Recent Uploads # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kreyol translation English translation

1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Agarou
Date: 2013-07-19 03:46:57

Agarou mwen se loray o Agarou se loray o mwen pral we sim map pase ala gronde agarou gronde (bis) Agarou mwen se loray o mwen pral we sim ka pase


Record now!


Click here to translate to english

By Kirill The Magus
Agarou
Date: 2013-07-19 03:46:57

Agarou de, Agarou de, De miwa e
Mwen di de, Agarou de za de
Mwen di de, Agarou de
Agarou bel gason, gason miwa e!


Record now!


Click here to translate to english

By Kirill The Magus
Tout Lwa Yo
Date: 2013-06-20 23:55:33

Depi m piti, m ap chante pou lwa yo
Se pa ti nég kit e montre m chante o.
Adje, kite m montre chante Bondje!
Depi nan vant manman m,
Gwo lwa m yo reklame mwen. Bilolo!


Record now!

Since I was small, I have been singing for the lwa
Oh it wasn’t a little guy who showed me how to sing.
Oh heavens, let me teach God’s songs!
Ever since my mother’s womb,
My great Lwa have claimed me. Bilolo!

By fey By fey
Ogou Feray
Date: 2013-05-27 02:21:41

Ogou Feray o!
Men sa n ape ba ou!
San rankin, san rankin,
san rankin, Papa Ogoun!


Record now!

Ogou Feray o!
here`s what we area giving to you!
Without grudge,without grudge,
Without grudge,Papa(father) Ogou

By Kirill The Magus By papitolove
Agasou (Agasou de bo miwa)
Date: 2012-12-21 01:07:12

Agassou o! M'ale nan Ginen
Agassou o! M'ale nan Ginen
mwen di Agassou o! M'ale nan Ginen
Pechè latè pa Bondye


Record now!

Agassou oh! I went to Guinea
Agassou oh! I went to Guinea
I said Agassou oh! I went to Guinea
Sinners of the earth are not God

By moe By moe
Marassa Dossou Dossa
Date: 2012-12-21 00:29:17

Marassa nou nan nwa e (bis)
Marassa Ginen nou nan nwa devan bondye
Dossou Marassa pote chandel pou klere nou


Record now!

Marassa we are in the dark (repeat)
Marssa from Guinea we are in the dark in front of God
Dossou Marassa bring the lamp to shine upon us

By moe By moe
Loko
Date: 2012-12-18 08:30:19

Papa Loko se Ou ki Banm Asson
Le ou te ban mwen'l ou dim kenbe'l nan kè mwen
Ala'm tonbe mwen leve li nan kè mwen
Ala'm tonbe mwen leve li nan kè mwen
Pechè latè ki fè'l sèvi ponya yon jou l'ap ponyade yo.


Record now!

Papa Loko it is You who gave me the Asson
When you gave it to me, you told me to keep it in my heart.
I have fallen, I have gotten up, it is still in my heart
I have fallen, I have gotten up, it is still in my heart
Sinners of this earth who use it as a dagger , one day will be stabbed by it.

By moe By moe
Ogou
Date: 2012-12-11 21:11:04

Ou gen machete, Ogun o
Ou gen machete, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, Papa Ogou O
Ou pa bezwen kle pou ouvre barye a
Ou pa bezwen kle pou ouvre port la
Avec force ou, Ogou O
Avec force ou e, se petit mwen ye
Papa Ogou O, ouvre barye a
papa Ogou O, ouvre port yo


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)

You have the machete, Ogou O
You have the machete, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, Papa Ogou O
You don’t need the key to open the gate
You don’t need the key to open the door
It’s your power, Ogou O
It’s your power e, I am your child
Papa Ogou O, open the gate
Papa Ogou O, open the doors

By Houngan Kris By Houngan Kris By Houngan Kris
Djab (Djab Mayonbe)
Date: 2012-09-03 22:54:38

Pwen sou pwen-o Papa Mayonbe!
Djab sou djab Mayonbe! (bis)
Mwen di pwen sou pwen Mayonbe!
Gade ti-moun pa kon' pawol sa pou yo pale


Record now!

Point on point-o Father Mayonbe!
Devil on Devil Mayonbe! (repeat)
I point on point Mayonbe!
See con-man 'thing to talk

By XxkingxX By XxkingxX
Kouzen
Date: 2012-08-25 06:04:13


Click here to translate to kreyol


Add to Collection
2 Song Quality Vote(s)


Click here to translate to english

By clauclau

1 2 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46