papa joumo
Date: 2015-03-16 20:05:29

Mama joumo, Papa joumo,
Sevis dey-o!
Sevis dey-o!
Mama joumo, Papa joumo,
Sevis dey-o, sevis dey-o,
Mama joumo, Papa juomo
Se ki vle mange marasa,
Bay o la vi pou mwen! [nou!}


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Mama of twins, Papa of twins,
Today is the service!
Today is the service!
Mama of twins, Papa of twins,
Today is the service!
Today is the service!
Mama of twins, Papa of twins,
The Twins will want their food,
[They wil] give me (us) life!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Simbi Makaya
Date: 2015-03-13 18:31:51

Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan Pa Bondye, ou pa we
Milimine pou moun yo
M'achte balen nan, se pou'm pale a djab mwen
M'achte balen nan, se pou'm pale ak pwen mwen


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan By God, you do not see
I illuminate for people,
I bought my candle for me to talk to my djab,
I bought my candle to talk to my point,
Papa Simbi, Simbi, Simbi Makaya
Houngan By God, you do not see
I illuminate for people

By Mambo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Loko
Date: 2015-03-13 18:31:51

papa loco pale pitit la yo
wa dit yo mauvais temps barre mwen
papa loco pale pitit la yo
wa dit yo mauvais temps barre mwen
papa loco revolte
papa loco revolte la


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Loko talks to all the children,
The King said bad weathers bars my way!
Papa Loko talks to all the children,
The king said bad weather bars my way!
Papa Loko, revolution!
Papa Loko, revolution here!
The king said, bad weather bars my way.

By clauclau By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan
Date: 2015-03-13 18:31:29

Ayizan mache!
Ayizan mache nan!
Ayizan mache!
Mambo Ayizan pral promene,
Ayizan mache!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ayizan walks!
Ayizan walks in!
Ayizan walks!
Mambo Ayizan will walk,
Ayizan walks!

By curnown By Mambo Vye Zo By curnown
Marassa Dossou Dossa
Date: 2015-03-13 18:31:28

Marassa Dosu Dosa
O manyanvalou mwen
O mwen gen je o, pou mwen gade o.
Bondye devan, o le sen deye.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Marassa Dosu Dosa
O my manyanvalou
O I have eyes to see o
God before, the saints after.

By se io By Mambo Vye Zo By se io
Loko
Date: 2015-03-13 18:31:28

Papa Loko malad men tan-an sonb o!
Papa Loko malad men tan-an sonb o!
Papa Loko malad kouche men tan sonb o!
Aprè delij Loko Atissou,
fo tout bagay sa-yo chanje.


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Papa Loko is sick, look the weather is dark!
Papa Loko is sick, look the weather is dark!
Papa Loko is laying down sick, look the weather is dark!
After the deluge Loko Atissou,
everything has to change.

By se io By Mambo Vye Zo By se io
Erzulie Danthot
Date: 2014-12-26 02:37:04

Komande m pral dantor m di Komande m pral komande metress m bezwen yon boutey Florida konen an nan minm mwen m bezwen yon pake zodevan konen an nan minm mwen komande m pral komande danthor


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Command, I will command Dantor,
I say the command, I will command the Metress!
I need a bottle of Florida Water.
Even I know of, not that I need a paket of Zo Devan!
Even I know the command,
I will command Dantor

By Kirill The Magus By Martineducteil By Mambo Vye Zo

1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28