Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28

Legba - Lafanmi o
Date: 2020-10-01 13:43:09

Lafanmi o, an n rasanble nan demanbre a,
n pral fè seremoni an.
Limen balenn nan – o an n rele lwa yo.
Sonnen ason an – rele Papa Legba. .
Nan kafou a, o nou angaje.
Papa Legba – louvri baryè pou lwa yo.


Add to Collection
1 Song Quality Vote(s)

Family, o, let's assemble, we are going to do ceremony.
Light the candle, oh let's call the lwa.
Shake the asson- call Papa Legba
At the crossroad, oh we are in trouble
Papa Legba open the gate for the lwa

By tashagr By Martineducteil By tashagr
Legba - Yo Pran Papa Legba Yo Mete'l
Date: 2020-10-01 12:36:12

Yo pran papa legba yo metel nan barie
Yo pran granne erzuli yo metel ladan kay
lapli tonbe te a glisse la pli tonbe te a glisse la
le ya besoin legba ya mache deye li
Yo pran papa legba yo metel nan barie
Yo pran granne erzuli yo metel ladan kay
lapli tonbe te a glisse la pli tonbe te a glisse la
le ya besoin legba ya mache deye li
Yo pran papa legba yo metel nan barie
Yo pran granne erzuli yo metel ladan kayv
lapli tonbe te a glisse la pli tonbe te a glisse la
le ya besoin legba ya mache deye li!


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Legba took them mutually in barie
Take it home granne erzuli are mutually
rain had fallen further to the glisse glisse been the
when ya need Legba being followed and
Papa Legba took them mutually in barie
Take it home granne erzuli are mutually
rain had fallen further to the glisse glisse been the
when ya need Legba being followed and
Papa Legba took them mutually in barie
Take granne erzuli of the mutually kayv
rain had fallen further to the glisse glisse been the
when ya need Legba being followed!

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Legba - Kreyol Sonde Miwa
Date: 2020-10-01 12:35:18

kriol sonde miwa Legba eh,kriol sonde miwa Legba eh,kriol sonde miwa Legba an ye oh.


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Creole, search the mirror, Legba eh
Creole, search the mirror, Legba eh
Creole, search the mirror -
Legba is there

By lasirene By Martineducteil By donaines
Agarou Wedo- Misan, Misan, Misan
Date: 2020-10-01 12:34:47

Misan, misan, misan anyé o'
Agarou wedo, kréyol mandé wem
ou pa wé ma pralé
Ma pralé o
Ma pralé o


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By Martineducteil By Martineducteil
Ogou Badagris - Ogou Badagris Sa Wap Fe La
Date: 2020-10-01 12:33:50

ogou batagris sa wap fe la se mete yo metem veye mwen pap dormi feray mwen pap dormi mwen deja garcon la guerre mwen pap sa dormi ye feray o se nan la guerre mwen te ye yo metem veye


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

ogou badagris what are you doing here
they put me on watch
I'm not sleeping Feray
I'm not sleeping
I'm already a man of war
I'm not going to sleep Feray
I was in the war
They put me on watch

By Kirill The Magus By Martineducteil By clauclau
Ogou - Ogou Fer, E!
Date: 2020-10-01 12:33:08

Ogoun Fer, e!
Ogoun Fer, si ou konnen tire machete,
Fok ou konnen pare.
Ogoun Fer, e!
Ogoun Fer, si ou konnen tire machete,
Fok ou konnen pare.
Tire! Pare!
Tire! Pare!
Ogoun Fer, e!
Ogoun Fer, si ou konnen tire machete,
Fok ou konnen pare.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Iron Ogoun, eh!
Iron Ogoun, if you know how to strike with the machete,
You must know how to parry the blow.
Iron Ogoun, eh!
Iron Ogoun, if you know how to strike with the machete,
You must know how to parry the blow.
Strike! Parry!
Strike! Parry!
Iron Ogoun, eh!
Iron Ogoun, if you know how to strike with the machete,
You must know how to parry the blow.

By Mambo By Martineducteil By Mambo
Ogou Batala - Sali Nago E
Date: 2020-10-01 12:32:37

Sali Nago e, Nago antre o, Sali Nago e, Nago rive o, Li le li tan Obatala, li le li tan Obatala e, Sali Nago jodia vre.


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

salute Nago eh, Nago enters o salute Nago eh Nago arrives o,it's the hour it's the time o Batalla

By Mambo By Martineducteil By lasirene
Ogou Balendjo - Ogou Balendjo O Ogou O
Date: 2020-10-01 12:32:15

Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
Se pa manje ranje
Ki pral touye chwal mwen!


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
Ogoun Balendjo,
O Ogoun o!
It's not poisoned food
That's going to kill my horse!

By Kirill The Magus By Martineducteil By Kirill The Magus
Ogou - Fè Aleman Lèmiso Ogou Batala
Date: 2020-10-01 12:29:48

Fè Aleman Lèmiso Ogou Batala-e oh Feray o...Ogoun Feray se Lwa dife'w ye Ogou Badagris se Lwa leman'w ye Fè Aleman Lèmiso Ogou Batala-e


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By XxkingxX By Martineducteil
Danbala Wedo - Papa Dambala, Dambala
Date: 2020-10-01 12:28:21

Papa Dambala, Dambala
Ou konnen n´sé pitit-ou Papa
Papa Dambala, Danmbala
Louvri Jé-ou pou gadé-n (bis)

Dambala éy
Mapé mandé ou
Koté ouap kité pitit ou-yo

Dambala roy
Fo ou vini ouè
Nan ki mizè pitit ou yé


Add to Collection
3 Song Quality Vote(s)

Papa Dambala, Dambala
You know we are yout children
Papa Dambala, Dambala
Open your eyes and see us (bis)

Dambala, hey, I'm asking you
To see where we you leave your children
Dambala, king, you must come and see
The poverty your children are in.

By PS By Martineducteil By PS

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28