Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Panama'm tombé
Date: 2015-03-24 03:14:19

Mwen soti la vil Jakmel ta pralé la Valé
en arivan kafou Bainet panamam tombé
panama'm tombé, panama'm tombé sa ki deyi ranmasé'l pou mwen.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

I'm from the city of Jacmel
I am leaving the valley
Arriving at the crossroads of Bainet
I will tip my hat (my Panama falls)
I will tip my hat (my Panama falls)
I will tip my hat (my Panama falls)
These two would pick it up for me.

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Bon Swa Papa Loko Oungan Mwen
Date: 2015-03-17 18:00:38

Bon swa Papa Loko oungan mwen,
Bade wa n'di le, Gweto Lisa dole-zo!
Bon swa Papa Loko oungan mwen,
Bade wa n’ di le, Gweto Lisa dole-zo!
Apre Bondye nou lan men yo
Apre Bondye nou lan men yo-la!
Bondye devan, Ou pa we Le Sen deye-O!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Bonswa Papa Loko my houngan,
The King and everyone says Gweto Lisa dole-zo!
Bonswa Papa Loko my houngan,
The King and everyone says, Gweto Lisa dole-zo!
After God, we are in your hands
After God, we are in your hands.
After God, you do not see the Saints behind!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan Mele kou o!
Date: 2015-03-17 18:00:38

Ayizan, Ayizan mele kou-o!
Ayizan, Ayzian, mele kou-o Sé nou ye!
Fré a nou ye
Ayzian mele kou-o!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ayizan, Ayizan, its time
Ayizan Ayizan, its time, sisters we are!
Brothers we are
Ayizan, its time!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan n'ap prale
Date: 2015-03-17 18:00:38

Ayizan n ap prale é,
Nou prale Gelefwe,
N pral cheche paran yo
Ayizan n ap pralé anyé,
Nou prale Gelefwe,
N pral cheché paran yo
Manbo Ayizan, se ou ki mare mwen,
Se ou ka lage mwen
Ayizan –izan, se ou ki mare mwen,
Se ou ka lage mwen o
Nou pral Gelefwe,
N pral cheche paran yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ayizan we are going,
We are going to Gelefwe,
We are looking for our family
Ayizan we are going,
We are going to Gelefwe,
we are looking for our family
Manbo Ayizan, it is you who bound me,
It is you who can release me
Ayizan, it is you who bound me,
It is you who can release me
We are going to Gelefwe,
We are searching for our family

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Manbo Ayizan ki malad kouche
Date: 2015-03-17 18:00:38

Manbo Ayizan Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.
Manbo Ayizan Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.
Si n a levè Manbo Ayizan, si n alevè,
Si n a levè Manbo Ayizan, si n alevè.
Manbo Ayizan,Ki malad kouchè,
Nou prale wè o si n a levè.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Manbo Ayizan Is lying down sick,
We’ll see if she will get up.
Manbo Ayizan Is lying down sick,
We'll see if she will get up.
If she will get up Manbo Ayizan, if she will get up,
If she will get up Manbo Ayizan, if she will get up.
Manbo Ayizan is lying down sick,
We'll see if she will get up

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Marasa yo men dlo
Date: 2015-03-17 18:00:37

Marasa yo men dlo men manje
Marasa yo men dlo men manje
Pye a le manye dlo nan gé
Ti moun ya pe kriye,
Bay-o lavi pou mwen!

Seremoni, seremoni O!
Seremoni, seremoni O!
Mwen di a le man-ye, dlo man gé
Ti moun ya pe kriye,
Bay-o lavi pou mwen!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Marasa have water and food,
Marasa have water and food,
Wading in the waters of war,
The children cry out,
Give us life!

Ceremony, ceremony O!
Ceremony, ceremony O!
I said the water of war
Make the children cry out,
Give us life!

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Papa Loko nou la, ago-e
Date: 2015-03-17 18:00:37

Papa Loko nou la, ago-e!
Papa Loko nou la, ago-e
Papa Loko,
Blenassi Bade Bole se fre nou,
Batala wa ma mwen
Silibo fe pou nou la,
Bondye vle ede nou


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Papa Loko, we are here ago-e!
Papa Loko, we are here, ago-e
Papa Loko,
Blenassi Bade Bole is our brother,
Batala is my king
Silibo is here for us,
God will help us.

By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ayizan
Date: 2015-03-17 18:00:14

Ayizan doko anye oh
Ayizan m'pap mouri malere, eh agoye
Ayizan doko anye oh
Ayizan m'pap mouri malere,
Peche yo di nan prin guinin enco,
Peche yo di nan prin guinin enco guin yon tan na we yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ayizan doko anye O!
Ayizan, I am not dying in poverty!
Ayizan doko anye o!
People say they don't have Ginen anymore,
People say they don't have Ginen anymore,
There'll be a time when we will see them

By lasirene By Mambo Vye Zo By Mambo Vye Zo
Ezili Fréda
Date: 2015-03-17 17:56:03

Ezili fra li fra li Fréda
Ezili o li pap mangé moun enko
Innosan yo Bon Dié
va gadé yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ezili is fresh, she is cool, she is Freda,
Ezili O! She doesn't eat people any more,
God will see you innocent!

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo
Jakomel (Kouzin)
Date: 2015-03-17 17:56:03

Jakomel ki ginyin léta
ginyin léta Minis Zaka nan pwen justis o
kouzin Zaka chita la lap gadé yo
Azaka Médé chita la lap gadé yo
péyi yo pou yo ya fé sa yo vlé


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Jakomel that State Minister of points won Zaka Justice, O!
Kouzin Zaka sitting by watching them
Azaka Mede sitting by watching them
All countries to do what they want

By Martineducteil By Martineducteil By Mambo Vye Zo

1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28